БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 4788
 
Информация за работодателя
Име: Randstad AS
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria
Адрес:
Държава: Норвегия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (896 прегледа)
Наименование на позицията: Excavator machine operator/Maшинист, багер
Описание на длъжността/Отговорности: For our customer in Norway we are looking for machine operators for excavators, wheel loaders and dumpers. You should have a good work ethic, take a good care of machines and equipment and have relevant experience within the industry.
Брой свободни работни места: 3

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Земеделие, горско стопанство и рибарство
Професионална квалификация: Driver's license M2(excavator machine), M4 (wheel loader) and M6(dumpers/dumper lorry)
Длъжност: Водачи на транспортни средства и машини
  Водачи и оператори на селскостопански и други специализирани транспортни машини
  Водачи и оператори на земекопни, пътностроителни и други подобни машини
Опит: Relevant experience within the industry
Езиковия умения:
Шофьорска книжка: Да
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Between 25.000 and 30.000 NOK
Система на заплащане:
Месторабота: Sogn og Fjordane, Norway
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Fulltime
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: Average working hours 36-37.5 per week. 48 hours per week if hired in a scheduled rotation with 6 weeks work and two weeks free.
Работа на смени и почивни дни: 5 days a week
Настаняване: Help in finding accommodation
Храна:
Пътни разходи до страната: Own travel costs
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: CV
Език, на който да бъдат
представени документите:
English
Къде да се изпращат документите: Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.
E-mail за изпращане на документите: S.Nedkova@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 30.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.