БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491380
 
Информация за работодателя
Име: Textilveredlung Drechsel GmbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (328 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен и системен оператор/Machine and systems operator (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Working on tenter frames in textile finishing, among other duties

Your profile:
- Production experience desired
- Completed training as a machine and plant operator (ideally in the textile industry) preferred
- Motivation and reliability
- Good German language abilities (above level B2) desired
- Willingness to work on 3-shift operation (Monday - Friday)

What the position offers:
- Compensation based on collective bargaining agreement, depending on qualifications, minimum 1740 € /gross per month
- Temporary employment agreement
- Language training/release to participate in another language course to build language skills

-----------------------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Работи се върху уплътнителни рамки при дообработката на текстил, наред с други задължения

Вашият профил:
- Желателно е производствен опит
- Предпочитано завършено обучение като оператор на машини и съоръжения (в идеалния случай в текстилната промишленост)
- Мотивация и надеждност
- Желани са добри умения по немски език (над ниво B2)
- Желание за работа на 3 смени (понеделник - петък)

Какво предлага позицията:
- Заплащане въз основа на колективен трудов договор, в зависимост от квалификацията, минимум 1740 € / бруто на месец
- Временен трудов договор
- Езиково обучение / освобождаване за участие в друг езиков курс за изграждане на езикови умения

Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Production experience desired
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит: Motivation and reliability
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
Шофьорска книжка: Не
Други: Completed training as a machine and plant operator (ideally in the textile industry) preferred

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Compensation based on collective bargaining agreement, depending on qualifications, min. 1740 EUR/gross per month
Система на заплащане:
Месторабота: Selb (Bavaria)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Temporary employment agreement
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни: Willingness to work on 3-shift operation (Monday - Friday)
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага. Language training/release to participate in another language course to build language skills .

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491380.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.