БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

EURES Съветници
 

Понастоящем в Европа има над 900 EURES съветници, като техния брой непрекъснато се увеличава. EURES съветниците са обучени експерти, които консултират търсещите работа лица и работодателите по различни практически, юридически и административни въпроси на заетостта и пазара на труда в страните-членки на ЕС/ЕИП.

 

EURES съветниците работят съвместно с обществените служби по заетост във всяка страна членка, както и с другите партньорски организации в EURES мрежата. Te могат да получат небходимата им информация и от свои колеги EURES съветници, работещи в други страни.
За изпълнение на своята консултантска дейност EURES съветниците имат достъп и до базите данни на EURES портала.

 

EURES съветниците имат възможност ръчно да въвеждат обяви за свободни работни места в централната база данни на EURES. Тази услуга е предназначена за онези страни-членки на EURES, които все още не са включени към WEB услугите за обявяване на работни места в EURES портала.

 
 

EURES Съветници в България
  Австрия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Николай Митев
ДРСЗ Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
Помощници:
 
EURES съветник: Анелия Нинова
ДРСЗ Варна
 
EURES асистент: Дарена Лазарова
ЦA на Агенция по заетостта
 
EURES асистент: Даниела Вълкова
ДРСЗ Ловеч
 
 
 
 
  Белгия

EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

       Помощници:
 
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: D.Tzankova@az.government.bg

EURES асистент: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: Y.Nikolova@az.government.bg
 
EURES асистент: Иван Даскалов
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email:Ivan.Daskalov@az.government.bg
 
 
 
 
 
 
  Германия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Николай Митев
ДРСЗ  Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
 

      Помощници:

 

      EURES съветник: Елена Богданова

      ДРСЗ гр. Русе
      Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

      EURES асистент: Юлиана Николова
      ЦA на Агенция по заетостта

      гр. София
 
      EURES асистент: Дарена Лазарова
      ЦA на Агенция по заетостта
      Email: D.Lazarova@az.government.bg
 
      EURES асистент: Елена Канева
      ДРСЗ гр. София
      Email: Elena.Kaneva@az.government.bg
 
 
 
 
 
  Гърция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES съветник: Николай Митев
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
EURES асистент: Николай Михайлов
ДРСЗ Благоевград
 
 
 
 
 
  Дания

EURES съветник: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

Помощници:
 
EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
 
EURES асистент: Даниела Вълкова
ДРСЗ Ловеч
Email:Daniela.Valkova@az.government.bg
 
 
 
 
  Естония

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

      Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе
      Email: E.Bogdanova@az.government.bg


 
 
 
 
 
  Ирландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

Помощници:
 
EURES асистент: Таня Димитрова
ДРСЗ Пловдив
 
EURES асистент: Иван Даскалов
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. „А. Дондуков” 3
 
 
 
 
  Исландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Валери Йонов
Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg

 

 
Помощници:
 
EURES асистент: Иван Даскалов
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. „Княз Александър Дондуков” 3
 
 
 
 
 
  Испания

Условия за живот и труд

EURES асистент: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: Y.Nikolova@az.government.bg

 

Помощници:
 
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: D.Tzankova@az.government.bg
 
EURES асистент: Иван Даскалов
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email:Ivan.Daskalov@az.government.bg
 
 
 
 
  Италия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

Помощници:
EURES съветник: Маргарита Мизова
Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg
 

EURES асистент: Николай Михайлов

ДРСЗ - Благоевград
Email: Nikolai.Mihaylov@az.government.bg

 

 
 
 
 
  Кипър

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - ДРСЗ Варна
Email: A.Ninova@az.government.bg
 
Помощник:
 
EURES асистент: Николай Михайлов
ДРСЗ Благоевград
 
 
 
 
  Латвия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg  

 

Помощници:
EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
 
 
 
 
 
  Литва

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

Помощници:

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

EURES асистент: Марияна Митева

ДРСЗ  Хасково
Email: Mariyana.Miteva@az.government.bg

 
 
 
 
  Лихтенщайн

Условия за живот и труд

 
EURES съветник: Пенка Пъдарска 
ДБТ Казанлък
Email: P.Padarska@az.government.bg
 
 
 
 
  Люксембург

Условия за живот и труд


EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

 
 
 
 
  Малта

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
 
Помощници:

 

EURES асистент: Любомир Дряновски
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: L.Dryanovski@az.government.bg
 
EURES асистент: Михаела Люцканова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
ул. „Антим І” 14
Email: Mihaela.Lyutskanova@az.government.bg
 
 
 
 
 
  Норвегия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - ДБТ Варна
 

 

 
 
 
  Обединено кралство

Условия за живот и труд

EURES съветник: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES асистент: Таня Димитрова

ДРСЗ Пловдив
Email: Tanya.Dimitrova@az.government.bg
 
EURES асистент: Михаела Люцканова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
ул. „Антим І” 14
Email: Mihaela.Lyutskanova@az.government.bg
 
 
 
 
  Полша

Условия за живот и труд

EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

Помощник:

EURES съветник: Пенка Пъдарска
Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
Email: P.Padarska@az.government.bg

 

EURES асистент: Любомир Дряновски

Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: L.Dryanovski@az.government.bg
 

EURES асистент: Елена Канева

ДРСЗ София
 

 

 

 

 
 
 
  Португалия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - ДБТ Варна
 
Помощници:

EURES Координатор: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

EURES асистент: Таня Димитрова

ДРСЗ Пловдив
Email: Tanya.Dimitrova@az.government.bg
 
 
 
 
  Румъния

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Email: M.Savova@az.government.bg

 

Помощник:
EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg
 

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg  

 

EURES асистент: Даниела Вълкова
ДРСЗ Ловеч
Email:Daniela.Valkova@az.government.bg
 
 
 
 
  Словакия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Пенка Пъдарска
Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
Email: P.Padarska@az.government.bg

 

Помощници:


EURES асистент Мариана Митева
ДРСЗ Хасково
 
 
 
 
  Словения

Условия за живот и труд

EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg

 

Помощник:
EURES съветник: Валери Йонов
Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
 
 
 
  Унгария

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Email: M.Savova@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

EURES асистент: Елена Канева

ДРСЗ София
 
 
 
 
 
  Финландия

Условия за живот и труд

 

EURES съветник: Валери Йонов
Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
 
 
  Франция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Email: M.Savova@az.government.bg
 
Помощници:
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: D.Tzankova@az.government.bg
 
EURES асистент: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: Y.Nikolova@az.government.bg
 
 
 
 
 
  Нидерландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - ДБТ Варна
Email: A.Ninova@az.government.bg
 
Помощници:
 
EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg
 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

ДРСЗ  Монтана
Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 
 
 
 
  Чешка република

Условия за живот и труд

EURES съветник: Валери Йонов

Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
Помощници:
 

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg  

 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

ДРСЗ Монтана

Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 
 
 
 
  Швейцария

Условия за живот и труд

EURES съветник: Пенка Пъдарска
Дирекция "Бюро по труда" - Казанлък
Email: P.Padarska@az.government.bg

 

Помощници:
EURES съветник: Николай Митев
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 

EURES асистент: Мариана Митева

ДРСЗ Хасково

Email: Mariyana.Miteva@az.government.bg

 
 
 
 
  Швеция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg
 
Помощник:
 
 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

ДРСЗ Монтана

Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 
 
 
 
 
  Хърватия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

Помощник:

EURES асистент: Любомир Дряновски

Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: L.Dryanovski@az.government.bg
 
 
 
  © 2017, Агенция по заетостта. Всички права запазени.