БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491385
 
Информация за работодателя
Име: PONGS Technical Textiles GmbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (294 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор-крайно текстилно производство/Product finisher textiles, machine and equipment operator textile finishing (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Independently operate machines and plants
- Cleaning, maintenance and repairs for a smooth production process
- Quality controlling of ongoing production
- Regularly inspecting and adjusting machine settings as necessary
- Making decisions on exchanging items and batches
- Preparing and providing chemicals and other auxiliary materials used
- Independent color sampling

Your profile:
- Completed training as a machine and plant operator in textile product finishing or comparable qualifications desired
- Professionals looking for a new career are also welcome
- Language level German B1 - advanced language fluency desired
- Autonomous and careful working methods
- Ability to work under pressure
- Ability to work in a team
- Willingness to complete shift work

What the position offers:
- A creative work environment
- 3-shift operation
- Permanent employment agreement
- Hourly wages: from 11.55 € gross/hour

----------------------------------------------------------

Собствена компания, активна в научноизследователската и развойна дейност. Понастоящем в компанията работят 250 служители на двете си места в Mühltroff и Stadtlohn, с непрекъснато нарастваща работна сила. Елате да расте с компанията!

Вашите задължения:
- Самостоятелно управлвние на машини и съоръжения
- Почистване, поддръжка и поправка за плавен производствен процес
- Контрол на качеството на текущото производство
- Редовно проверяване и регулиране настройката на машините ако е необходимо
- Вземане на решения за замяна на артикули и партиди
- Подготвяне и доставка на химикали и други спомагателни материали за използване
- Самостоятелно изпробване на цвета

Вашият профил:
- Завършено обучение като оператор на машини и инсталации при довършване на текстилни продукти или съпоставими квалификации
- Професионалисти, които търсят нова кариера, също са добре дошли
- Езиково ниво Немски Б1 - желателно отлична говорене на език
- Независими и внимателни методи на работа
- Способност да работи под напрежение
- Способност да работи в екип
- Желание за работа на смени

What the position offers:- Какво предлага позицията:
- A creative work environment – Креативна работна среда
- 3-shift operation – Работа на 3 смени
- Permanent employment agreement – Постоянен трудов договор
- Hourly wages: from 11.55 € gross/hour – заплащане от 11.55 евро бруто на час
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Autonomous and careful working methods Ability to work under pressure Ability to work in a team
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит:
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Hourly wages: from 11.55 € gross/hour
Система на заплащане:
Месторабота: Mühltroff (Saxony)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent employment agreement in a creative work environment
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни: 3-shift operation
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491385.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.