БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Новини
 
Оценка на подкрепата от Европейския социален фонд
04.12.2019 г.

Оценка на подкрепата по линия на ЕСФ  за  насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и всяка форма на дискриминация и подкрепа на трудовата заетост и мобилността на работната сила 
 
Европейската комисия желае да научи мнението на гражданите и заинтересованите лица относно дейностите, извършвани от ЕС. 
 
Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросниците по-долу. 
 
За повече информация и попълване на въпросниците:
  1. Оценка на подкрепата на ЕСФ за  насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и всяка форма на дискриминация - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_bg
  2. Оценка на подкрепата на ЕСФ за подкрепа на трудовата заетост и мобилността на работната сила - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_bg
     
 
 

 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.