БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

News (bg)
 
Дуално обучение за механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария
15.4.2019 г.

EURES България съвместно с Агенция за международно и специализирано трудово посредничество - Германия  обявява подбор на кандидати във връзка с изпълнение на международен проект за дуално обучение на механици на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в провинция Бавария, Германия. Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор.
 
 
Основните изисквания към кандидатите са:
  • Да са граждани на държава членка на ЕС;
  • Да имат завършено средно образование;
  • Да имат професионален опит в сферата на механиката на съоръжения или подобно;
  • Да имат основни познания по немски или английски език.
 
Основните ползи за кандидатите са:
  • Проектът дава възможност на кандидатите да получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик в размер на 1 850 евро.
  • Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия.
  • Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.
  • След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2 500 евро.
  • Участниците получават квартира по време на обучителния период.
  • След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта.
 
План на етапите на изпълнение на проекта съгласно поканата:
1.       до 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати;
2.       26.06.2019 - 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи);
3.       01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение);
4.       02.09.2019 г. - 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване в размер), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик);
5.       02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане;
6.       01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик;
7.       Март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).
 
Конкретната обява е публикувана на националния ни EURES сайта с реф. № 491340.
Кандидатстването е  чрез изпращане на автобиографията на отговорното лице по проекта.
Интервюта с лицата ще се проведат в Германия (компенсация на пътните разходи) през 26/28 юни 2019г., които допълнително ще бъдат уточнени след разглеждане на изпратените от кандидатите автобиографии.
Срок на изтичане на периода за подбор по документи е до 31 май 2019 г.
 

 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.