БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491384
 
Информация за работодателя
Име: Textilveredlung Drechsel GmbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (605 прегледа)
Наименование на позицията: Работник в производството-текстил/Production employee (m/f/d) in textile finishing
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Collaborate in the dyeing, coating and finishing departments
- Operating tenter frames in finishing and coating and a variety of dyeing machinery

Your profile:
- Vocational qualification as a machine and plant operator (m/f/d) or product finisher in textiles (m/f/d)
- Experience in textile finishing desired
- Motivation and reliability
- Good German language abilities (above level B2) preferred
- Willingness to work on 3-shift operation Monday - Friday

What the position offers:
- Compensation based on collective bargaining agreement, depending on qualifications, minimum 1740 € /gross per month
- Temporary contract, the employee may later be offered a permanent employment contract
- Language course/release to participate in another language course to build language skills

----------------------------------------------------------------------------------


Вашите задължения:
- Съвместна работа в отделите за боядисване, импрегниране и довършителни работи
- Експлоатация на уплътнителни рамки в довършителни работи и покрития и разнообразие от бояджийски машини

Вашият профил:
- Професионална квалификация като оператор на машини и инсталации (m/f/d) или довършител на продукти в текстила (m/f/d)
- Желателен опит в текстилната обработка
- Мотивация и надеждност
- Предпочитат се добри умения по немски език (над ниво B2)
- Желание за работа на три смени от понеделник до петък

Какво предлага позицията:
- Заплащане въз основа на колективен трудов договор, в зависимост от квалификацията, минимум 1740 € / бруто на месец
- Временен договор, на служителя може по-късно да бъде предложен постоянен трудов договор
- Езиков курс / освобождаване за участие в друг езиков курс за изграждане на езикови умения
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Motivation and reliability
Длъжност:
 
 
Опит: Experience in textile finishing desired
Езиковия умения: Немски - 1 - Свободно
Шофьорска книжка: Не
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Compensation based on collective bargaining agreement, depending on qualifications, min. 1740 EUR/gross per month
Система на заплащане:
Месторабота: Selb (Bavaria)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Temporary contract, the employee may later be offered a permanent employment contract
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни: Willingness to work on 3-shift operation Monday - Friday
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага. Language course/release to participate in another language course to build language skills.

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491384.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.