БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 34100
 
Информация за работодателя
Име: SOCIEDAD COOPERATIVA SANTA MARIA DE LA RABIDA
Лице за контакт:
Адрес: CAMINO COCOLA, S/N – 21810 PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA
Държава: Испания
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site: http://www.fresondepalos.es
Сектор: Селско стопанство, бране на ягоди
Юридически статус: FRESON DE PALOS
Дата на регистрация:

Информация за работното място (3846 прегледа)
Наименование на позицията: Селскостопански работник
Описание на длъжността/Отговорности: Лица с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците
Брой свободни работни места: 800

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Основни/широки общи програми
Професионална квалификация:
Длъжност:
 
 
Опит: Да имат опит в полската работа
Езиковия умения:
Шофьорска книжка: Не
Други: Не се изискват. Познанията по испански език биха могли да носят предимство при окончателното интервю

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Брутна заплата 41.20 €/ден; нето 39.71 €/ден след удръжките за здравни осигуровки и ДОД. В края на всеки месец се удържат и вноските за социално осигуряване съобразно изработените дни за месеца.
Система на заплащане: Различно, в зависимост от конкретния работодател – седмично, на две седмици, един път в месеца
Месторабота: Различни стопанства в Палос де ла Фронтера – пров. Уелва
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Сезонен трудов договор; Според сезона: не по-рано от 15 януари 2019 г.
Работно време: Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство за пров. Уелва
Бр. работни часове на седмица: Според производителността и климатичните условия
Работа на смени и почивни дни: Според производителността и климатичните условия
Настаняване: Жилището се осигурява безплатно от работодателя.
Храна: За сметка на работничката
Пътни разходи до страната: Пътуването до Испания е за сметка на работничката. Връщането до България се заплаща от работодателя, ако работничката остане до края на кампанията.
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Телефон за връзка с работника, копие на документ, който да удостоверява наличието на NIE (идентификационен номер на чужденец) и/или номер на испанска социална осигуровка.
Език, на който да бъдат
представени документите:
Български
Къде да се изпращат документите: Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт
E-mail за изпращане на документите: Подробна информация и записване на кандидатите се извършва в ДБТ по местоживеене.
Крайна дата за кандидатстване: 15.3.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.