БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

News
 
Превенция на трафик на хора- полезни съвети
28.2.2018 г.

ТРАФИК НА ХОРА
Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан. Това е изключително доходоносен бизнес, който заедно с продажбата на наркотици и оръжие формира челната тройка на най-доходоносните незаконни дейности. 
Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници. 
Легалното определение на “трафик на хора” съгласно българския Наказателен кодекс (НК) е дадено в чл. 159а, ал.1.: „Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва…”
Друго легално определение на “трафик на хора” е дадено в Допълнителната разпоредба на Закона за борба с трафика на хора (ДВ, бр.46/20.05.2003 г., изм. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.): "трафик на хора" е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация”.
Причини за попадане в трафик на хора:
  • социо-културни – ниска грамотност, разпад на системата от морални ценности, расизъм и етническа дискриминация, влияние на медиите, вкл. на интернет;
  • икономически – бедност, неразвита икономика, безработица;
  • психологически – чувство за безпомощност и несигурност, предишен опит с домашно и/или сексуално насилие, нереалистично жизнено планиране, неудовлетворителни лични и социални отношения, наркотична зависимост, насилие в училище или най-общо социално насилие (изолация, игнориране) и др.;
  • гео-политически – трудова мобилност, бежански потоци, международна организирана престъпност.
Глобалната мрежа се използва все повече, както като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, така и за набиране на хора и експлоатирането им под други форми – с цел просия или сключване на насилствен или фиктивен брак. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, агенции за ескорт, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите като помощ в домакинството, сервитьорство и барманство, Au Pair и лични грижи, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др.
Голяма част от рекламирането на жертвите, най-често при трафика с цел сексуална експлоатация, става също през интернет сайтове. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите.
При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност.
 
Когато планирате да работите или учите извън страната
1. Проверете дали агенцията за набиране на персонал, чрез която заминавате, е лицензирана. Проверката става много лесно на интернет страницата на Агенцията по заетостта, там  има списък с лицензираните трудови посредници, които имат право да извършват тази дейност: http://www.az.government.bg Ако нямате възможност да проверите сами, можете да се обадите в бюрото по труда и да помолите експертите да направят тази справка вместо Вас;
2. Препоръчително е да проучите доколкото е възможно фирмата, университета или работодателя, при когото отивате да работите, независимо в или извън страната;
3. Не се доверявайте на съмнителни обяви за работа, които съдържат обещания за високо заплащане на нискоквалифицирана работа в чужбина, най-вече обяви, които са залепени по улиците, разпечатани на принтер или имат само мобилен телефон;
4. Ако ви обещават работа, свързана с обслужване на клиенти в страна, чиито език не владеете и Ви уверяват, че незнаенето на език не е проблем, това е сигнал, че има нещо нередно и най-вероятно ще станете жертва на измама;
5. Българското законодателство забранява на фирмите посредници да изискват каквито и да е суми от търсещите работа. Искането на различни суми под формата на такси и други услуги при оферти за осигуряване на работа в чужбина е един от най-сериозните белези за измама;
6. Обещаващите работа отказват среща на живо с търсещите работа и комуникацията се води само онлайн или по телефон, като се изисква превеждане на пари по сметка. Срещите се уговарят на публично място, вместо в офис или на други места, които не са офиси;
7. Често познати или приятели могат да Ви подведат, съзнателно или не, с примамливо предложение за работа извън страната. Ето защо е важно да бъдете предпазливи и предварително да проучите всички детайли по заминаването и условията на труд;
8. Не забравяйте, че за да започнете работа в чужбина трябва предварително да подпишете договор, който да регламентира условията на работа, заплащане и периода, за който сте наети. Задължително трябва да получите копие от договора на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език за страната на работодателя (там, където отивате);
9. Не оставяйте за съхранение документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;
10. Преди да заминете, свържете се с някоя от организациите, които предоставят повече информация относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;
11. Уговорете с близък човек кодова дума или израз, които на пръв поглед да звучат безобидно, но за Вашия близък да означават, че се намирате в опасност;
12. Намерете контакти на организации в съответната страна, с които бихте могли да се свържете, в случай че имате съмнения и притеснения относно работата си;
13. Не тръгвайте без да имате адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях. Списък с контакти, можете да намерите на http://www.mfa.bg/120/patuvamza;
14. Помнете, че българските дипломатически представителства в чужбина не предоставят средства за прехрана и завръщане в Република България. Те могат да окажат съдействие за превеждане на определени парични суми от роднини, познати и приятели чрез Министерството на външните работи в София до посолството, които суми се изплащат незабавно от посолството на нуждаещите се. Сумата следва да бъде внесена на името на нуждаещото се лице в Министерството на външните работи, Дирекция „Финанси и управление на собствеността”.
 
Национална комисия за борба с трафика на хора – 00359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
Начало на формуляра
Край на формуляра
Начало на формуляра
Край на формуляра
Местни комисии за борба с трафика на хора:
Благоевград: 073 86 77 77; 0882 943 374, e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg
Бургас: 056 814 218; 0885 532 692, email: burgas@antitraffic.government.bg
Варна: 052 820 677, e-mail: varna@antitraffic.government.bg
Велико Търново: 062/619222
Монтана: 096/305 471, email: montana@antitraffic.government.bg
Пазарджик: 034 402 241, е-mail: pazardjik@antitraffic.government.bg
Пловдив:  +359 32 622 136, е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg
Русе: 082/ 841918, е-мейл: ruse@antitraffic.government.bg; pic_ruse@abv.bg
Сливен: 044 611 336 ; 0885 53 26 71, e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

МВР – 112

ГДБОП-МВР 02/9828363

Главна инспекция по труда - Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747 или гореща телефонна линия: 0700 17 670

Фондация „Кампания А21”

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора - 0800 20 100

 
Фондация „Асоциация Анимус”
Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие 0800 18 676 или 02/981 76 86.
Национална телефонна линия за деца 116 111.
Национален център за безопасен интернет – за деца и ученици
тел. 124 123 или на e-mail helpline@online.bg
 
Дирекция "Ситуационен център"към Министерство на външните работи
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно на тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56
е-mail: crisis@mfa.bg
 
Международна организация по миграция – гореща телефонна линия: + 359 2 939 47 77
 

 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.