header eures

Предстоящ пакет от услуги за завръщане на българи

Информация за предоставяния пакет от услуги за завръщане на българи и за достъп до пазара на труда в България на лица от ЕС и чужденци, кандидатстващи за работа в България.

 През 2020 г. работещи извън България лица биха могли да се възползват от стимули, които да подпомогнат завръщането им на българския пазар на труда. Това ще се осъществява чрез допълнителните дейности, които ще бъдат финансирани по Компонент ІІ на проект „Национална EURES мрежа”, изпълняван от Агенция по заетостта.

Допустимите получатели на подкрепата от Европейския социален фонд са търсещpaketi croppedи работа лица до 54-годишна възраст (вкл.) с висше образование, които през последните 6 месеца са били заети, самоосигуряващи се и/или получаващи обезщетения в друга държава от ЕС, новозавършили образованието си в друга държава от ЕС.

Новите възможности, за които ще можете да се кандидатства, ще включват следното при определени условия:

  • Осигуряване на помощ за наем на жилище за период до 12 месеца, в случай че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище;
  • Предоставяне на грижа за дете/деца от 0 до 5 г., непосещаващи детски ясли, градини и предучилищни групи, на родител започнал работа в България (грижата ще е допустима до 8 часа на ден) и за дете/деца от 0 до 12 г. (вкл.), посещаващи детски ясли, градини, предучилищни групи или училище на родител, започнал работа в България (грижата е допустима до 4 часа на ден);
  • Улесняване интеграцията на членове от семейството, включително и чрез предоставяне на чуждоезиково обучение с ваучери;
  • Осигуряване на стимули за транспорт от и до работното място.

Тези дейности предстои да бъдат детайлизирани и да бъде уточнен начина за кандидатстване за подпомагането и условията, на които трябва да отговарят кандидатите.

Можете да следите официалната интернет страница на Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/), на която ще бъде публикувана информация при стартиране на услугата.

 

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES