БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491392
 
Информация за работодателя
Име: PONGS Technical Textiles GmbH
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (315 прегледа)
Наименование на позицията: Машинен оператор, тъкане/Textile machinery operator (m/f/d)
Описание на длъжността/Отговорности: The International and Specialized Services is looking for applicants for the following position to join the team at one of the world's most modern textile companies, starting as soon as possible:

Owner-operated, with flat hierarchies, active in research and development. The company currently employs 250 staff members at its two locations in Mühltroff and Stadtlohn, with a growing workforce. Come grow with the company!

Your duties:
- Operating, fitting and inspecting Sulzer Projektil weaving machines, and grippers as well as Dornier air jet weaving machines
- Monitoring product quality

Your profile:
- Completed qualification as a production mechanic in textiles or comparable qualifications desired
- Professionals looking for a new career are also welcome
- Language level German B1 - advanced language fluency desired
- Independent and careful worker
- Ability to work under pressure
- Ability to work in a team
- Willingness to work a rotating shift schedule

What the position offers:
- A creative work environment
- 3-shift operation
- Temporary employment agreement (24 months)
- Hourly wages: from 11.55 € gross/hour

---------------------------------------------------------------

Международните и специализирани служби търсят кандидати за следната длъжност, за да се присъединят към екипа на една от най-модерните текстилни компании в света, като започнат работа възможно най-скоро:

Собственик, активен в научноизследователската и развойна дейност. Понастоящем в компанията работят 250 служители на двете си места в Mühltroff и Stadtlohn, с нарастваща работна сила.

Вашите задължения:
- Експлоатация, монтаж и инспектиране на тъкачните машини Sulzer Projektil, както и приспособления за захващане, както и тъкачни машини за въздушни струи Dornier
- Контрол на качеството на продукта

Вашият профил:
- Завършена квалификация като производствен механинк в текстилната индустрия или сравнима квалификация
- Специалисти, които търсят нова кариера, също са добре дошли
- Езиково ниво Немски B1 - желателно отлично владеене на езика
- Самостоятелен и внимателен работник
- Възможност за работа под напрежение
- Възможност за работа в екип
- Желание да работи на въртящ се график

Какво предлага позицията:
- Творческа работна среда
- Работа на три смени
- Временен трудов договор (24 месеца)
- Часово заплащане: 11.55 € бруто/на час
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Independent and careful worker. Ability to work under pressure. Ability to work in a team. Willingness to work a rotating shift schedule.
Длъжност: Машинни оператори и работници по монтаж на изделия
  Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство
  Машинни оператори в тъкачното производство
Опит:
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
Шофьорска книжка: Не
Други: Completed qualification as a production mechanic in textiles or comparable qualifications desired.
Professionals looking for a new career are also welcome.

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Hourly wages: from 11.55 EUR gross/hour
Система на заплащане:
Месторабота: Mühltroff (Saxony)
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Temporary employment agreement (24 months
Работно време:
Бр. работни часове на седмица:
Работа на смени и почивни дни: 3-shift operation
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други: Дата на започване: веднага

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография на немски или английски език /Curriculum Vitae(CV)
Език, на който да бъдат
представени документите:
Немски или Английски
Къде да се изпращат документите: Изпратете Автобиография в EUROPASS format на e-mail: Reni.Mintcheva@az.government.bg, като посочите реф. №: 491392.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на сайта на АЗ и във всеки наш офис.
E-mail за изпращане на документите: Reni.Mintcheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.