БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

8. Ако си намеря работа в някоя от страните членки на ЕС,...?
 
8. Ако си намеря работа в някоя от страните членки на ЕС, ще бъде ли признато професионалното ми образованието?
 
С Директива 2005/36/ЕС  се цели да се осигури на гражданите на ЕИП и Швейцария еднакво отношение към професионалната им квалификация във всички тези страни и да подпомогне признаването на дипломите и на професионалната квалификация, даващи право на хората да упражняват определена професия. Тя се прилага както за наети, така и за самонаети лица.
Признаване на дипломи(професионално образованието) е необходимо, когато професията е регулирана от приемната страна.
 
Регулирана професия е тази, която по закон или наредба, следва да има разрешение, регистрация или друго съответно регулиране. Разрешението или регистрацията са свързани с изискването за определено образование или обучение.
 
Списъкът с регулираните професии в България се поддържа от Националния център за информация и документация на страницата: http://regprof.nacid.bg/.
 
Ако професията не е регулирана в приемната страна – членка, кандидатът не е необходимо да кандидатства за признаване на професионална квалификация. Може да започне да упражнява тази професия. Не е необходимо да представя удостоверение за признаване от официален орган.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.