БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 359832
 
Информация за работодателя
Име: HRS SERVICES BULGARIA LTD
Лице за контакт: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria.
Адрес: Yunak 11-13 Str., Sofia
Държава: България
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site: www.hrs-bg.com
Сектор:
Юридически статус: UIC: 202826945
Дата на регистрация:

Информация за работното място (178 прегледа)
Наименование на позицията: Junior Accountant with German/Младши счетоводител с немски език
Описание на длъжността/Отговорности: Job role:
• Keeping track of all payments and expenditures, including payroll, purchase orders, invoices, statements, etc.;
• Reconciling processed work by verifying entries and comparing system reports to balances;
• Maintaining historical records;
• Preparing analyses of accounts and producing monthly reports.

What do we need:
• No previous experience needed;
• Good level of German and English;
• Economics/ Finance/ Accounting degree;
• Excellent communication skills
Benefits:
• Great on-boarding programs and training;
• Top office location;
• Opportunity for career development;
• Social benefits.
Описание на длъжността:
• Проследяване на всички плащания и разходи, включително ведомости, поръчки за покупки, фактури, извлечения и др .;
• Съчетаване на обработената работа чрез проверка на записи и сравняване на системни отчети с баланси;
• Поддържане на архив;
• Подготовка на анализи на сметки и изготвяне на месечни отчети.

Какво очакваме от Вас:
• не е необходим предишен опит;
• Добро ниво на немски и английски език;
• Икономика / Финанси / Счетоводна степен;
• Отлични комуникативни умения

Ползи:
• Обучение;
• Добра локация на офиса;
• Възможност за кариерно развитие;
• Социални осигуровки.
Брой свободни работни места: 10

Изисквания към кандидатите
Образование: Висше образование
Специализация: Бизнес и администрация
Професионална квалификация:
Длъжност:
 
 
Опит: No need of previous experience. In case there is an experience it will be considered as an advantage./Няма нужда от предишен опит. В случай, че има опит, той ще се счита за предимство.
Езиковия умения: Немски - 2 - Много добре
Английски - 2 - Много добре
Шофьорска книжка: Не
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: 750 euro net
Система на заплащане: month
Месторабота: Sofia, Bulgaria
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: Permanent
Работно време: 8
Бр. работни часове на седмица: 40
Работа на смени и почивни дни: Standart
Настаняване:
Храна: Food vouchers
Пътни разходи до страната:
Други: Social package

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: CV
Език, на който да бъдат
представени документите:
English
Къде да се изпращат документите: „Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.”
E-mail за изпращане на документите: E.Bogdanova@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 24.10.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.