БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

EURES Съветници
 

Понастоящем в Европа има над 900 EURES съветници, като техния брой непрекъснато се увеличава. EURES съветниците са обучени експерти, които консултират търсещите работа лица и работодателите по различни практически, юридически и административни въпроси на заетостта и пазара на труда в страните-членки на ЕС/ЕИП.

 

EURES съветниците работят съвместно с обществените служби по заетост във всяка страна членка, както и с другите партньорски организации в EURES мрежата. Te могат да получат небходимата им информация и от свои колеги EURES съветници, работещи в други страни.
За изпълнение на своята консултантска дейност EURES съветниците имат достъп и до базите данни на EURES портала.

 

EURES съветниците имат възможност ръчно да въвеждат обяви за свободни работни места в централната база данни на EURES. Тази услуга е предназначена за онези страни-членки на EURES, които все още не са включени към WEB услугите за обявяване на работни места в EURES портала.

 
 

EURES Съветници в България
  Австрия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Николай Митев
Дирекция "Регионална служба по заетостта"  Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
Помощници:
 
EURES асистент: Елица Кръстева
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Русе
 
EURES асистент: Дарена Димитрова
ЦA на Агенция по заетостта
 
EURES асистент: Даниела Вълкова
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Ловеч
 
 
 
 
  Белгия

EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

       Помощници:
 
EURES съветник: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: Y.Nikolova@az.government.bg
 
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
гр. София 1000
бул. "Княз Александър Дондуков" 3
Email: D.Tzankova@az.government.bg

 
 
 
 
 
 
 
  Германия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Николай Митев
ДРСЗ  Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
 

      Помощници:

 

      EURES съветник: Елена Богданова

      Централна администрация на Агенция по заетостта

      място на работа Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе
      Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

      EURES асистент: Дарена Димитрова

      Централна администрация на Агенция по заетостта

     

      EURES асистент: Елица Кръстева

      Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Русе
      Email: Elica.Panayotova@az.government.bg

 

      EURES съветник: Юлиана Николова
      Централна администрация на Агенция по заетостта

      гр. София
     
     
 
 
 
 
  Гърция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Емануела Симард

Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: E.Simard@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES съветник: Николай Митев
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 
EURES асистент: Николай Михайлов
Дирекция "Регионална служба по заетостта"-  Благоевград
 
 
 
 
 
  Дания

EURES съветник: Илонка Борисова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана

Email: I.Borisova@az.government.bg

 

Помощници:
 
EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
 
EURES асистент: Даниела Вълкова
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Ловеч
Email: Daniela.Valkova@az.government.bg
 
 
 
 
  Естония

Условия за живот и труд

EURES съветник: Татяна Петкова

      Дирекция "Бюро по труда" - Добрич

      Email: Tatyana.Petkova@az.government.bg


    
 
 
 
  Ирландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

 
 
 
 
  Исландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Вероника Величкова

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград

Email: Veronika.Velichkova@az.government.bg

 

 
 
 
 
 
 
  Испания

Условия за живот и труд

EURES съветник: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Y.Nikolova@az.government.bg

 

Помощници:
 
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: D.Tzankova@az.government.bg
 
EURES асистент: Даниела Димитрова
ДРСЗ Бургас
Email:daniela.dimitrova@az.government.bg
 
EURES асистент: Димитрина Димитрова
ДРСЗ Варна
Email:Dimitrina.Dimitrova@az.government.bg
 
 
 
 
  Италия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

Помощници:
EURES съветник: Маргарита Мизова
Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg
 

EURES асистент: Николай Михайлов

ДРСЗ - Благоевград
Email: Nikolai.Mihaylov@az.government.bg

 

 
 
 
 
  Кипър

Условия за живот и труд

EURES съветник: Емануела Симард
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: E.Simard@az.government.bg
 
Помощник:
 
EURES съветник: Вероника Величкова
ДРСЗ Благоевград
 
EURES асистент: Николай Михайлов
ДРСЗ Благоевград
 
 
 
 
  Латвия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Иванка Борисова

Дирекция "Бюро по труда" - Враца

Email: Ivanka.Borisova@az.government.bg  

 

Помощници:
EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
 
 
 
 
 
  Литва

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на АЗ с месторабота ДРСЗ  Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

Помощници:

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

EURES асистент: Мариана Митева

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Хасково
Email: Mariyana.Miteva@az.government.bg

 
 
 
 
  Лихтенщайн

Условия за живот и труд

 
EURES съветник: Мария Петрова
Централна администрация на АЗ
Email: M.Petrova@az.government.bg
 
 
 
 
  Люксембург

Условия за живот и труд


EURES съветник: Маруся Илиева

Централна администрация на АЗ

Email: M.Ilieva@az.government.bg

 

 
 
 
 
  Малта

Условия за живот и труд

EURES съветник: Маргарита Алтънова
Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
 
Помощници:

 

EURES асистент: Любомир Дряновски
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: L.Dryanovski@az.government.bg
 
EURES асистент: Михаела Люцканова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Mihaela.Lyutskanova@az.government.bg
 
 
 
 
 
  Норвегия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Габриела Горанова-Димчева
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Gabriela.Goranova-Dimcheva@az.government.bg
 

Помощници:

EURES асистент: Димитрина Димитрова

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Варна

Email: Dimitrina.Dimitrova@az.government.bg

 
 
 
  Обединено кралство

Условия за живот и труд

EURES съветник: Даниела Пирянкова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив
Email: D.Piryankova@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES съветник: Михаела Люцканова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Mihaela.Lyutskanova@az.government.bg

 

 
EURES асистент: Даниела Димитрова
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Бургас
 
 
 
 
 
  Полша

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова

Централна администрация на Агенция по заетостта
с месторабота ДРСЗ Варна
Email: A.Ninova@az.government.bg

 

 

Помощник:

 

EURES асистент: Любомир Дряновски

Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: L.Dryanovski@az.government.bg
 
 

 

 

 

 
 
 
  Португалия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Юлияна Николова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Y.Nikolova@az.government.bg

 
Помощници:

EURES съветник: Маргарита Алтънова

Дирекция "Бюро по труда" - Благоевград
Email: M.Altanova@az.government.bg

 

EURES асистент: Даниела Димитрова

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Бургас

Email: daniela.dimitrova@az.government.bg

 
 
 
 
  Румъния

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Email: M.Savova@az.government.bg

 

Помощник:
 

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg  

 

EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта" Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg

 
EURES асистент: Даниела Вълкова
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Ловеч
Email:Daniela.Valkova@az.government.bg
 
 
 
 
  Словакия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Гергана Спасова

Дирекция "Бюро по труда" - Плевен

Email: Gergana.Spasova@az.government.bg

 

Помощници:


EURES асистент Мариана Митева
Дирекция "Регионална служба по заетостта"  Хасково
 
 
 
 
  Словения

Условия за живот и труд

EURES съветник: Илонка Борисова

Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg

 

Помощник:
EURES съветник: Иванка Борисова
Дирекция "Бюро по труда" - Враца
 
EURES съветник: Валери Йонов
Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
 
 
 
  Унгария

Условия за живот и труд

EURES съветник: Николета Начева

Дирекция "Бюро по труда" - Пазарджик

Email: Nikoleta.Nacheva@az.government.bg

 

Помощници:

 

EURES съветник: Маргарита Мизова

Дирекция "Бюро по труда" Възраждане, гр. София
Email: Margarita.Mizova@az.government.bg

 

 
 
 
 
 
  Финландия

Условия за живот и труд

 

EURES съветник: Валери Йонов
Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
Помощници:
EURES асистент: Димитрина Димитрова
Дирекция "Регионална служба по заетостта" Варна
 
EURES съветник: Николета Начева
Дирекция "Бюро по труда" Пазарджик
 
 
 
  Франция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Милена Тодорова
Дирекция "Бюро по труда" - Свищов
Email: M.Savova@az.government.bg
 
Помощници:
 
EURES съветник: Юлиана Николова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Y.Nikolova@az.government.bg
 
EURES асистент: Десислава Цанкова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: D.Tzankova@az.government.bg
 
 
 
  Нидерландия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Анелия Нинова
Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Варна
 
Помощници:
 
EURES съветник: Илонка Борисова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Месторабота - Дирекция "Регионална служба по заетостта"- Монтана
Email: I.Borisova@az.government.bg
 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

Дирекция "Регионална служба по заетостта"  Монтана
Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 
 
 
 
  Чешка република

Условия за живот и труд

EURES съветник: Валери Йонов

Дирекция "Бюро по труда" - Лом
Email: V.Ionov@az.government.bg
 
Помощници:
 

EURES съветник: Гергана Спасова

Дирекция "Бюро по труда" Плевен

Email: Gergana.Spasova@az.government.bg

 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Монтана

Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 
 
 
 
  Швейцария

Условия за живот и труд

EURES съветник: Вероника Величкова

Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Благоевград

Email: Veronika.Velichkova@az.government.bg

 

Помощници:
EURES съветник: Николай Митев
Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана
Email: N.Mitev@az.government.bg
 

EURES асистент: Мариана Митева

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Хасково

Email: Mariyana.Miteva@az.government.bg

 
 
 
 
  Швеция

Условия за живот и труд

EURES съветник: Михаела Люцканова
Централна администрация на Агенция по заетостта
Email: Mihaela.Lyutskanova@az.government.bg
 
Помощник:
 

EURES асистент: Елина Илиева-Коте

Дирекция "Регионална служба по заетостта"  Монтана

Email: Elina.Ilieva-Kote@az.government.bg

 

EURES асистент: Елица Кръстева

Дирекция "Регионална служба по заетостта" Русе

Email: Elica.Panayotova@az.government.bg

 
 
 
 
  Хърватия

Условия за живот и труд

EURES съветник: Елена Богданова

Централна администрация на Агенция по заетостта

с място на работа Дирекция "Регионална служба по заетостта" Русе
Email: E.Bogdanova@az.government.bg

 

Помощник:

EURES асистент: Иванка Борисова

Дирекция "Бюро по труда" Враца

Email: Ivanka.Borisova@az.government.bg

 
 
 
  © 2018, Агенция по заетостта. Всички права запазени.