БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 3916
 
Информация за работодателя
Име: PZ srl
Лице за контакт:
Адрес:
Държава: Италия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site: www.pzitaly.it
Сектор: Mechanics
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (124 прегледа)
Наименование на позицията: Mechanical turner/Стругар
Описание на длъжността/Отговорности: Skills required: reading technical drawing.
Role: numerical control machine programming, tooling, starting production and checking of the piece produced.
Изисквания: Кандидатите трябва да притежават знания за техническо чертане. Работи се с машини за цифрово-програмно управление.
Брой свободни работни места: 2

Изисквания към кандидатите
Образование: Средно / след средно образование
Специализация: Производство и третиране
Професионална квалификация: Техник
Длъжност:
 
 
Опит: Minimun experience in numerical control machine programming/Изисква се минимален опит с машини с цифрово-програмно управление.
Езиковия умения: Италиански - 5 - Основно
Шофьорска книжка: Не
Други:

Заплащане и условия на заетост
Заплата: Размерът на заплатата зависи от придобития опит и може да варира в границите от 1600 EURO до 1900 EURO
Система на заплащане: Месечно заплащане
Месторабота: Fregona (TV), North-Eastern Italy/ Североизточна Италия
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: FIXED-TERM CONTRACT, WITH THE POSSIBILITY TO SWITCH TO A PERMENANT CONTRACT LATER/ Срочен трудов договор с възможност за преминаване в безсрочен.
Работно време:
Бр. работни часове на седмица: 9 hours/day, flexible timeline/ 9ч. на ден
Работа на смени и почивни дни: Работи се на смени
Настаняване: Не
Храна: Не
Пътни разходи до страната: Не се заплащат.
Други: All application documents for the pre-selection should be sent only to EURES Bulgaria. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: CV Europass формат
Език, на който да бъдат
представени документите:
English or Italian
Къде да се изпращат документите: Заинтересованите лица, следва да изпратят aвтобиография в EUROPASS format до отговорния EURES съветник на email:Nikoleta.Nacheva@az.government.bg. Работните места са публикувани в рамките на Европейски ден на труда, който Агенцията по заетостта организира на 17.09.2019 г. в гр.София, х-л Рамада София Сити Център, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №131 и където представители на компанията ще интервюират заинтересовани кандидати.
E-mail за изпращане на документите: Nikoleta.Nacheva@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 12.12.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.