Ресторантьор (м/ж) (Restaurantfachmann/-frau)

Ресторантьор (м/ж)
(Restaurantfachmann/-frau)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност     3 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
 
 
Каква е работата?
 
Ресторантьорите подреждат и декорират маси, посрещат гостите, дават препоръки за избора на храна и напитки и приемат поръчки. Освен това те сервират ястия и напитки, изготвят сметките и касират. Често те участват и в съставянето и оформлението на менюто с ястия. В хотели освен това могат да обслужват и стаите. Още подготвят специални мероприятия като сватби или банкети и осигуряват безпрепятствения ход на събитията.
 
Къде работите?
 
Ресторантьорите (м/ж) работят предимно
•         в ресторанти и барове
•         в хотели
•         в гостоприемници и пансиони
 
Те работят в салоните за клиенти, във винарски изби както и в хотелски стаи. На приема те се грижат за предоставяне на напитки. В офиси изготвят ежедневни отчети, споразуменията за разписанията на смените се извършват в конферентни зали. В ресторанти с градина ресторантьорите работят и на открито.
 
Какви са изискванията?
 
•         За приемане на поръчки или хигиенична работа в кухнята, склада и ресторанта е задължителна акуратността. За бързото създаване, задълбочаване и поддържане на контакти с клиенти и гости е важна готовността за осъществяване на контакт. Насоченост към клиентите и тяхното обслужване е необходима, за да се откликва на желанията и нуждите на клиента. Съвместната работа с кухненски персонал изисква способност за работа в екип.
•         Уреждането на кореспонденцията, както и контактът с клиентите, изискват добра изразителност и безупречен правопис, затова познанията по немски език са задължителни. Ресторантьорите обслужват също и чуждестранни гости или самите те евент. работят в чужбина. Затова солидните езикови познания по английски са много полезни.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 435 € до 562 €
•         2-ра година от обучението: 518 € до 641 €
•         3-та година от обучението: 592 € до 722 €
 
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.