Индустриален механик (м/ж) (Industriemechaniker/in)

Индустриален механик (м/ж)
(Industriemechaniker/in)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност     3,5 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
 
 
Каква е работата?
 
Индустриалните механици (м/ж) се грижат за експлоатационната готовност на машини и производствени съоръжения. Те произвеждат заготовки, машинни детайли и групи и ги сглобяват до машини и технически системи. След това те настройват сглобените машини, пускат ги в експлоатация и проверяват функционалността им. Към техните задължения спадат също ремонтът и поддръжката на съоръженията. Те установяват причините за неизправности, поръчват подходящи резервни части или сами ги изготвят, и извършват ремонтни дейности. След приключване на монтажни и изпитателни дейности те инструктират колегите или клиентите относно обслужването и употребата.
 
Къде работите?
 
Индустриалните механици (м/ж) работят в различни браншове, напр.:
•         в машиностроенето и автомобилостроенето
•         в електрониката
•         в текстилната промишленост
•         в индустрията за преработване на дървесина и хартия
 
Те работят предимно в работилници както и в заводски цехове и на производствени съоръжения. При дейностите по монтаж и поддръжка те работят на различни местоположения.
 
Какви са изискванията?
 
•         В тази професия най-важна е акуратносттанапр. при разчитане на техническа документация, при поддръжката и ремонта на машини и при провеждането на качествен контрол.
•         Познания по математика трябва да са налице, напр. за преизчисляване на стойности от таблици или изчисляване на дължини, ъгли или обеми за производството на резервни части. Знания от физиката за важни, за да се работи с различни машини и производствени съоръжения и да се разбират необходимите принципи от електрониката и автоматиката. Познания по информатика улесняват първите стъпки при работата с компютъризирани машини.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 790 € до 833 €
•         2-ра година от обучението: 843 € до 881 €
•         3-та година от обучението: 900 € до 948 €
•         4-та година от обучението: 949 € до 1.005 €
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.