Специалист(м/ж) по системна гастрономия (Fachmann/-frau für Systemgastronomie)

Тип на работата            Признато професионално обучение
Вид на обучението       Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност      3 години
Места на обучение       Предприятие и професионално училище
 
  Каква е работата?
 
Специалистите (м/ж) по системна гастрономия организират всички сфери на ресторанта съгласно централно определена концепция и осигуряват спазването на зададените стандарти. Те уреждат работните процеси при закупуването на стоки, складирането, в кухнята, в обслужването, в придружаването на гости, респ. в продажбите и поемат планирането на личния състав. Освен това те контролират качеството на продуктите, развитието на разходите и планират, както и реализират маркетингови стратегии.  Те придружават гостите, обработват рекламации и следят за спазването на предписания за хигиена и безопасност.
 
  Къде работите?
 
Специалистите (м/ж) по системна гастрономия работят предимно
•         в ресторанти на самообслужване
•         при вериги за бързо хранене
•         в заведения и ресторанти със стандартизирана гастрономична концепция
•         в крайпътни заведения и заведения за обществено хранене
 
Своята дейност те извършват предимно в общи помещения и търговски зали.  В склада те проверяват стоковата наличност и осигуряват складиране на съответните стоки съгласно техническите изисквания. При необходимост те помагат и в кухнята. Фактури, калкулации или разписания на смени те изготвят в офис.
 
  Какви са изискванията?
 
•         Акуратността е особено важна в тази професия, напр. при дейности в кухнята, склада и ресторанта постоянно трябва да се следи хигиената. Съвместната работа с други специалисти в кухнята и обслужването изисква способност за работа в екип. Сдържаност е нужна например при обслужването на нетърпеливи гости.
•         При контакта с клиенти както и при съставянето на кореспонденция, освен безпогрешност в правописа и конструкцията на изреченията е необходима и добра способност за изразяване. За това са необходими добри познания по немски език. И английският език е важен, напр. при контакта с чуждестранни гости или за работа в чужбина. Солидни знания по икономика улесняват напр. планирането на покупко-продажбите, складирането или маркетинга и разработването на оферти за кетъринг.
 
  Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 600 € до 670 €
•         2-ра година от обучението: 670 € до 750 €
•         3-та година от обучението: 730 € до 830 €
 
  Какво образование се изисква?
 
Законът не посочва задължителна степен на образование. На практика предприятията назначават предимно възпитаници със средно образование.
 
  Какви са алтернативите?
 
Ако не получите място за обучение за специалист (м/ж) по системна гастрономия, можете да изберете някоя от следните алтернативни професии:
•         Асистент (м/ж) – системна гастрономия
•         Ресторантьор (м/ж)
•         Хотелиер (м/ж)
•         Административен специалист (м/ж) в областта на хотелиерството
 
  Търсите място за професионално обучение? Желаете подробна информация?