Специалист (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника - Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik

Специалист (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника (Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik)
 
Тип на работата            Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO)
Продължителност      3,5 години
Места на обучение       Предприятие и професионално училище
 
Каква е работата?
 
Специалистите (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника поддържат и поправят механични, електронни, хидравлични и пневматични системи, респ. съоръжения на леки автомобили. С помощта на електронни, респ. компютъризирани измервателни и диагностични уреди те тестват и анализират напр. силови агрегати, амортисьори и регулиращи системи, както и системи за подпомагане на водача. Те смазват подвижни части, подменят бързо износващи се и дефектни електрически или механични конструктивни елементи, поправят задвижващи компоненти и сменят смазочните вещества, спирачните и хидравличните течности. Освен това те проверяват, дали се спазват предписанията на закона за движение по пътищата, извършват пътни изпитвания и вграждат допълнителни съоръжения, като навигационни уреди и устройства за телефониране без ръце.
 
  Къде работите?
 
Специалистите (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника работят предимно
 
•         в ремонтни работилници
•         при производители на автомобили
 
Те работят предимно в производствени и заводски цехове, отчасти и в склада. Те консултират и обслужват клиенти в съвещателните помещения, принадлежащи към работилницата.
 
  Какви са изискванията?
 
•         Акуратност и съзнание за отговорност са важни, когато напр. се поправят компоненти на превозното средство, засягащи безопасността. Ученолюбие е нужно, за да разполагат с актуални знания за развитието в областта на автомобилната техника и електронните компоненти.
•         За монтажа и демонтирането на сложни конструктивни групи са нужни познания в сферата на производствената техника. Познания по математика и физика са задължителни за изчисляването на стойности на регулиране и тълкуването на измерените величини.
 
  Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 477 € до 680 € (индустрия), 477 € до 608 € (занаятчийство)
•         2-ра година от обучението: 519 € до 714 € (индустрия), 519 € до 643 € (занаятчийство)
•         3-та година от обучението: 569 € до 789 € (индустрия), 569 € до 712 € (занаятчийство)
•         4-та година от обучението: 615 € до 844 € (индустрия), 615 € до 765 € (занаятчийство)
 
  Какво образование се изисква?
 
Законът не посочва задължителна степен на образование. На практика занаятчийските предприятия назначават предимно възпитаници със средно образование или с диплома за основно образование (Hauptschulabschluss*), предприятията в индустрията избират предимно възпитаници със средно образование.
 
  Какви са алтернативите?
 
Ако не получите място за обучение за специалист (м/ж) по автомобилна мехатроника с профил автомобилна техника, може да обърнете внимание на обучение с друг профил или като механик (м/ж) - конструкция на каросерии и автомобилостроене.
 
  Търсите място за професионално обучение? Желаете подробна информация?