БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491382
 
Информация за работодателя
Име: Vereinigte Filzfabriken AG
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (272 прегледа)
Наименование на позицията: Meханик в текстилното производство/Production mechanic (m/f/d) – Textiles
Описание на длъжността/Отговорности: The employer's customers include major and discerning companies from the filtration, automotive, acoustic, construction and steel industries, as well as instrument and machine construction companies, designers, room equipment firms and classic textile industry customers.

Your duties:
- Set up, control, maintain, monitor and service production equipment
- Oversee the textile manufacturing management process, complete quality inspections

Your profile:
- Successfully completed training as a production mechanic (m/f/d) – Textiles or similar
- Experience in working with textile machinery
- German fluency at B1 level desired
- MS Office skills
- Flexibility and interest in taking on responsibility, high level of quality awareness
- Independent working methods and ability to work in a team

What the position offers:
- Minimum 2,281 € gross / month (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreement)
- Initial temporary employment contract
- Two or three shift schedule in some cases
- Support in house / apartment search

-----------------------------------------------------------------------
Клиентите на работодателя са големи и взискателни компании от филтриращата, автомобилната, акустичната, строителната и стоманодобивната промишленост, както и от компаниите за производство на инструменти и машини, дизайнери, фирми за оборудване на помещения и клиенти на класическата текстилна индустрия.

Вашите задължения:
- Монтиране, контрол, поддръжка, наблюдение и сервизно обслужване на производственото оборудване
- Наблюдава процеса на управление на производството на текстил, завършва проверките за качеството

Вашият профил:
- Успешно завършено обучение като производствен механик (m/f/d) – Текстил или друго подобно
- Опит в работата с текстилните съоръжения
- Владеене на немски език на ниво Б1
- MS Office умения за работа
- Гъвкавост и интерес към поемане на отговорност, високо ниво на информираност за качеството
- Независими методи на работа и способност за работа в екип

Какво предлага позицията:
- Минимум 2,281 € бруто / месец (въз основа на Споразумението за колективна заплата Südwesttextil)
- Първоначално временен трудов договор
- В някои случаи графикът е два или три смени
- Поддръжка при търсене на къща / апартамент


Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Experience in working with textile machinery
Длъжност:
 
 
Опит: MS Office skills
Flexibility and interest in taking on responsibility, high level of quality awareness
Independent working methods and ability to work in a team
Езиковия умения: Немски - 4 - Задоволително
Шофьорска книжка: Не
Други: Successfully completed training as a production mechanic (m/f/d) – Textiles or similar

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Min. 2,281 EUR gross / month (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreement)
Система на заплащане:
Месторабота: Giengen an der Brenz (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Initial temporary employment contract
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни: Two or three shift schedule in some cases
Настаняване: Support in house / apartment search
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491382.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.