БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491386
 
Информация за работодателя
Име: Textilveredelung Keller
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (310 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор,крайно производство-текстил/Product finisher-Textiles (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Autonomously operate and refit our dyeing machines
- Actively collaborate with others to consistently improve our processes and procedures
-Document all process-relevant data

Your profile:
- Successfully completed training as a product finisher in the dyeing industry or multiple years of experience in this area
- Experience in dyeing, washing and bleaching
- Targeted and goal-oriented working methods
- Ability to work in a team, flexibility and readiness to learn
- German fluency at B1 level desired

What the position offers:
- Min. 2,500 € gross / month
- Initial temporary employment agreement for one year with the option of entering into a permanent position
- Single shift operation with flex time account (42.5 hours per week)

-------------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Самостоятелно използване и пренастройка на машините за боядисване на текстил
- Активно си сътрудничи с другите, за да подобряваш последователно нашите процеси и процедури
- Документиране на всички данни, свързани с процеса

Вашият профил:
- Успешно завършено обучение като работник довършителни работи в индустрията за боядисване или многогодишен опит в тази област
- Опит в избелването, боядисването, почистването на тъкани
- Целеви и ориентиране към резултати работни методи
- Умения за работа в екип, гъвкавост и готовност за учене
- Отлично владеене на немски език желателно ниво B1

Какво предлага позицията:
- Мин. 2,500 € бруто / месечно
- Първоначален временен трудов договор за една година, с възможност за преминаване на постоянна позиция
- Работа на една смяна с гъвкаво работно време (42.5 часа на седмица)
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация:
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит: Experience in dyeing, washing and bleaching
Targeted and goal-oriented working methods
Ability to work in a team, flexibility and readiness to learn
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: Successfully completed training as a product finisher in the dyeing industry or multiple years of experience in this area

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Min. 2,500 EUR gross / month
Система на заплащане:
Месторабота: Moessingen (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Initial temporary employment agreement for one year with the option of entering into a permanent position
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 42.5 hours per week
Работа на смени и почивни дни: Single shift operation with flex time account
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491386.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.