БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Новини
 
Проект "AlfaAgrar" - работа в селскостопанския сектор на Германия
15.10.2015 г.

Агенция по заетостта и EURES България  в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набира кандидати за работа в селскостопанския сектор на Германия.
 
Търсят се специалисти с професионално образование и опит или с дългогодишен опит по следните професии:
                                                                                                                             
- Специалист в селското стопанство  -  произвеждат земеделски и животински продукти съобразно изискуемото от пазара качество. В допълнение, проследяват производствените процеси в земеделските стопанства.
- Животновъд - свиневъд  - специализиран  в отглеждане, доставка и продажба на свине и прасенца, като се следи спазване на качеството на продукцията.
- Животновъд  - говедовъд -  произвежда и доставя за разплод и за клане едър рогат добитък и млечни крави във фермите, като се следи за постигане на производствените цели на животновъдството: качествени меса и добив на мляко.
- Дояч - доене на ръка или доене с доилен апарат. Използват се автоматични системи за доене и модерни програми за управление на стадото.
- Земеделски помощник – подпомага професионалистите в цялата практическа работа в производството на земеделски и животински продукти  - работа със семена, грижи и събиране на реколтата, дейности по борба с  вредителите и плевелите; подготовката на почвата или при създаване и поддържане на пътища, отводнителни системи и подпорни стени; подпомагане поддръжката на селскостопанска техника, машини и оборудване; по-прости дейности по поддръжка на сградите ; зареждане на хранилките; при наличие на магазин – подреждане на рафтове, декорация на витрини,  правилно съхранение на селскостопански и животински продукти .
- Механик за селскостопански машини – ремонт и поддържане на селскостопанска техника
- Професионален шофьор – управление на селскостопанска техника и камиони.
- Електротехник  - отговорен за монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електрически инсталации. Това също така включва задачи за планиране и обслужване на клиенти.
- Механик на санитарни, отоплителни и климатични инсталации – отговорен за планиране и инсталиране на съоръжения и системи, както и  техническата им поддръжка и ремонт.
 
Кандидатите следва да имат начални познания по немски език и да изпратят автобиография на немски език на : alfaagrar@az.government.bg
 
Интервютата ще се проведат в края на месец ноември и началото на декември 2015г.
Специалистите, които бъдат поканени за интервю, ще бъдат запознати с общите условия на проекта, с работодателите и работните места.
 
Интервютата ще се проведат:
 
- на 30 ноември в гр. Плевен
- на 01 декември в гр. Русе
- на 02 декември в гр. Ямбол
- на 03 декември в гр. Пловдив
 
 

 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.