БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

News
 
Актуално: Набират се неквалифицирани работници за включване в 3-годишно дуално обучение за гериатрични асистенти в Германия
06.7.2018 г.

Германската агенция за международно и специализирано трудово посредничество (ZAV) съвместно с Агенция по заетостта обявяват възможност за включване на български граждани в международен образователен проект за придобиване на квалификация за гериатричен асистент в Германия.
Гериатричните асистенти работят в домове за възрастни хора или в сферата на мобилното обслужване на възрастни хора. В Германия съществува специално образование за дейността на гериатричния асистент с продължителност 3 години. Професията е еднакво подходяща за жени и за мъже.

Формата на обучение е дуална - обучаващите се работят и учат едновременно (работят в заведения за възрастни хора и успоредно посещават професионалното училище). Те са явяват ученици и трябва да полагат изпити. 
 
След успешното завършване на образованието участниците получават премия от 1500 €. След това работодателят ги назначава като квалифицирани специалисти. Първоначално заплатата на такъв специалист е между 2500 и 2800 €. Тази заплата се повишава с увеличаване на професионалния стаж.
 
За повече информация вижте секция "Схеми за мобилност"
 

 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.