Стъклар (м/ж) с профил прозорци и стъклени фасади (Glaser)


Тип професия: Регламентирана професия, изискваща завършване на специално образование.
Вид образование: Дуално професионално образование, регламентирано от германския Кодекс на занаятите (HwO)
Продължителност на обучението: 3 години
Места, на които се провежда обучението: Предприятие и училище за професионална подготовка
 
Какво се прави в тази професия?
 
Стъкларите (м/ж) с профил прозорци и стъклени фасади произвеждат готови прозорци, врати и фасадни конструкции от плоско стъкло. Те изграждат зимни градини, стъклени пристройки от всякакъв вид и използват в зависимост от целта топлозащитни, шумозащитни и други видове стъкла За тази цел те режат стъклото на подходящи сегменти и изготвят рамки от стъкло, алуминий или изкуствени материали. В тях те вкарват стъклата и ги монтират.
На строителните обекти те монтират подготвените в сервиза елементи. Стъкларите с профил прозорци и стъклени фасади освен това поемат и поправка на стъкла като напр. Повреди след градушка и рестававрации на къщи-паметници на културата.
 
Къде се работи?
 
Стъкларите с профил прозорци и стъклени фасади работят основно
•      в стъкларски фирми
•      в предприятия за изграждане на фасади
•      във фирми за автомобилни стъкла
 
Те подготвят работата си в сервизи и фабрични цехове и извършват монтажните работи на строителни обекти, напр. На груби строежи или в жилищни и търговски помещения. Работните чертежи се изготвят в офисите.
 
Какви професионално-личностни качества, знания и умения са от значение?
 
•      Тъй като строителните  или фасадните елементи трябва да бъдат произведени с много точни мерки, а и поради чупливостта на стъклото, е необходима прецизност. За да се осигури безопасността на колеги и минувачи съобразителността е особено важна при работата със стъкло.   Постоянната смяна на работни места и условия изисква гъвкавост.
•      Сръчността и способностите и уменията в областта на техниката са важни  както при обработването на стъкло, така и при монтирането на врати и прозорци. Знанията по математика са необходими напр. При изчисляването на повърхности и необходимите количества материал.
 
 
 
Какво е възнаграждението по време на обучението?
 
Примерно месечно възнаграждение по време на обучението:
•      I година от обучението € 525
•      II година от обучението € 585
•      III година от обучението € 645
 
 Какво входящо образователно равнище се очаква?
 
Не е постановено законово изискване за определен вид завършено образование. На практика фирмите назначават най-вече кандидати, завършили "Основно училище"* (Основното училище в немската образователна система обхваща от пети до девети клас и дава общо образование на първия етап от средното образование).