БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491387
 
Информация за работодателя
Име: NOPMA, Carl Meiser GmbH&Co KG
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (350 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор,крайно производство-текстил/Product finisher-Textiles (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Mixing dyes
- Dying
- Quality control
- Bleaching
- Machine operation

Your profile:
- Successfully completed training as a product finisher in textiles, or professional experience in dying and knitted products
- Solid German skills (B2) desired, Italian language skills also beneficial
- Technical comprehension
- Willing to work on a rotating shift work

What the position offers:
- Min. 2,200 € gross / month (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreement)
- Permanent employment contract
- Two shift operation (40 hours per week)
- Support in house / apartment search

-------------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Смесване на багрила
- Боядисване
- Качествен контрол
- Избелване
- Работа на машина

Вашият профил:
- Владеене на немски език (B2) по възможност, Знания по италиански език също са полезни
- Техническо разбиране
- Желание за работа на въртящи се смени
- Успешно завършено обучение като Машинен оператор,боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия или професионален опит в багренето и трикотажните изделия

Какво предлага позицията:
- Мин. 2,200 € бруто / месечно (основано на колективния договор за заплата на Südwesttextil)
- Постоянен трудов договор
- Работа на две смени (40 часа на седмица)
- Подкрепа при търсенето на апартамент/къща
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Technical comprehension. Willing to work on a rotating shift work
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в текстилното и кожарското производство, неквалифицирани другаде
Опит:
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
Шофьорска книжка: Да
Други: Successfully completed training as a product finisher in textiles, or professional experience in dying and knitted products

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Min. 2,200 EUR gross / month (based on the Südwesttextil Collective Wage Agreement)
Система на заплащане:
Месторабота: Albstadt (Baden-Wuerttemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent employment contract
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 40
Работа на смени и почивни дни: Two shift operation
Настаняване: Support in house/apartment search
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя:
Език, на който да бъдат
представени документите:
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491387.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.