БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Схеми за мобилност
 
ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)
ГЕРМАНИЯ (страни-партньори са България, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция и Испания)

Проект „Твоята първа работа с EURES - средство за мобилност”, водещ партньор Агенция по труда на ФР Германия
 
 
 
С цел подпомагане мобилността на младите хора в Европа, Програмата „Твоята първа с EURES работа - средство за мобилност” е насочена към младите европейци на възраст между 18 и 35 години и малките и средни предприятия, които ги наемат. Предвидено е 300 младежи да получат финансова подкрепа от страна на Германската агенция по труда, за да могат да участват в подготвителни стажове. Финансовата подкрепа включва:  
 • участие в интервю за работа (до 500 евро);
 • преместване в друга Европейска държава (до 940 евро);
 • обучение в езиков курс в страната по произход (до 1270 евро);
 • официално признаване на квалификации и дипломи (до 1000 евро);
 • езиков курс по време на самия подготвителен стаж.
Програмата за финансово подпомагане, финансирана от Европейската комисия се изпълнява чрез партньорството на няколко публични и частни европейски служби за заетост:
Служба за заетост, координатор по проекта
Партньори
Държава
Bundesagentur für Arbeit
 
Germany
 
National Employment Agency
Bulgaria
 
Croatian Employment Service
Croatia
 
Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
Cyprus
 
Ministry of Employment and the Economy
Finland
 
Pôle Emploi
France
 
SEPE Spanish Public Employment Service
Spain
 
 
Програмата „Твоята първа работа с EURES” осигурява финансова подкрепа на младите европейци, независимо дали са завършили висше образование или не, които са на възраст от 18 до 35 години, с цел да им помогне да намерят работа, дългосрочно стажуване или чиракуване в страните членки на ЕС, Исландия и Норвегия.
Предимство ще имат кандидатите с добро владеене на немски език, както и тези, за които това е първа работа извън родната им страна, въпреки че това НЕ е задължително условие.
 
 
Програмата насърчава по-специално мобилността в секторите, в които има недостиг на работна ръка – туризъм, технически и инженерни науки, медицина.
 
Ако сте гражданин на Европейския съюз, Исландия и Норвегия на възраст между 18 и 35 години:
 
 • Вашият съветник може да ви помогне с вашето кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо, информация за пазара на труда, условията за работа и живот и т.н.)
 
Ако компанията се интересува от Вашата кандидатура, вие можете да бъдете подпомогнат финансово от Програмата „Твоята първа работа с EURES- средство за мобилност”.
 
Обхват на проекта:
 • Координира се от Германската агенция по труда;
 • Активен е до 15.09.2018г.;
 • Фокусиран е върху подготвителни стажове;
 • Предвижда се финансиране на до 300 кандидати;
 • Подпомагат се младежи, с оферти за стаж в Германия, подпомогнати от ZAV/EURES Германия;
 
 
Цели на проекта:
 • стажовете се разгледат като начален метод за намиране на постоянна работа в Германия;
 • подпомагат се работодатели, които предпочитат да имат време да опознаят кандидатите;
 • кандидатите също могат да се запознаят с компанията и работата преди да подпишат продължителен трудов договор;
 • след изпитателния период кандидатът може да остане да работи в предприятието;
 • предлага се и курс по немски език по време на стажа, с цел да се подобрят езиковите познания;
 
 
Изисквания към подготвителните стажове:
 • максимална продължителност от 3 месеца с официален договор;
 • работодателят трябва да представи предложение за постоянна работа след успешно приключване на стажа;
 • работата се изучава на практика под инструкциите на опитни колеги;
 • осигурява се план за протичане на стажа, помощ при намиране на жилище и други логистични въпроси;
 • Писмено удостоверение за преминат стаж;
 • Заплащане на минимално възнаграждение за страната (8.84 евро на час, бруто);
 
Ако искате да кандидатствате за участие в програмата, можете да се свържете с ZAV или с EURES консултант във Вашата страна.
Информация за съветниците в България можете да намерите на посочение по-долу линк:
 
  

 
 
  © 2018, Агенция по заетостта. Всички права запазени.