Стоматологична сестра (м/ж)

Стоматологична сестра (м/ж)
 
Тип професия                     Регламентирана професия, изискваща завършване на специално образование
Вид образование              Дуално професионално образование, регламентирано от немския Закон за професионалното образование и обучение (BBiG).
Продължителност на обучението                     3 години
Места, на които се провежда обучението      Предприятие и училище за професионална подготовка
 
Какво се прави в тази професия?
 
Стоматологичните сестри (м/ж) са първите лица за контакт напр. за пациентите, сътрудниците на здравните каси или лабораториите в стоматологичните практики. Те уговарят и разпределят часовете, посрещат пациентите и записват техните данни. В стоматологичните кабинети подготвят инструментите и материалите и асистират при прегледи и манипулации. По указания на стоматолога те подготвят маси за пломби или отпечатъци и правят рентгенови снимки. Те разясняват на пациентите възможностите за профилактика на кариес и парадонтоза и им дават напътствия за поддържане на устна хигиена.
След провеждане на манипулация те почистват работните повърхности и стерилизират стоматологичните инструменти.  Те документират манипулационните процеси, записват извършените услуги за отчетите пред здравните каси и лабораториите, планират последващи часове за извършване на манипулации и водят кореспонденция.
 
  Къде се работи?
 
Стоматологичните сестри (м/ж) работят предимно
•       в стоматологични практики
•       в стоматологични и ортодонтични клиники
•       в университетски центрове за стоматологично и ортодонтично лечение
 
В зависимост от задачите, които изпълняват, те работят в стоматологични кабинети и рентгенови кабинети, а понякога и в лаборатории.  При приема те посрещат пациенти, съгласува часове и издават рецепти. Административните задачи се изпълняват на компютър  в офисните помещения.
 
  Какви професионално-личностни качества, знания и умения са от значение?
 
•       Чувството за отговорност и прецизността са важни, тъй като в тази професия трябва да се води точен отчет, да се документират лабораторни резултати и резултати от прегледи и да се спазват хигиенни изисквания. При работа с пациенти се изисква проява на съчувствие както и приветливо и любезно излъчване .
•       Интерес към биологията е задължителен:   знания за анатомичния строеж на зъба и устната кухина са важни, за да може да се асистира на стоматолога по време на манипулациите. Знания по немски език са необходими напр. за да се води кореспонденция с пациентите и осигурителните органи. Освен това при издаване на фактури са необходими знания по математика.
 
  Какво е възнаграждението по време на обучението?
 
Примерно месечно възнаграждение по време на обучението:
•       I година от обучението € 548
•       II година от обучението € 591
•       III година от обучението € 642
 
  Какво входящо образователно равнище се очаква?
 
Не е постановено законово изискване за определен вид завършено образование. На практика фирмите назначават най-вече обучаващи се,
завършили"Реално училище" (Реалното училище в немската образователна система обхваща от пети до десети клас и дава на учениците по-разширено общо образование и при завършването му се получава зрелостно свидетелство за завършено общо образование).
 
  Какви алтернативи съществуват?
 
Ако не се получи място за обучение като стоматологична сестра (м/ж) може да се вземе предвид този кратък списък с алтернативни професии с подобен предмет на обучение и дейност:
•       фелдшер (м/ж)
•       болногледач (м/ж)
•       ортопик (м/ж)
•       ветиринарен фелдшер (м/ж)