БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Новини
 
Търсят се специалисти в текстилната индустрия в Германия по проект „Осигуряване на специалисти, за които има недостиг в текстилното производство - набиране на специалисти от ЕС”
20.8.2019 г.

EURES България в сътрудничество с EURES-Национален координационен офис Германия набира специалисти в текстилната индустрия по проект „Осигуряване на специалисти, за които има недостиг в текстилното производство - набиране на специалисти от ЕС”, иницииран от Федералната агенция за заетост (Bundesagentur für Arbeit) съвместно с Федерацията на текстила и модата и регионалните дружества на текстилната индустрия в Германия.
 
 
Заявените работни места в рамките на сътрудничеството са насочени към мобилните кандидати от ЕС, които притежават умения и опит в областта на текстила и модата и търсят нови професионални перспективи и трудов опит в Германия.
 
Работните места са публикувани в рубриката “Работни места“. Те са следните:
 • Машинен оператор, кроене - Дуално обучение - работно място № 491374, заплащане на чиракуването: първа година минимум 800 EUR бруто/месечно;   втора година: минимум 893 EUR бруто/месечно;  трета година: минимум 998 EUR бруто/месечно
 • Машинен оператор в текстилното производство - Дуално обучение - работно място № 491373, компенсация за чиракуване: първа година минимум 800 EUR бруто/месечно; втора година минимум 893 EUR бруто/месечно; трета година минимум 998 евро бруто/месечно
 • Тъкач - работно място № 491395, заплата 1800 EUR бруто на месец,
 • Машинен оператор – текстил - работно място № 491396, заплата от 11.55 EUR бруто на час
 • Сменен майстор/Бригадир в цех за изпридане на конци и прежди - работно място № 491394, минимално възнаграждение 36,000 EUR бруто/годишно
 • Машинен оператор, тъкане - работно място № 491392, часово заплащане: 11.55 EUR бруто/на час
 • Техник по поддръжка/Логистичен техник - работно място № 491391,  заплата при тарифи, в зависимост от квалификацията (започваща от 3,100 EUR /месечно)
 • Сервизен техник в областа на шевната технология, бек офис за обслужване на производствени съоръжения - работно място № 491390, заплата 45,000 EUR бруто/годишно (на основа на колективния договор за заплащане)
 • Машинен оператор в предачното производство - работно място № 491388, заплата 3,000 EUR бруто/месечно
 • Машинен оператор, крайно производство-текстил – работни мяста № 491386 и 491387, заплата съответно 2,500 EUR бруто/месечно и 2,200 EUR бруто месечно (основано на колективния договор за заплата)
 • Машинен оператор-крайно текстилно производство - работно място № 491385, заплата от 11.55 евро бруто на час
 • Работник в производството-текстил - работно място № 491384, заплата минимум 1740 EUR бруто на месец
 • Механик в текстилното производство - работни места № 491383 и № 491382, заплата за № 491382 минимум 2,281 EUR бруто на месец
 • Машинен оператор в плетачното производство - работно място № 491381, заплата 36,000 EUR бруто/годишно
 • Машинен и системен оператор - работно място № 491380, заплата минимум 1740 EUR  бруто на месец
 • Машинен оператор в тъкачното производство - работно място: № 491379
 • Машинен оператор, шиене - работни места № 491378; № 491377 със заплата  минимум 10.50 EUR бруто на час и № 491376
 • Производствен бригадир - работно място № 491375, заплата приблизително 4,000 EUR бруто/месечно
 • Машинен оператор на индустриални шевни машини - работно място № 491409 –със заплата минимум 1,900 евро бруто на месец
 • Механик в текстилната промишленост/Индустриален механик/Индустриален инженер - работно място № 491410 със заплащане между 3,000-3,500 евро на месец
 
          Нивото на владеене на немски език е различно за всяка позиция и е посочено в офертата за работното място, като минималното ниво е А2, а повечето позиции изискват ниво B2 и по-високо.
 
Лице за изпращане на кандидатури по тези обяви е г-жа Рени Минчева, помощник EURES съветник за Германия, с координати: Reni.Mintcheva@az.government.bg
 

 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.