Тенекеджия (м/ж)-Spengler

Тенекеджия (м/ж)-Spengler
 
Тип професия            Регламентирана професия, изискваща завършване на специално образование
Вид образование      Дуално професионално образование, регламентирано от немския Кодекс на занаятите (HwO)
Продължителност на обучението                 3,5 години
Места, на които се провежда обучението   Предприятие и училище за професионална подготовка
 
Какво се прави в тази професия?
 
Тенекеджиите (м/ж) облицоват покривни повърхности, фасади и комини с метални листове и пластмасови покрития. Освен това произвеждат и облицоват тръби и проводи. Строителните елементи, които са необходими напр. за покривните работи или за водосточните тръби, те изготвят сами ръчно или машинно и ги монтират на сградите. Освен това произвеждат сглобки от метални профили, фини метални листове и изкуствени материали за тръби, канали и уреди за въздушната техника и ги монтират. Те поддържат и ремонтират всякакви тенекеджийски продукти.
 
  Къде се работи?
 
Тенекеджиите (м/ж) работят предимно
•       тенекеджийски предприятия
•       в предприятия, специализирани в изграждането на системи за за газо-, водо-, топло- и въздухоснабдяване.
 
Те работят предимно в сервизи. При монтаж на място, при клиентите, те работят в сгради или съответно навън върху покриви и по фасади. Ремонтните работи и поддръжката изискват честа смяна на работните места.
 
  Какви професионално-личностни качества, знания и умения са от значение?
•       В тази професия преди всичко е важна прецизността напр. при изготвянето на шаблони със сложни чертежи или при точни проверки и контролиране на измерванията. Съвместната работа с други специалисти напр. при монтажа на водосточни тръби изисква умение за работа в екип.
•       Знанията по математика са задължителни напр. при изчисляването на повърхности, дължини и ъгли на фасадни и покривни повърхности или на необходимото количество материал. Знанията по  физика също са важни при преценката на  допустимото натоварване на металните елементи и заготовки и техните възможности за употреба. Сръчност и знания областта на техниката са от полза за обслужването на машини, а знания в областта на техническото чертане улеснява разчитането и изготвянето на скици и планове.
 
Какво е възнаграждението по време на обучението?
 
Примерно месечно възнаграждение по време на обучението:
•       I година от обучението € 392
•       II година от обучението € 424
•       III година от обучението € 488
•       IV година от обучението € 564
Какво входящо образователно равнище се очаква?
 
Не е постановено законово изискване за определен вид завършено образование. На практика фирмите назначават най-вече обучаващи се,
завършили "Основно училище"* (Основното училище в немската образователна система обхваща от пети до девети клас и дава дава общо образование на първия етап от средното образование).
 
  Какви алтернативи съществуват?
 
Ако не се получи място за  обучение като тенекеджия (м/ж)  може да се вземе предвид този кратък
списък на алтернативни професии с подобен предмет на обучение и дейност:
•       Специалист по съдостроене и апаратостроене
•       Техник (м/ж) инсталации
•       Топло- , хладилен и шумоизолаторчик  (м/ж)
•       Изготвител и монтажник на (м/ж) метални изделия
•       Монтьор  (м/ж) тръбопроводи