Строител (м/ж) - бетон и стоманобетон (Вeton- und Stahlbetonbauer/in)

Строител (м/ж) - бетон и стоманобетон
(Вeton- und Stahlbetonbauer/in)
 
 
Тип на работата:          Признато професионално обучение
Вид на обучението:     Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и                обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност:    3 години
Места на обучение:     Предприятие и професионално училище                 
 
 
Каква е работата?
 
Строителите (м/ж) - бетон и стоманобетон изграждат конструкции от бетон и стоманобетон, напр. за мостове, цехове и небостъргачи. Те монтират или изготвят кофражи и предпазни скелета, огъват и сплитат стоманени арматури, които трябва да предотвратят напукване на бетона, и вграждат арматурите в кофражите.
Те произвеждат бетонни смеси или обработват готовия бетон, доставен в бетоносмесител. Те полагат пресния бетон в кофражите и го уплътняват чрез набиване и тръскане. След втвърдяването те отстраняват кофражите и при необходимост обработват бетонните повърхности. Те монтират готови бетонни конструкции, уплътняват бетонни строителни елементи, уплътняват и ги изолират. Освен това те санират щетите по бетонни строителни елементи.
 
Къде работите?
 
Строителите (м/ж) - бетон и стоманобетон работят предимно
•         в предприятия за  надземно или сборно строителство (напр. жилищно, корпоративно и промишлено строителство)
•         при предприятия за строителство на мостове и тунели
 
Те работят на различни строителни площадки, предимно на открито, от части обаче и на груби стоежи и в сгради. Често те работят на скелета, напр. когато санират щети по строителни елементи от бетон.
 
Какви са изискванията?
 
•         Съобразителността е непременна предпоставка за избягване на злополуки, особено при дейности, които се извършват на високи скелета или стълби. Честата смяна на работните площадки с различни условия на труд изисква гъвкавостАкуратността е необходима, за да се спазват точно рецептурите при бетонните смеси и по този начин да се постигне необходимата стабилност на конструкцията.
•         Установяването на количествата необходими строителни материали, изчисляването на площи и изготвянето на необходимите измервания изискват добри познания по математика. Опитът в сферата на производствената техника улеснява работата с инструменти, машини и уреди. Познания по техническо чертане са от помощ за разчитането на планове и скици.Физиката е необходима, напр. за правилното преценяване на свойствата на активни агенти и действието на сили и лостове.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение в индустрията и в занаятчийството:
•         1-ва година от обучението: 564 € до 648 €
•         2-ра година от обучението: 774 € до 996 €
•         3-та година от обучението: 978 € до 1.259 €
 
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.