Хотелиер (м/ж) (Нotelfachmann/-frau)

Хотелиер (м/ж)
(Нotelfachmann/-frau)
 
 
Тип на работата           Признато професионално обучение
Вид на обучението      Дуално професионално обучение, регулирано съгласно Закона за професионално образование и обучение (BBiG)
Продължителност     3 години
Места на обучение      Предприятие и професионално училище
 
 
 
Каква е работата?
 
Хотелиерите (м/ж) планират работните процеси в хотела, придружават и консултират гостите и осигуряват тяхното благоразположение. При това хотелиерите (м/ж) извършват дейности във всички отдели на хотела. Те например подготвят и проверяват стаите за гостите, обслужват в ресторанта и помагат в кухнята. Те организират мероприятия и разпределят стаите. Хотелиерите (м/ж) издават фактури, планират разпределението на персонала и контролират например кухненския персонал. Отговарят и за счетоводното отчитане и складовото стопанство. Те се договарят с организатори на екскурзии и в големи хотели участват при разработването и прилагането на маркетингови стратегии.
 
Къде работите?
 
Хотелиерите (м/ж) работят предимно
•         в хотели
•         в гостоприемници и пансиони
 
Най-често работят на рецепцията, в хотелските стаи, както и в ресторантите и на бара. Работят също и в кухнята, в складовите помещения и в офиси.
 
Какви са изискванията?
 
•         Насоченост към обслужването и комуникативност са нужни, за да може да се откликва на желанията и нуждите на клиента. За безпроблемна съвместната работа с други специалисти, като кухненски и хотелски персонал, трябва да е налице способност за работа в екипГъвкавост и издръжливост се изискват при често сменящи се работни ситуации на рецепцията, при обслужването в ресторанта или в администрацията. Приемането на резервации, почистването и контролирането на стаите за гостите, както и безпогрешното подреждане на масите, изискват акуратност.
•         Трябва да е налице интерес към математиката и немския език. Математическите познания са важни при изготвянето на фактури и при касирането. Правилният немски език е нужен при контакта с гостите и за административните дейности. Понеже в тази професия често се работи с чуждестранни гости, познанията по чужди езици, най-вече по английски език, са много полезни.
 
Какво е трудовото възнаграждение по време на обучението?
 
Примерни месечни работни заплати за периода на обучение:
•         1-ва година от обучението: 423 € до 557 €
•         2-ра година от обучението: 508 € до 637 €
•         3-та година от обучението: 583 € до 718 €
 
Какво образование се изисква?
 
Средно образование.