БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491383
 
Информация за работодателя
Име: Gustav Gerster GmbH & Co. KG Gardinen- und Posamentenwerk
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (268 прегледа)
Наименование на позицията: Механик в текстилното производство/Production mechanic (m/f/d) – textiles
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Repair, service and maintenance work in our extensive and modern machine park
- Correction of article and machine settings

Your profile:
- Training as a production mechanic textiles or textile mechanic (other technical training is welcome) or corresponding professional experience
- Knowledge of the operation of textile machines, in particular in the department broad weaving
- Experience with Dornier rapier weaving machines / Dornier airjet weaving machines. For the department ribbon weaving Müller Frick automatic looms and for the galloon department Comez crochet galloon ma-chines
- Knowledge of German at the B1 level is desirable

What the position offers:
- Tariff compensation
- Permanent or fixed-term employment contract in an experienced team
- Five day week with 40 hours per week (early and late shift operations)
- Support in finding a flat and, if applicable, in language learning and individual matters

------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Поправка, обслужване и поддръжка на нашия разширяващ се и съвременен машинен парк
- Корекция на настройките на артикула и машината

Вашият профил:
- Обучение като механик в производство на текстил или текстилен механик (друго техническо обучение е добре дошло) или съответния професионален опит
- Познания за работата на текстилните машини, по-специално в отдела за широко тъкане
- Опит с машини за тъкане на рапира Dornier / Dornier машини за тъкане на въздухоплавателни средства. За отдел лентово тъкане Müller Frick автоматични станове и за галоновата отдел Comez плетене на една кука
- Желателно е владеене на немски език ниво - B1

Какво предлага позицията:
- Заплащане съгласно тарифата
- Постоянен или срочен трудов договор в опитен колектив
- 5 дневна работна седмица , 40 часа на седмица (ранни и късни смени)
- Помощ при намирането на апартамнет и ако е приложимо обучение по езика и индивидуално възникнали въпроси
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Knowledge of the operation of textile machines, in particular in the department broad weaving
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит: Experience with Dornier rapier weaving machines / Dornier airjet weaving machines. For the department ribbon weaving Müller Frick automatic looms and for the galloon department Comez crochet galloon machines
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: Training as a production mechanic textiles or textile mechanic (other technical training is welcome) or corresponding professional experience

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Tariff compensation
Система на заплащане:
Месторабота: Biberach (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent or fixed-term employment contract in an experienced team
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 5 day week with 40 hours per week
Работа на смени и почивни дни: early and late shift operations
Настаняване: Support in finding a flat and, if applicable, in language learning and individual matters
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491383.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.