БългарскиEnglish
EURES | National Employment Agency | Useful links
EURES

View job vacancy: No. 491340
 
Information about the employer
Name of employer: ZAV - International Personal Services of the Federal German Employment Agency
Contact: AlleDokumente für die Vorauswahl derKandidaten sollen ausschließlich anEURESBulgarien gesendet werde
Address:
Country: Germany
Telephone number:
Fax:
E-mail:
Web site:
Type of activity:
Commercial registration:
Date of registration:

Job details (850 views)
Position: Техник за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника / Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Vacancy description: Техници (м/ж) за санитарни и отоплителни инсталации и климатична техника инсталират водоснабдителни и въздухоснабдителни системи, вграждат и свързват вани, душ кабини и други санитарни инсталации. Те монтират отоплителни системи, поставят отоплителни котли и ги пускат в експлоатация. При тяхната дейност те обработват тръби, ламарини и профили от метал или пластмаса с машини или на ръка.
Най-вече при пускането в експлоатация на отоплителни съоръжения те настройват електрически конструктивни групи и компоненти за процеси на управление и регулиране. Те следят за оптимални стойности на регулиране, за да се постигне подходяща отоплителна мощност при възможно по-нисък разход на гориво. Те също планират и инсталират соларна техника за затопляне на вода за непитейни нужди и я свързват към наличните съоръжения. След монтажа те проверяват безупречната функция на съоръженията. Те консултират клиенти и ги инструктират относно обслужването на уредите, респ. системите.
Number of vacancies: 15

Main employee`s duties and responsibilities
Education: Secondary/post–secondary education
Specialization: Basic/broad general programmes
Professional qualification:
Occupation:
 
 
Experiences required: професионален опит в сферата на механиката на съоръжения или подобно е предимство
Language skills: German - 5 - Basic
Driving license: No
Others: Проектът цели да бъдат обучени и в последствие наети на работа 15 търсещи работа лица, които искат да получат квалификация като механик на съоръжения за санитарна, отоплителна и климатична техника в Германия. Кандидатите ще бъдат включени в дуално обучение за придобиване на специалност за срок от три години и половина, след което ще им бъде предложена работа на постоянен трудов договор.

Ползи за кандидатите от включване в проект за дуално обучение в Германия:

• Проектът дава възможност на кандидатите да получат професионална квалификация, докато получават пълна заплата като помощник-механик.
• Финансират се езикови курсове на територията на България и Германия.
• Участниците се запознават от самото начало с бъдещите си работодатели.
• След успешно положен междинен и заключителен изпит участниците получават премия в размер на 2 500 евро.
• Участниците получават квартира по време на обучителния период.
• След успешно приключване на обучението работодателят се задължава да задържи на работа участника в проекта.


План на етапите на изпълнение на проекта съгласно поканата:

1. до 31.05. 2019 г. – кандидатстване и подбор на кандидати;
2. 26.06.2019 - 28.06.2019 г. – провеждане на интервюта с одобрените по документи кандидати в Германия (възстановяване на пътните разходи);
3. 01.07. 2019 – 30.08.2019 г. – интензивен езиков курс по немски език в България за достигане на ниво А2 (възстановяване на разходите за обучение);
4. 02.09.2019 г. - 28.02.2020 г. – преместване в Германия (възстановяване на разходите по преместване в размер), включване в езиков курс по немски език за достигане на ниво В1 и започване на работа като работник в предприятие (кандидатът получава пълна заплата като помощник-механик);
5. 02.03.2020 – 30.08.2020 г. – обучение по механика на съоръжения, езиково обучение за професията на ниво В2 и работа на кандидата като помощник – механик със съответното заплащане;
6. 01.09.2020 – 28.02.2023 г. – тригодишно обучение за получаване на квалификация и работа като помощник-механик;
7. Март 2023 г. – сключване на постоянен трудов договор с обучените специалисти с премия за получената квалификация (2500 евро).


Terms and conditions of hiring
Basic month salary: съгласно етапите по изпълнение на проекта, първоначална заплата - 1850 евро
Salary payment type: месечно
Location of working place: различни локации в Германия
Estimated date of employment: 02.9.2019 г.
Type of contract: безсрочен
Working time/ hours per day:
Working hours per week:
Shifts and work on days off:
Accomodation:
Meals:
Travel costs to the country: възстановяване на пътни разходи
Others: възстановяване на разходи по преместване; финансиране на езикови курсове в България и Германия по немски език; финансиране на професионално обучение за срок от 3,5 години

How to apply
Documents required by employer: Автобиография
Language of documents to be submitted: Немски/Български език
Where to send documents
required by employer:
Моля, изпращайте Вашите документи на отговорника по обявата Марчела Панталеева, като посочвате реф. №

Вашите лични данни се обработват от Агенция по заетостта (EURES България), като администратор на лични данни, съгласно действащото национално законодателство. Може да се запознаете с Политика за поверителност на сайта на АЗ https://www.az.government.bg/pages/politika-za-poveritelnost-i-zashtita-na-lichnite-danni и във всеки наш офис, което съдържа основанието и целите за обработката на лични данни, видовете данни, трети лица, имащи достъп до тях, срока за съхранение, правата ми и данни за контакт.
E-mail to send documents to: N.Mitev@az.government.bg
Vacancy is current untill: 31.5.2019 г.
 
 
  © 2008, National Employment Agency. All rights reserved.