Конструктор-механик (м/ж) (Konstruktionsmechaniker/in)

Конструктор-механик (м/ж) (Konstruktionsmechaniker/in)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност     3,5 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
 
 
Каква е работата?
 
Конструкторите-механици (м/ж) изготвят всякакви метални конструкции, като асансьори, кранове и подобни транспортни съоръжения, но също и мостове, каросерии, кораби, както и цели цехове или плаващи сонди.  В завода те първо произвеждат отделните елементи на тези конструкции чрез технически чертежи и спецификации. За да може по-късно да ги съединят с винтове, те кантоват, огъват или пробиват ламаринени листове, които, както и стоманени греди, преди това разрязват по точни размери с помощта на горелки, отрезни машини или машини с ЦПУ.
На строителната площадка те съединяват отделните елементи, респ. конструктивните групи, подготвени още в завода, стабилизират ги и ги заваряват. Големи и тежки монтажни елементи те преместват с подемни механизми. Накрая предават конструкциите и системите на клиента, разясняват тяхната употреба, специфичните особености на поръчката и предписанията за безопасност. Дейности по поддръжката и ремонта, като проверката на електротехнически компоненти на командната техника на транспортни съоръжения, също спадат към техните задължения.
 
Къде работите?
 
Конструкторите-механици (м/ж) работят предимно
•         в предприятия за метало-, машино- и автомобилостроене
•         в строителството
 
Те често работят в заводски цехове. На място при клиента, респ. на строителната площадка, те сглобяват изделията. Специалистите работят също и на открито както и на различни места.
 
Какви са изискванията?
 
•         Акуратност например се изисква за изключително прецизното разрязване на ламаринени листове. За съвместната работа с други специалисти при монтиране на метални конструкции, като асансьори и кранове е нужна способност за работа в екип.
•         Познания по математика трябва да са налице, понеже се изчисляват напр. количествата необходими материали или дължини, повърхности или ъгли на металните конструкции. Също и физиката е важна, за да се преценят напр. свойствата на конструкции. Знания в сферата на производствената техника помагат при обслужването и приложението на машини за фрезоване, пробиване и рязане. Познания в областта на техническото чертане улесняват разчитането и изготвянето на скици и планове.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение в индустрията:
•         1-ва година от обучението: 815 € до 845 €
•         2-ра година от обучението: 869 € до 891 €
•         3-та година от обучението: 929 € до 956 €
•         4-та година от обучението: 976 € до 1.010 €
 
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.