Месар(м/ж) Fleischer/in

Тип на работата            Признато професионално обучение
Вид на обучението       Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност      3 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
  Каква е работата?
 
Месарите (м/ж) оценяват качеството на месото, нарязват го на парчета, подготвят го за продажба или го преработват до месни продукти и колбасни изделия. Те например готвят, наситняват или опушват месото и добавят подправки и консерванти по рецепта. Освен колбаси те също произвеждат деликатеси, готови ястия и консерви, и опаковат месните продукти.
За продажбата месарите (м/ж) подготвят например месо за печене, шницели или кайма и подреждат колбаси, деликатеси и салати в хладилната витрина. Те консултират клиентите и продават стоките. За бързо хранене, респ. за кетъринг услуги те приготвят студени и топли ястия . В зависимост от профила на дейността те също колят добитък и го подготвят за последваща обработка. При всички дейности месарите (м/ж) точно се придържат към предписанията на законите като правните положения за работа с хранителни продукти и хигиенните изисквания, също и при почистването на използваните машини и уреди.
 
  Къде работите?
 
Месарите (м/ж) работят предимно
•         в предприятия за месопреработване
•         в предприятия от месната и колбасната промишленост
•         в специализирани месарници и магазини за търговия на дребно
•         в магазини за месо за търговия на едро
 
Те работят в кухни за производство на колбаси, помещения за опушване, в помещения за обезкостяване и разфасоване, в кланици и производствени цехове или хладилни и складови помещения. В търговската сфера те работят и в търговски помещения или на мобилни щандове.
 
  Какви са изискванията?
 
•         Чувството за отговорност и акуратността са от особена важност при работата с хранителни продукти. За запазване на качеството на месните продукти и колбасните изделия, предписанията за хигиена и законите за работа с хранителни продукти трябва да се спазват точно.
•         Познания по математика са необходими, напр. за да се изчисли дялът на определени съставки при колбасите и за да се определят данни за теглото. Интерес към биологията трябва да е налице, понеже месарите (м/ж) евент. трябва да оценяват добитъка за клане и качеството на месото.
 
  Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 573 € (индустрия и търговия), 286 € до 471 € (занаятчийство)
•         2-ра година от обучението: 649 € (индустрия и търговия), 350 € до 563 € (занаятчийство)
•         3-та година от обучението: 745 € (индустрия и търговия), 434 € до 684 € (занаятчийство)
 
  Какво образование се изисква?
 
Законът не посочва задължителна степен на образование. На практика предприятията назначават предимно възпитаници с диплома за основно образование (Hauptschulabschluss*).
 
  Какви са алтернативите?
 
Ако не получите място за обучение за месар (м/ж), можете да изберете някоя от следните алтернативни професии:
•         Специалист – хранителна промишленост
•         Продавач-консултант (м/ж) ­ производство на хранителни продукти (месо и месни продукти)
•         Готвач (м/ж)
•         Технолог (м/ж) ­ мляко и млечни продукти
•         Мелничар (м/ж) ­ технолог (м/ж) зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи
 
  Търсите място за професионално обучение? Желаете подробна информация?