Дърводелец (м/ж) (Zimmerer/Zimmerin)

Дърводелец (м/ж)
(Zimmerer/Zimmerin)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност     3 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
 
Каква е работата?
 
Дърводелците (м/ж) строят дървени къщи и покривни конструкции, или създават вътрешни конструкции. Те изграждат решетъчни конструкции, напасват прозорци, врати, стълбища и дървени тавани, които евент. са изработили. Произвеждат дървени бетонни кофражи, монтират ламперии и преградни стени, или дори цели сглобяеми къщи. Освен това те модернизират и санират стари постройки и реставрират исторически дърводелски изделия.
При това те съгласуват работата си с техническото ръководство на строителните обекти и работят съгласно строителни планове и други технически спецификации.
 
 
Къде работите?
 
Дърводелците (м/ж) - работят предимно
•         в занаятчийски дърводелски предприятия
•         в инженерни дърводелски фирми
 
Те работят на различни строителни обекти, напр. на открито при конструирането на покривни конструкции, или в сгради при изграждането на стълбища. Подготвителни дейности извършват в работилници.
 
Какви са изискванията?
 
•         Акуратност е необходима напр. при измерването, разчертаването и обработването на големи дървени конструктивни елементи. За да не се застрашава безопасността на колеги и минувачи, при поставяне например на покривни конструкции е нужнасъобразителностГъвкавостта е предпоставка за свикване с променящи се условия на труд при честа смяна на строителните обекти.
•         Познания в сферата на производствената техника улесняват работата с ръчни инструменти и машини. Математика е нужна за изчисляването на размерите на детайлите и на количеството необходими материали. За разбирането на свойствата на материали, както и за оценяване на статиката на дървени конструкции, предимство предлагатпознания по физика.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение в индустрията и в занаятчийството:
•         1-ва година от обучението: 564 € до 648 €
•         2-ра година от обучението: 774 € до 996 €
•         3-та година от обучението: 978 € до 1.259 €
 
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.