БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Схеми за мобилност
 
ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)
ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)

Проект „Твоята първа работа с EURES - средство за мобилност”, водещ партньор Агенция по труда на ФР Германия
 
 
 
С цел подпомагане мобилността на младите хора в Европа, Програмата „Твоята първа с EURES работа - средство за мобилност” е насочена към младите европейци на възраст между 18 и 35 години и малките и средни предприятия, които ги наемат. Предвидено е 300 младежи да получат финансова подкрепа от страна на Германската агенция по труда, за да могат да участват в подготвителни стажове. Финансовата подкрепа включва:  
 • участие в интервю за работа (до 500 евро);
 • преместване в друга Европейска държава (до 940 евро);
 • обучение в езиков курс в страната по произход (до 1270 евро);
 • официално признаване на квалификации и дипломи (до 1000 евро);
 • езиков курс по време на самия подготвителен стаж.
Програмата за финансово подпомагане, финансирана от Европейската комисия се изпълнява чрез партньорството на няколко публични и частни европейски служби за заетост:
Служба за заетост, координатор по проекта
Партньори
Държава
Bundesagentur für Arbeit
 
Germany
 
National Employment Agency
Bulgaria
 
Croatian Employment Service
Croatia
 
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
Cyprus
 
Ministry of Employment and the Economy
Finland
 
Pôle Emploi
France
 
SEPE Spanish Public Employment Service
Spain
 
 
Програмата „Твоята първа работа с EURES” осигурява финансова подкрепа на младите европейци, независимо дали са завършили висше образование или не, които са на възраст от 18 до 35 години, с цел да им помогне да намерят работа, дългосрочно стажуване или чиракуване в страните членки на ЕС, Исландия и Норвегия.
Предимство ще имат кандидатите с добро владеене на немски език, както и тези, за които това е първа работа извън родната им страна, въпреки че това НЕ е задължително условие.
 
 
Програмата насърчава по-специално мобилността в секторите, в които има недостиг на работна ръка – туризъм, технически и инженерни науки, медицина.
 
Ако сте гражданин на Европейския съюз, Исландия и Норвегия на възраст между 18 и 35 години:
 
 • Вашият съветник може да ви помогне с вашето кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо, информация за пазара на труда, условията за работа и живот и т.н.)
 
Ако компанията се интересува от Вашата кандидатура, вие можете да бъдете подпомогнат финансово от Програмата „Твоята първа работа с EURES- средство за мобилност”.
 
Обхват на проекта:
 • Координира се от Германската агенция по труда;
 • Активен е до 15.09.2018г.;
 • Фокусиран е върху подготвителни стажове;
 • Предвижда се финансиране на до 300 кандидати;
 • Подпомагат се младежи, с оферти за стаж в Германия, подпомогнати от ZAV/EURES Германия;
 
 
Цели на проекта:
 • стажовете се разгледат като начален метод за намиране на постоянна работа в Германия;
 • подпомагат се работодатели, които предпочитат да имат време да опознаят кандидатите;
 • кандидатите също могат да се запознаят с компанията и работата преди да подпишат продължителен трудов договор;
 • след изпитателния период кандидатът може да остане да работи в предприятието;
 • предлага се и курс по немски език по време на стажа, с цел да се подобрят езиковите познания;
 
 
Изисквания към подготвителните стажове:
 • максимална продължителност от 3 месеца с официален договор;
 • работодателят трябва да представи предложение за постоянна работа след успешно приключване на стажа;
 • работата се изучава на практика под инструкциите на опитни колеги;
 • осигурява се план за протичане на стажа, помощ при намиране на жилище и други логистични въпроси;
 • Писмено удостоверение за преминат стаж;
 • Заплащане на минимално възнаграждение за страната (8.84 евро на час, бруто);
 
Ако искате да кандидатствате за участие в програмата, можете да се свържете с ZAV или с EURES консултант във Вашата страна.
Информация за съветниците в България можете да намерите на посочение по-долу линк:
 
  
Специфичен проект в рамките на целевата схема за мобилност
„Твоята първа р абота с EURES”
 в Южна и Източна Бавария
 
Проект за Южна и Източна Бавария (области Швандорф/Schwandorf , Чам/Cham, Upper Palatinate -“Oberpfalz”)
 
Асоциацията на баварската индустрия, съвместно с Федералната агенция на труда успешно е реализирала редица проекти по програмата за дуално професионално обучение „Работата на моя живот”, която приключи през 2016 г.

Поради приключването на програмата „Работата на моя живот”, баварското Министерство на заетостта и социалните въпроси планира да подкрепи финансово проект за наемане на 30 млади хора от другите европейски страни, които да работят и изучават професия в предприятия в Бавария.
 
Планираното финансиране обхваща:
 

Езиков курс в страната по произход: финансиран по  германския проект по европейската програма Твоята първа работа с EURES /  Your first EURES Job (YfEJ) Germany (до 1270 €)
Разходите се възстановяват на обучаемите, като е възможно плащане на вноски при представяне на фактура за платена вноска за езиковия курс
 
Пътни разходи за започване на (подготвителна) практика: (6-12 седмици): финансирани по  германския проект по европейската програма Твоята първа работа с EURES /  Your first EURES Job (YfEJ) Germany (до 940 €)
 
Възнаграждение по време на подготвителната практика: финансиране от работодателите и проектните партньори (1040 € бруто, около 820 € нето)

 
Езиков курс  по време на подготвителната практика (6-12 седмици – 15 часа език седмично): финансиран по  германския проект по европейската програма Твоята първа работа с EURES /  Your first EURES Job (YfEJ) Germany

Възнаграждение по време на дуалното обучение (2,5 - 3 години): нормалното трудово възнаграждение от работодателите (то варира в зависимост от професията + допълнителна финансова подкрепа от Агенцията по труда, ако възнаграждението не е достатъчно за издръжка)
 
Възнаграждение за професионалистите, които ще се грижат за младежите в обучение (пълно работно време): финасова подкрепа от ЕС (Programme Employment and Social Innovation/EaSI) + Баварско министерство на труда и социалните въпроси 
 
Професии, по които се предлага дуално обучение: зидар (4), строител-стоманобетон (1),
техник-продуктов дизайнер (2),  индустриален електротехник (2), стругар-фрезист (2), индустриален механик (2), софтуерен разработчик с математическо –технически профил (2), болногледач на възрастни хора (4), строителен дърводелец (1), дърводелец (5), конструктор-механик (3), металоработник (3), техник – системно планиране (2), ресторантьор (1), хотелиер (6), готвач (6)
* Професиите могат да се променят. Описанията могат да се намерят по-долу на български език, а на немски на сайта на Федералната агенция по труда  www.arbeitsagentur.de в рубриката Berufenet.
               
                При интерес се обърнете към EURES съветник в България. Информация за съветниците можете да намерите на публикувания по-долу линк:http://eures.bg/advisors.asp?id=2
 

IT служителите анализират проблеми и задачи, които възникват в рамките на компанията и които трябва да бъдат решени с помощта на информационните технологии и телекомуникационни системи
1
място
Готвачите приготвят и гарнират различни ястия.
3
места
Дърводелците (м/ж) строят дървени къщи и покривни конструкции, или създават вътрешни конструкции
1
място
Зидарите (м/ж) създават груби строежи за жилищни и фирмени сгради
2
места
Индустриалните механици (м/ж) се грижат за експлоатационната готовност на машини и производствени съоръжения
2
места
Конструкторите-механици (м/ж) изготвят всякакви метални конструкции, като асансьори, кранове и подобни транспортни съоръжения, но също и мостове, каросерии, кораби, както и цели цехове или плаващи сонди
2
места
Месарите (м/ж) оценяват качеството на месото, нарязват го на парчета, подготвят го за продажба или го преработват до месни продукти и колбасни изделия
1
място
Металоработниците (м/ж) произвеждат метални конструкции, преустройват ги, поддържат ги и ги ремонтират.
3
места
Механикът в процеса на обработване на пластмаса и каучук , специализиран в леенето, планира изработването на компоненти за отливане, използвайки данни от поръчки или специални изисквания на клиентите.
1
място
Механиците по металорязане (м/ж) изработват от метал прецизни компоненти за технически продукти от всякакъв вид. Това могат да се главини, зъбни колела, части за двигатели и турбини
1
място
Пекарите (м/ж) произвеждат хляб, хлебчета, тестени изделия, многолистно тесто, линцерово тесто или тесто с мая, торти, дребни сладки и соленки и леки закуски.
1
място
Индустриален електротехник, специализиран в експлоатация на техниката борави, монтира, сглобява и свързва механичните компоненти и електрическото оборудване. В допълнение, те инсталират електрически системи и блокове, обслужват ги и ги поддържат
1
място
Работниците по промишлени изолации (м/ж) полагат изолации на тръби, резервоари, машини и сгради в индустриални обекти, за да се намалят енергийни загуби или шумови емисии, респ. да се предотвратят вредни въздействия, напр. от влага
1
място
Ресторантьорите подреждат и декорират маси, посрещат гостите, дават препоръки за избора на храна и напитки и приемат поръчки.
1
място
Специалистите (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника поддържат и поправят механични, електронни, хидравлични и пневматични системи, респ. съоръжения на леки автомобили
1
място
Специалистите (м/ж) търговия на едро и външна търговия с профил търговия на едро купуват стоки и услуги от производители и ги препродават на фирми от сферата на търговията, занаятите и индустрията
1
място
Специалистите по електроника (м/ж) ­ енергетика и техническо управление на сгради планират и инсталират електротехнически съоръжения, като съоръжения за електроснабдяване на сгради
1
място
Специалистите (м/ж) по системна гастрономия организират всички сфери на ресторанта съгласно централно определена концепция и осигуряват спазването на зададените стандарти.
1
място
Стоматологичните сестри (м/ж) са първите лица за контакт напр. за пациентите, сътрудниците на здравните каси или лабораториите в стоматологичните практики. Те уговарят и разпределят часовете, посрещат пациентите и записват техните данни
1
място
Строителите (м/ж) - бетон и стоманобетон изграждат конструкции от бетон и стоманобетон, напр. за мостове, цехове и небостъргачи.
1
място
Стъкларите (м/ж) с профил прозорци и стъклени фасади произвеждат готови прозорци, врати и фасадни конструкции от плоско стъкло
1
място
Тенекеджиите (м/ж) облицоват покривни повърхности, фасади и комини с метални листове и пластмасови покрития
1
място
Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации
1
място
Техниците на устройства и системи контролират и наблюдават устройствата и процесите за производство и подръжка на системи в областта на информационни и комуникационни технологии, както и медицинско оборудване
1
място
Фризьорите (м/ж) консултират своите клиенти при избора на подходяща прическа.
1
място
Хотелиерите (м/ж) планират работните процеси в хотела, придружават и консултират гостите и осигуряват тяхното благоразположение.
2
места
 
 
  © 2017, Агенция по заетостта. Всички права запазени.