БългарскиEnglish
EURES | Агенция по заетостта | Полезни линкове
EURES

Преглед на работно място: № 491449
 
Информация за работодателя
Име: ANBO Handels- u. Dienstleistungs KG
Лице за контакт: Alle Dokumente für die Vorauswahl der Kandidaten sollen ausschließlich an EURES Bulgarien gesendet w
Адрес:
Държава: Германия
Тел:
Факс:
E-mail:
Web site:
Сектор:
Юридически статус: 20930284
Дата на регистрация:

Информация за работното място (166 прегледа)
Наименование на позицията: Maurer/in - Зидар/ка
Описание на длъжността/Отговорности: Измазване и обработка на стени
Брой свободни работни места: 1

Изисквания към кандидатите
Образование: Основното образование
Специализация: Архитектура и строителство
Професионална квалификация: професионален опит минимум 2 години
Длъжност: Работници в добивната промишленост и строителството
  Строители на сгради и сродни на тях
  Зидари на тухли и камък
Опит: Завършено обучение по строителство или професионален опит минимум 2 години.
Ниво на владеене на немски език А2
Езиковия умения: Немски - 4 - Задоволително
Шофьорска книжка: Да
Други: шофьорска книжка - категория В.
Притежаването на собствен автомобил ще бъде предимство, тъй като се пътува до работното място.

Заплащане и условия на заетост
Заплата: 3000 евро бруто
Система на заплащане: месечно
Месторабота: Schmölln, Germany
Начална дата за започване:
Период на договора /срочен, постоянен/: безсрочен договор
Работно време: 8
Бр. работни часове на седмица: 40
Работа на смени и почивни дни:
Настаняване: работодателят съдейства за намиране на квартира и оказва помощ пред властите
Храна:
Пътни разходи до страната:
Други:

Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя: Автобиография /EUROPASS формат/
Език, на който да бъдат
представени документите:
немски или английски език
Къде да се изпращат документите: Заинтересованите лица, следва да изпратят Автобиография в EUROPASS формат на e-mail: N.Mitev@az.government.bg, като посочат реф. № 491449 на офертата.
Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.
E-mail за изпращане на документите: N.Mitev@az.government.bg
Крайна дата за кандидатстване: 31.12.2019 г.
 
 
  © 2019, Агенция по заетостта. Всички права запазени.