Металоработник (м/ж) (Metallbauer/in)

Металоработник (м/ж)
(Metallbauer/in)
 
 
Особеност                               Обучението се предлага по различни специалности
 
Вид на обучението               Признато професионално обучение (дуално професионално обучение), регулирано съгласно Koдекса на занаятите (HwO)
Продължителност               По 3,5 години
Места на обучение               Предприятие и професионално училище
 
 
Какви специалности съществуват?
 
Обучението е възможно по следните специалности:
•         Металоработник (м/ж) Специалност Технология на проектирането
•         Металоработник (м/ж) Специалност Металообработване
•         Металоработник (м/ж) Специалност Производство на МПС
 
Какви дейности включват тези професии?
 
Металоработниците (м/ж) произвеждат метални конструкции, преустройват ги, поддържат ги и ги ремонтират.
Задълженията на металоработниците (м/ж) с горепосочените специалности могат да се видят в отделните описания.
 
Как е структурирано обучението?
 
През първите две години от обучението възпитаниците във всички специалности придобиват еднакви способности и познания. От третата година на обучението следва задълбочаването на знанията по съответната специалност.
 
Какви са изискванията?
 
•         Акуратност напр. е нужна при изготвянето на заготовки и каросерийни конструктивни елементи или при регулирането на електрически задвижвания. За да не се застрашава собствената безопасност и тази на минувачи и колеги, напр. при дейности на монтажни платформи, е необходима съобразителност.
•         Познания в сферата на производствената техника напр. са важни при дейности по различни материали и реализацията на технически чертежи. Математика е необходима напр. при изчисляването на площи, обем, маса и количества необходими материали. За да могат напр. да се преценят качествата на материали и механични процеси, предимство са познания по физика.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 353 € до 544 €
•         2-ра година от обучението: 421 € до 589 €
•         3-та година от обучението: 471 € до 659 €
•         4-та година от обучението: 522 € до 716 €
 
 
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.