БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491454
 
Информация за работодателя
Име: Deutsche Post DHL Niederlassung Betrieb Mannheim
Лице за контакт: Alle Dokumente für die Vorauswahl der Kandidaten sollen ausschließlich an EURES Bulgarien gesendet w
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site: www.dpdhl.com
Сектор: Logistig
Юридически статус:
Дата на регистрация:

Информация за работното място (475 прегледа)
Наименование на позицията: Briefzusteller, Postbote (m/w)/ Пощальон
Описание на длъжността/Отговорности: Briefe nach Straßen und Hausnummern sortieren, danach von Haus zu Haus zustellen, per Fuss, per Fahrrad, per Auto./ Сортиране на писмата според номерата на улиците, след което се доставят от къща на къща пеш, с колело или с кола.
Брой свободни работни места: 40

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Траанспортни услуги
Професионална квалификация:
Длъжност: Професии в търговията и услугите, неизискващи специална квалификация
  Куриери, носачи, портиери, пазачи и сродни на тях
  Куриери, носачи, разносвачи
Опит:
Езиковия умения: Немски - 3 - Добър
Шофьорска книжка: Да
Други: - Führerschein für PKW - Gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, B2/ Добро владеене на немския език говоримо и писмено, B2 - gute körperliche Fitness/ добра физическа форма

Заплащане и условия на заетост
Заплата: 14,17 Euro
Система на заплащане: Stunde
Месторабота: Mannheim, Heidelberg, Keiserslautern
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: 1/2 Jahr, 1 Jahr, 2 Jahr, bei Eignung, ständige Übernahme
Работно време: Montags bis Samstags/ от понеделник до събота
Бр. работни часове на седмица: 38,5 per Woche
Работа на смени и почивни дни: 1 Werktag frei/ един ден свободен
Настаняване:
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: EUROPASS Lebenslauf, Führerschein, polizeiliches Führungszeugnis
Език, на който да бъдат
представени документите:
Deutsch
Къде да се изпращат документите: „Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.”
E-mail за изпращане на документите: Elica.Panayotova@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.12.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.