Техник (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)

Техник (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника (Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik)
 
Тип на работата                     Признато професионално обучение
Вид на обучението               Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност               3,5 години
Места на обучение               Предприятие и професионално училище
 
 
Каква е работата?
 
Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации. Те монтират отоплителни системи, поставят отоплителни котли и ги пускат в експлоатация. При тяхната дейност те обработват тръби, ламарини и профили от метал или пластмаса с машини или на ръка.
Най-вече при пускането в експлоатация на отоплителни съоръжения те настройват електрически конструктивни групи и компоненти за процеси на управление и регулиране. Те следят за оптимални стойности на регулиране, за да се постигне подходяща отоплителна мощност при възможно по-нисък разход на гориво. Те също планират и инсталират соларна техника за затопляне на вода за непитейни нужди и я свързват към наличните съоръжения. След монтажа те проверяват безупречната функция на съоръженията. Те консултират клиенти и ги инструктират относно обслужването на уредите, респ. системите.
 
Къде работите?
 
Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника работят предимно
•         в предприятия, инсталиращи захранваща техника
•         при производители на отоплителни и климатични инсталации
 
Те постоянно работят на различни места, предимно при клиента (т.е. в обитавани къщи и жилища), на строителни площадки (груби строежи) както и в работилницата.
 
Какви са изискванията?
 
•         Акуратността е от особено значение, напр. при инсталацията на захранващи газопроводи или при проверката на функциите и стойностите за регулиране на съоръжения.Способност за работа в екип е необходима, понеже само заедно с други специалисти могат да се транспортират тежки монтажни елементи, материали и инструменти.
•         Познания в областта на производствената техника са от особено значение в тази професия, например за практическото прилагане на техники за металообработване и метално свързване. Солидни познания по математика трябва да са налице, за да може например при необходимост да се изчислят тръбите за инсталацията на отоплително съоръжение.Физиката също е важна за разбиране на съоръженията, които трябва да се инсталират.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 450 € до 499 €
•         2-ра година от обучението: 500 € до 533 €
•         3-та година от обучението: 550 € до 597 €
•         4-та година от обучението: 600 € до 646 €
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.