Механик по металорязане (м/ж) (Zerspanungsmechaniker/in)

Механик по металорязане (м/ж)
Zerspanungsmechaniker/in
 
Тип на работата            Признато професионално обучение
Вид на обучението       Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност      3,5 години
Места на обучение       Предприятие и професионално училище
 
 
Каква е работата?
 
Механиците по металорязане (м/ж) изработват от метал прецизни компоненти за технически продукти от всякакъв вид. Това могат да се главини, зъбни колела, части за двигатели и турбини.
Те подготвят стругове, фрези и шлифовъчни машини и за целта модифицират програмите на машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ). След това затягат металните компоненти и инструментите в машините, настройват ги и започват работа. Многократно проверяват, дали размерите и качеството на повърхностите на произведените детайли отговарят на зададените спецификации. При възникване на неизправности те установяват причините с помощта на подходящи изпитателни методи и средства и се грижат за незабавното им отстраняване. Освен това те поемат дейности по поддръжка и инспекция на машините и при това проверяват най-вече механичните компоненти.
 
  Къде работите?
 
Механиците по металорязане (м/ж) работят предимно
•         в машиностроенето
•         в строителната промишленост за стомана и леки метали
•         в автомобилостроенето
•         в леярни
 
Те работят предимно в заводски и машинни цехове или в работилници.
 
  Какви са изискванията?
 
•         Акуратността е необходима, когато за производството на прецизни компоненти металообработващите машини трябва да се настроят точно.
•         Сръчността и познанията по производствена техника са задължителни напр. при производители на единични елементи. Математиката например е важна за изчисляването на стойности за настройване на машини. Понеже трябва да се разчитат и изготвят чертежи на единични елементи, важни за знанията по техническо чертане. За да могат напр. да се преценят качествата на материали за обработка, познанията по физика са предимство.
 
  Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 815 € до 845 €
•         2-ра година от обучението: 869 € до 891 €
•         3-та година от обучението: 929 € до 956 €
•         4-та година от обучението: 976 € до 1.010 €
 
  Какво образование се изисква?
 
Законът не посочва задължителна степен на образование. На практика предприятията назначават предимно възпитаници със средно образование.
 
  Какви са алтернативите?
 
Ако не получите място за обучение за Механик по металорязане (м/ж), можете да изберете някоя от следните алтернативни професии:
•         Инструменталчик-механик (м/ж)
•         Индустриален механик (м/ж)
•         Техник по точноизмервателни уреди (м/ж)
•         Механик по металорежещи инструменти (м/ж)
 
  Търсите място за професионално обучение? Желаете подробна информация?