БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

News
 
Информация относно нови рестриктивни мерки за пазара на труда по Закона за чужденците в Швейцария
30.5.2018 г.

На 23 май 2018 г. Федералният съвет потвърди списък на професиите, за които работодателите следва задължително да обявят свободните си работни позиции в публичните служби по заетостта в Швейцария.
Нововъведението е в отговор на прилагане решенията от  референдума „Против масовата имиграция в Швейцария“, от февруари 2014 г., проведен по инициатива на  Швейцарската народна партия.
 
В резултат през 2016 г. парламентът гласува  изменения в Закона за чужденците, който въведе задължение за обявяване от страна на работодателите на незаетите свободни места по професии в браншове с по-висока безработица. През 2017 г. започнаха дискусиите кои да бъдат тези професии и как те да бъдат определени. Законодателните промени, които последваха, са мярка за задължаване на работодателите да използват  наличния  местен човешки ресурс  с предимство.
 
Новото задължение за работодателите официално влиза в сила от 1 юли 2018 г. Списъкът с професиите, за които свободните работни места задължително следва да бъдат обявени от работодателите, е изготвен на база на националната статистика за нивото на безработица по професии. Включват се професии, където безработицата е 8 % или повече. Предвижда се след 1 януари 2020 г. прагът да бъде намален до 5 %. Статистиката ще се следи на ниво конфедерация за 12-месечен период и според номенклатурата за професиите в Швейцария. Списъкът ще важи за една година от 1 януари до 31 декември, след което ще се актуализира. Той се публикува на електронната платформа на публичните служби по заетостта в Швейцария.
 
Изключения от новото задължение са следните случаи: обявяване на позицията не е необходима, когато тя бъде заета от лице, което работи от 6 месеца за същата фирма; когато работодателят сам намира търсещи работа чрез платформата на публичните служби по заетостта; когато заетостта ще бъде за срок от до 14 дни.
 
Обявяването става електронно, отново чрез споменатата платформа, по телефона или лично. Работодателите нямат право да публикуват информация за позицията в рамките на 5 работни дни след обявяването й пред компетентните служби. Този срок дава възможност на лицата, регистрирани в швейцарските бюра по труда първи да попаднат на обявата и да кандидатстват за нея преди всички останали.
 
Работодателите също така имат задължението да предоставят списък с необходимите умения за заемане на свободната позиция. Публичните служби по заетостта от своя страна имат задължение в срок от 3 работни дни да информират работодателя за подходящи профили на търсещи работа. Работодателят следва да информира в отговор кои лица са подходящи, като може да поиска и допълнителни разяснения или да ги покани на интервю. Той следва да предоставя информация и относно това дали и кои от лицата ще назначи.
 
В списъка за професиите, които подлежат на обявяване между 1 юли  и 31 декември 2018 г., са включени 19 професии. Те са, както следва: земеделски асистенти/ помощници; часовникарската индустрия; печатни медии; преработвателната промишленост; строителство и строителната индустрия;, PR и маркетинг експерти, куриери, оператори и телефонни оператори, персонал на рецепция и портиер, обслужващ персонал, кухненския персонал, актьори/актриси.
Подробна информация и пълният списък на професиите може да се намери на: www.arbeit.swiss.
 

 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.