БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491388
 
Информация за работодателя
Име: Gebr. Otto Baumwollzwirnerei GmbH & Co. KG
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (332 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор в предачното производство/Shift supervisor and mechanic in a spinning mill (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: Your duties:
- Maintaining spinning and twisting machines
- Repairing textile machinery
- Shift supervision in the spinning mill possible

Your profile:
- Completed training as a production mechanic – textile or spinning mill technician with experience or master qualifications, or comparable qualifications
- At least a basic knowledge of German
- Advanced knowledge of spinning machines
- Willingness to complete 4-shift work
- Experience in shift supervision possible

What the position offers:
- 3,000 € gross / month
- Permanent employment contract
- Housing available near the company

--------------------------------------------------------------------------------

Вашите задължения:
- Поддържане на машини за предене и усукване
- Ремонт на текстилни машини
- Началник смяна в цех за предене

Вашият профил:
- Завършено обучение като машинен оператор в текстилното или предачното производство с опит или сравнима квалификация
- Най-малко основни познания по немкси език
- Разширено познаване на машините за предене
- Желание за работа на 4 смени
- Опит като бригадир на смяна е възможно

Какво предлага позицията:
- 3,000 € бруто / месечно
- Постоянен трудов договор
- Възможно е настаняване близо до компанията
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация:
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в предачното производство
Опит: Advanced knowledge of spinning machines
Experience in shift supervision possible.
Езиковия умения:
Шофьорска книжка: Не
Други: Completed training as a production mechanic – textile or spinning mill technician with experience or master qualifications, or comparable qualifications

Заплащане и условия на заетост
Заплата: 3,000 EUR gross / month
Система на заплащане:
Месторабота: Balzheim (Baden-Württemberg)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent employment contract
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване: Housing available near the company
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491388.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.