БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

View job vacancy: No. 43771
 
Information about the employer
Name of employer: AMS - Arbeitsmarktservice Österreich
Contact: Всички документи за предварителна селекция на кандидата се изпращат до EURES България.
Address:
Country: Austria
Telephone number:
Fax:
E-mail:
Web site: www.ams.at
Type of activity:
Commercial registration:
Date of registration:

Job details (245 views)
Position: Ingenieur für Holzbauprojekte (m/w) - Инженер дърводелски проекти (м/ж)
Vacancy description: Ingenieur für Holzbauprojekte (m/w)

Ihre Aufgaben:
- Ausarbeitung von Tragwerkskonzepten
- Statische Berechnungen & Bauteildimensionierungen für Massivholzprojekte
- Projektabstimmung


Вашите задачи:
- Подготовка на структурни концепции
- Статични изчисления и оразмеряване на компоненти за проекти от масивна дървесина
- Координация на проекта

Ihr Profil

- Gute Englischkenntnisse
- Kommunikation auch nur in Englisch möglich,
- Bereitschaft, Deutsch zu lernen
- Technischer Abschluss z.B.: Ingenieursstudium oder HTL
- Lernbereitschaft für Statik im Massivholzbau
- MS Office Kenntnisse

Вашият профил
- Добро владеене на английски език
- Възможност за комуникация само на английски,
- Желание за изучаване на немски език
- Техническа степен, например: Инженерна специалност
- Готовност за изучаване на структурен анализ в конструкция от масивна дървесина
- MS Office знания
Number of vacancies: 1

Main employee`s duties and responsibilities
Education: Secondary/post–secondary education
Specialization: Architecture and building
Professional qualification: Професионален опит е предимство.
Occupation: Physical and engineering science associate professionals
  Physical and engineering science technicians
  Civil engineering technicians
Experiences required: - Добро владеене на английски език
- Възможност за комуникация само на английски,
- Желание за изучаване на немски език
Language skills: English - 4 - Fair
German - 4 - Fair
Driving license: Yes
Others:

Terms and conditions of hiring
Basic month salary: 2010 евро/бруто според опита и квалификацията
Salary payment type: месечно
Location of working place: Hallein (Salzburg)
Estimated date of employment:
Type of contract: безсрочен договор
Working time/ hours per day: 8
Working hours per week: 38,5
Shifts and work on days off:
Accomodation:
Meals:
Travel costs to the country:
Others:

How to apply
Documents required by employer: Автобиография /EUROPASS формат/ и мотивационно писмо
Language of documents to be submitted: немски или английски език
Where to send documents
required by employer:
Моля, изпращайте Вашите документи на отговорника по обявата, като посочвате реф. № 43771

Моля, спазвайте указания формат на изискваната автобиография.

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.
E-mail to send documents to: N.Mitev@az.government.bg
Vacancy is current untill: 06.9.2019 г.
 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.