БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 43794
 
Информация за работодателя
Име: xxxldigital
Лице за контакт:
Адрес:
Държава: Австрия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (265 прегледа)
Наименование на позицията: React.js Frontend Developer (m/f/d) - Разработчик на приложения React JS(м/ж/д)
Описание на длъжността/Отговорности: React.js Frontend Developer (m/f/d)
- Development and design of innovative e-commerce software solutions and web applications
- Participate in agile, "cross-functional" Scrumteams
- Active involvement in our product development process
- Contribute and grow in our development team
---------------------------------------------------------------------------------------------
Разработчик на приложения React.js
- Разработване и проектиране на иновативни софтуерни решения за електронна търговия и уеб приложения
- Участие в гъвкави и функционални Scrum екипи
- Aктивно участие в процеса на разработване на продукти
- Принос и растеж в нашия екип
Брой свободни работни места: 2

Изисквания към кандидатите
Образование: Висше образование
Специализация: Компютри
Професионална квалификация: професионален опит минимум 3 години
Длъжност: Специалисти по физика, математика и инженерни науки
  Компютърни специалисти
  Дизайнери на компютърни системи и аналитици
Опит: - Min. 3 years of experience in development with web technologies (HTML5, CSS / SASS, JS / ES6 +)
- Experience with React.js
- Knowledge of modern toolchains (NPM, Webpack, Linting ...)
- Joy to the development of barrier-free and responsive web applications
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Мин. 3 години опит в разработката на уеб технологии (HTML5, CSS / SASS, JS / ES6 +)
- Опит с React.js
- Познаване на съвременни инструменти (NPM, Webpack, Linting ...)
- Радост от разработването на безпрепятствени и отзивчиви уеб приложения
Езиковия умения: Английски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Не
Други: - Proficient knowledge in English
- Knowledge in German is an advantage but not a must
------------------------------------------------------------------------------------------
- Добро владеене на английски език
- Владеенето на немски език е предимство, но не е задължително

Заплащане и условия на заетост
Заплата: 2800 Евро бруто
Система на заплащане: месечно
Месторабота: 1 post in Wels (Upper Austria) and 1 post in Vienna
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: постоянен договор
Работно време: 8
Бр. работни часове на седмица: 38-40
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване: работодателят съдейства за намиране на квартира
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография /EUROPASS формат/ имотивационно писмо
Език, на който да бъдат
представени документите:
немски или английски език
Къде да се изпращат документите: аинтересованите лица, следва да изпратят Автобиография в EUROPASS формат на e-mail: N.Mitev@az.government.bg, като посочат реф. № на офертата: 43794
Моля, спазвайте указания формат на автобиографията.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.
E-mail за изпращане на документите: N.Mitev@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 30.11.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.