БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491381
 
Информация за работодателя
Име: S. Schweikardt Moden GmbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (338 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор в плетачното производство/Textile machinery operator (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Independent machine system operation and programming our highly modern, new generation Stoll flat knitting machines
- Work preparation, programming, set-up, production, quality assurance, maintenance,
- repair and servicing of equipment
- Duties involve a high level of responsibility and a variety of tasks

Your profile:
- Completed training as a Production mechanic – Textiles
- Experience with Stoll flat knitting machines desired
- Handling MS Office and M1plus software CMS, ideally fully fashioned
- Efficient and structured work method, confident and positive attitude, ability to work in a team
- Ability to complete shift work
- German fluency at B2 level desired, English-language skills

What the position offers:
- From 36,000 € gross / year
- Permanent employment contract on a dynamic team and in a modern work environment
- Interesting development opportunities
- Five days a week at 40 hours per week (shift work in some periods)
- Individual support available

--------------------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Независима работа на машинната система и програмиране на нашите високотехнологични Stoll плоски плетачни машини от ново поколение
- Подготовка на работа, програмиране, настройка, производство, осигуряване на качеството, поддръжка, ремонт и обслужване на оборудването
- Задълженията включват висока степен на отговорност и разнообразни задачи

Вашият профил:
- Завършил обучение като производствен механик - текстил
- Желателно е опит с плоски плетачни машини на Stoll
- Работа с MS Office и M1 Plus CMS софтуер
- Ефективен и структуриран метод на работа, увереност и позитивност, способност за работа в екип
- Възможност за работата на смени
- Желателно владеене на немски език на ниво B2, владеене на английски език

Какво предлага позицията:
- 36,000 € бруто / годишно
- Постоянен трудов договор в динамичен колектив и съвременна работна среда
- Интересни възможности за развитие
- Пет дневна работна седмица, 40 часа на седмица (в някои периоди е възможна работа на смени)
- Възможна е индивидуална подкрепа

Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Experience with Stoll flat knitting machines desired Handling MS Office and M1plus software CMS, ideally fully fashioned Efficient and structured work method, confident and positive attitude, ability to work in a team
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в тъкачното производство
Опит:
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
Английски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: Completed training as a Production mechanic - Textiles (m/f/d)

Заплащане и условия на заетост
Заплата: From 36,000 EUR gross / year
Система на заплащане:
Месторабота: Erpfingen (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent employment contract on a dynamic team and in a modern work environment Interesting development opportunities
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 5 days a week at 40 hours per week (shift work in some periods)
Работа на смени и почивни дни: shift work in some periods
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага. Individual support available.

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491381.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.