БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Схеми за мобилност
 
Италия (страни-партньори са България, Полша, Хърватия, Румъния, Кипър, Португалия, Великобритания, Гърция, Германия, Словения и Испания)
Италия (страни-партньори са България, Полша, Хърватия, Румъния, Кипър, Португалия, Великобритания, Гърция, Германия, Словения и Испания)

Какво представлява проект  “Твоята първа EURES работа 5.0” (YfEj 5.0)?

„Твоята първа EURES работа” е схема за професионална мобилност на Европейския съюз, която има за цел да помогне на млади европейци да намерят работа или възможности за обучение в друга държава-членка от ЕС, Норвегия или Исландия, както и да помогне на работодатели да намерят квалифицирани млади работници на по-голяма територия.
 
В рамките на проекта обществените служби по заетостта и EURES мрежата предлагат интегрирани и ефективни услуги за мобилност на работното място: информиране, набиране, подбор, наемане и подкрепа, които са съобразени с индивидуалните нужди на младите хора, изправени пред трудностите при търсене на работа и трудовата мобилност; и работодателите, изправени пред бариерите за запълване на свободни си работни места и / или наемането на кадри от чужда държава.
 
Инициативата е съфинансирана от Европейския съюз и се основава на сътрудничеството между Националните координационни офиси на EURES и частни организации от девет страни-членки (България, Хърватия, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство), заедно с Città Metropolitana di Roma Capitale, Университет "La Sapienza" и голям брой асоциирани партньори като Eurodesk Network, ETUC - Европейската конфедерация на профсъюзите и Италианския съюз на търговските камари.

Кой има право на подкрепа?

Граждани на Европейския съюз, Норвегия и Исландия на възраст между 18 и 35 години и живеещи в някоя от страните членки на Европейския съюз, Норвегия или Исландия.
Всички работодатели, законно установени в страни от Европейския съюз, Норвегия или Исландия, които предлагат трудови договори с продължителност най-малко 6 месеца (3 месеца за стажуване), при условие че заплащането и условията са в съответствие с националното трудово законодателство.
 
 
 
Служба за заетост, координатор по проекта
Партньори
Държава
Тип на организацията
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
 
Italy
EURES NCO-публична
 
Metropolitan City of Rome Capital
Italy
METROPOLITAN CITY- публична
 
National Agency of Employment
Romania
EURES Национални координационни офиси (NCOs)
-публична
 
Croatian Employment Service
Croatia
 
National Employment agency
Bulgaria
 
The Department of Labour, part of the Ministry of Labour and Social Insurance
Cyprus
 
Instituto do Emprego e Formacao Profissional
Portugal
 
Instituto do Emprego e Formacao Profissional
Spain
 
FutureLearn LTD
UK
МООС платформа-частна
 
Sapienza Universita di Roma (Uniroma1)
Italy
Университет-публична
 
K Milios And Sia Oe (DIAN)
Greek
Обучаваща организация-частна
 
 
Асоциирани организации
 
 
Regional, provincial and metropolitan labour offices
Italy
 
Bundesagentur fur Arbeit/Zentarle Auslands-und Fachvermittlung(BA/ZAV)
Germany
 
Employment Services
Slovenia
 
VLC, a labour market Institute, supervised by the Ministry of Family, Labour and social Policy
Poland
 
EURODESK
Italy
 
Universita degli Studi del Molise, Faculty of Communication
Italy
 
European Trade Union Confederation
 
 
Unione italiana delle Italian Union of Chambers of Commerce, Industry, Handicrafts and Agriculture
Italy
 
ADAPT
Italy
 
 

Целеви групи

Проектът ще подкрепя и финансира следните целеви групи:

 • За младежи
  Проектът предоставя подкрепа за езикови курсове или други форми на обучение. Той покрива и пътни разходи за младежи, кандидатстващи за работа или за стаж (стажуване), които им позволяват да посещават интервюта за работа и да се установят в други държава от ЕС, за да започнат работа.
  Пакетът за мобилност включва различни мерки за подпомагане на младите хора, като допълнителна помощ при преместване в друга държава, подкрепа при стажуване и подкрепа за признаване на квалификация.
 • За работодатели
  Предприятия с до 250 служители могат да кандидатстват за финансова подкрепа за разходите за обучение на новоназначените работници, стажанти или чираци и помощ да се установят.
 
Приоритетни икономически сектори и професии
Приоритетни сектори са:
 • Здравеопазване(лекари, медицински сестри, здравни асистенти);
 • Инженери( механици и автомобилни инженери, мехатроници, електроинженери и енергетици, инженери в металообработването и заваряването, строителни инженери, компютърни науки, ИТ приложни консултанти, програмисти и софтуерни разработчици);
 • Туристически сектор и услуги ( вклчюва хотелиерство и кетъринг индустрия);
 • Търговия на едро, обслужване на клиенти;
 • Логистика.

Стажуване

 
След установяване на необходимите изисквания за заемане на работното място, определени от работодателите и оценка на компетенциите на младежите, се очаква младите хора да бъдат включени в:
 • Тримесечно обучение, свързано с техните технически и „меки” умения  и
 • Тримесечно стажуване при конкретния работодател, субсидирано по проекта.
 
По проекта се предвиждат редица дейности, които да подпомогнат процеса на подбор и наемане на стажанти:
 
EURES съветниците трябва да се запознаят лично или онлайн с работодателя, ментора и обучаемия, за да са в състояние да проведат консултация за създаване на партньорство. Работодателите трябва да проведат информационна сесия за ориентиране на обучаемия и го наемат само, ако той е подходящ за съответния бранш и ще се справи с програмата. Подготвя се план за обучение. Ако е необходимо включване на обучителна организация за професионално обучение, тя и работодателят одобряват програма за обучение на и извън работното място. Работодателят гарантира, че е предвидено работно време за обучение на и извън работното място и дава възможност на обучаемите да практикуват. Работодателят гарантира също, че обучаемите са подкрепени от ментор, който насърчава отблизо тяхното обучение. Обучителните организации използват висококачествени материали за обучение, релевантни за съответното работно място. В случаите, когато обучението извън работното място се провежда от оторизирани обучителни организации, обучителите предоставят фундаментални знания на стажантите и използват автентични симулирани среди, за да има възможности за практика. Работодателите осигуряват освобождаването на стажантите за обучението извън работното място, дори и в пикови моменти на заетост на фирмата. Накрая се оценява готовността за започване на работа.
Обучение, чието завършване, изисква задължителни изпити за специфични сектори ( напр. медицина, архитектура и др.) са изключени.
 
Методи на работа и основни дейности

 

Основни дейности

Проектът предлага широк  обхват на дейности , насочени към  посрещане на индивидуалните нужди на работодателите и младежите преди, по време и след  наемането на работа, които  включват:
 • Механизъм за директно предоставяне на информация, услуги от съветници  и средства;
 • Развиване на умения;
 • Изчерпателен пакет от услуги при наемане на работа /включващ помощ  в процеса на кандидатстване, свободни места и разработване на автобиографии , подкрепа при съвпадение и заемане на свободното място и проследяване на процеса след заемането му/;
 • Финансова подкрепа за услуги, подкрепящи успешното наемане на младите хора в друга страна членка на ЕС, Исландия и Норвегия /разходи за явяване на интервю, разходи при преместване, допълнителни разходи за признаване на квалификации, език и интеграционно обучение/;
 • Други поддържащи мерки/сертифициране на компетенциите, предварително обучение  чрез механизъм за директно предоставяне, използващо ваучери и МООС платформа./
Изпълнението на програмата се осигурява от уеб-базираната платформа EUJOB4EU, която обезпечава прозрачността и финансовата подотчетност  по проекта http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home.

Обстоятелствата, при които се осъществява предварителния подбор от името на EURES межата и последващите стъпки (включващи  връзка между  работодател и кандидат) трябва да бъдат осъщесвени чрез платформата EUJOB4EU. При по-ранно осъществени връзки между работодател и кандидат не може да се кандидатства за финансово подпомагане.

Условия за получаване на финансова помощ

Младежите и работодателите могат да получат финансова помощ по проекта ако отговарят на следните изисквания:
 • Търсещите работа лица и работодателите задължително трябва да бъдат регистрирани на платформата EUJOB4EU;
 • Съветникът по проекта трябва да извърши предварителен подбор;
 • По-нататъшни действия  трябва да се осъществяват чрез платформата, включително и съвпадението на условията на работното място и уменията на кандидата;
 • Търсещите работа лица и работодателите да отговарят на критериите за допустимост.
 

ТЪРСЕЩИ РАБОТА ЛИЦА

Основният предмет на  проекта  „Твоята първа EURES работа” е да помогне младежите от  ЕС28+Исландия и Норвегия да си намерят:
в друга държава от ЕС, Исландия и Норвегия. Освен услугите за заетост, проектът предлага информация и финансови стимули http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_benefits_jobseekers  на младежите.
 
Проектът покрива всички 28 държави членки, Исландия и Норвегия без изключение.
Ако отговаряте на условията, които можете да намерите в общата информация  за проекта следва да се регистрирате на платформата на проекта!

Каква е процедурата?

За да участвате в “Твоята първа EURES работа 5.0” (YfEj 5.0), трябва да се регистрирате на платформата EUJOB4EU на http://www.yourfirsteuresjob.eu/login.
 
В случай, че сте работодател, нашите съветници ще се свържат с Вас, за да Ви окажат подкрепа при определянето на Вашите свободни работни места и ще ви предложат услуги за подбор и наемане на работа.
Ако сте младеж търсещ работа, ще бъдете уведомен за наличие на оферта за работа или стаж, съответстваща на вашия профил..

Как трябва да попълните Вашето CV?

Платформата EUJOB4EU използва модела  Europass CV http://www.yourfirsteuresjob.eu/documents_and_tools
Вие задължително трябва да попълните всички сектори на автобиографията на английски език. Автобиографията трябва да съдържа максимална по обем информация, тъй като тя е единственото средство, чрез което можем разберем кой сте и да Ви предложим подходящо свободно място за работа/обучение/стажуване.
Информацията за връзка с Вас се използва, за да Ви иформираме за свободно място, подходящо за Вашия профил, така че тя трябва да е актуална!
Тук можете да намерите повече съвети как да попълните Вашета автобиография.

РАБОТОДАТЕЛИ

„Твоята първа работа с EURES”  цели да подпомогне европейските работодатели  да намерят млади работници от Европейския съюз. Инициативата касае също и договори за
Освен услуги за заетост, проектът предлага също информация и финансова подкрепа на малките и средни предприятия http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_benefits_employers
Инициативата подкрепя всички 28 държави членки на ЕС, Исландия и Нотвегия. По тази причина може да се подкрепи работодател от Великобритания, намерил работник от Полша, както и италианска фирма, намерила португалски работник.
Проверете дали сте малка организация или малко и средно предприятие, намиращо се е 28 държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, търсите млади европейски работници (от 18 до 35 години), идващи от различна държава от ЕС, Исландия и Норвегия и предлагате работа, стажуване с писмен договор, с продължителност от 6 и повече месеци, на цяло или непълно работно време (но не по-малко от 50% пълното работно), съгласно националното трудово и социално осигурително законодателство и осигуряващ адекватна защита и финансови стимули.
В този случай се регистрирайте на нашата платформа

Как работи?

Първата стъпка за участие в проекта е да се регистрирате на EUJOB4EU http://www.yourfirsteuresjob.eu/employers
Изисква се само основна информация. Веднъж регистриран, вие можете да помествате толкова работни места, колкото пожелаете, да проверявате автобиографии на кандидатите, предварително подбрани за вас, да организирате он-лайн или „лице в лце” интервюта и да проследявате всички стъпки на заетостта.
Служителите по проекта ще подберат кандидатите чрез CV, предоставени на нашата платформа, които най-пълно отговарят на вашите потребности и ще ви изпратят списък с тях. Първият подбор на кандидати се предоставя след една седмица от регистрацията на платформата. Ако вие желаете (в случай на много специфични работни места или голям брой на заетост), ние можем да предприемем информационна кампания  на европейско ниво за набиране на кандидати.
Инциативата се финансирана от Европейската комисия и предлаганите услуги са напълно безплатни!
Как подбираме най-добрите кандидати за заемане на позицията?
Съвпадението се извършва както автоматично (благодарение на средствата за търсене,  използвайки желаните професионални полета, езикови компетентности и друга информация) така и ръчно за определяне на всички потенциални кандидати, подходящи за работните места. Ние правим предварителен подбор на кандидати, който се изпраща на работодателите. Те са единствените, които вземат  крайното решение за това кой ще бъде поканен на интервю и на кой ще бъде предложена заетост.

 „Твоята първа EURES работа”  финансова подкрепа за:

Наети лица

Финансовата подкрепа на „Твоята първа работа с EURES”  покрива част от разходите на участници, относими  към дейности за мобилна заетост
1. Пътуване за интервю в други държави от ЕС, Исландия и Норвегия
Ако сте бил поканен за интервю за работа в друга дуржава от ЕС, Исландия и Норвегия вие можете да поискате да Ви се отпусне фиксирана сума за покриване  за Вашите разходи за пътуване и средства за съществуване. Фиксираната сума се отпуска в зависимост от разстоянието между вашето местоживеене и мястото на интервюто.
2. Разходи за преместване в друга страна
Ако сте наети на работа в друга дуржава от ЕС, Исландия и Норвегия вие можете да получите фиксирана сума за подпомагане покриването на някои разноски при пътуване и средства за съществуване, съотносими към вашето преместване  в новата държава.
 3.Езиково обучение
Ако сте предварително одобрен от работодател, регистриран на платформата, част от разходите за курс за езиково обучение могат да се покрият при условие, че разрешението от екипа по проекта предхожда началото на курса. Тази подкрепа се предоставя въз основа на възстановяване на действителни разходи.
4. Признаване на вашата квалификация
Ако сте предварително одобрен от работодател, регистриран на нашата платформа, част от разходите, които трябва да се направят за признаване на квалификациите, могат да се покрият при условие, че екипа на проекта предварително е разрешил това.
 5. Допълнителна помощ за преместване
Търсещи работа със специални нужди, свързани със здравето, социално-икономически условия или географски фактори, могат да получат също така и допълнителна добавка за преместване. Тази подкрепа се предоставя въз основа на възстановяване на действителни или допустими декларирани разходи.
6. Предварително обучение
Освен финансовата подкрепа, описана по-горе, се предлага езиков или друг основен курс на обучение за повишаване на общите компетенции и адаптивност на кандидатите за бъдещото им използване в работа.

 

Малки и средни предприятия

 
„Твоята първа работа с EURES”  подкрепя  малките и средни предприятия, наемащи млади работници чрез услугите за заетост по проекта.
 
Интеграционна програма
Малките и средни предприятия, които  наемат мобилни кандидати за работа, стажуване могат да получат финансова помощ, която представлява фиксирана сума за покриване на някои от разходите за интеграционна програма за новонаетите млади работници. Фиксираната сума се базира на страната и същността на предоставяното обучение.
 
 

 
 
  © 2018, Агенция по заетостта. Всички права запазени.