header eures

Условия на живот и труд

Естония

Обща информацияфлаг Естония
Площ: 45 227 кв. км.
Жители: 1 328 360 души (по статистика от 01 януари 2020 г.)
Езици: естонски, като широко застъпени са също английски и руски
Столица: Талин
Валута: Евро (EUR)


Регистрация и установяване
Гражданите на Европейския съюз, на държава членка на Европейското обединено икономическо пространство и Конфедерация Швейцария (наричани по-нататък европейски гражданини) имат право на пребиваване в Естония с валиден документ за пътуване или лична карта за период до 3 месеца без регистрация за пребиваване.
 
Правото за пребиваване на европейски гражданин може да бъде временно или постоянно. Правото за постоянно пребиваване обикновено се придобива след преживяване в Естония в продължение на пет години на основание разрешение за временно пребиваване. За да придобият право за временно пребиваване, европейските граждани трябва да направят адресна регистрация в местната администрация, намираща се най-близко до мястото на живеене не по-късно от 3 месеца след пристигането в Естония. В срок от 1 месец от адресната регистрация и придобиване на правото за временно пребиваване, гражданите трябва да подадат документи за личен номер и Естонска лична карта в Борда на Полицията и Граничната охрана . Личната карта Ви дава право на достъп до електронните услуги на държавния и на частния сектор и да подписвате документи електронно. Личният номер (ID) Ви дава възможност да получите здравна застраховка чрез Естонския здравноосигурителен фонд, когато сте нает от естонски работодател.

Членовете на семейството на европейски гражданин, които са граждани на трета страна, имат право на временно пребиваване, ако европейският гражданин работи в Естония или има достатъчно законни доходи, за да осигури издръжката за себе си и за семейството. Членовете на семейството, граждани на трета страна, трябва да отговарят на изискванията за виза за влизане в страната.

Търсене на работа
Европейските граждани имат право да работят в Естония при същите условия като естонските граждани без да е необходимо разрешение за работа. Член на семейството на гражданин на ЕС има право да работи само ако е получил разрешение за пребиваване (не се изисква разрешение за работа).

Най-популярните начини да намерите работа в Естония са чрез порталите за търсене на работа, социалните медии, страниците за кариера на компаниите, с помощ от приятели, реклами във вестниците, посреднически агенции, и обществената служба по заетост - Естонския осигурителен фонд за безработица чрез неговия портал и бюрата по труда. Най-известните естонски портали за търсене на работа са CV-Online и CV Market cvkeskus.ee. Трудовите борси са добро средство да срещнете много работодатели на едно място. Информация за предстоящи трудови борси можете да намерите на toomess.ee.

Най-новите обяви за работа можете да намерите на английски (Job Offeers – Work in Estonia) в портала https://www.workinestonia.com/ .

Всички свободни работни места, обявени в обществената служба по заетост, са достъпни на Европейския портал за професионална мобилност https://ec.europa.eu/eures/. С флагче на EURES са обозначени работни места от работодатели, които са особено заинтересовани да наемат кандидати от други европейски страни.

EURES Естония предлага услуги за всички търсещи работа лица от цяла Европа, които включват консултации по Skype (потребителско име: eures.eesti) и чат в международния EURES портал всеки петък от 10:00 до 13:00 (СЕТ) с изключение на официални празници.

Кандидатстване за работа

За да кандидатствате за работа, обикновено трябва да представите на работодателя Вашето СV (автобиография) и заявление. Снимката не е задължителна. В някои случаи е необходимо да приложите и мотивационно писмо.

В Естония е обичайно да кандидатствате за работа чрез онлайн платформа. Препоръчително е да използвате електронна автобиография. Предпочита се националния формат пред EUROPASS CV. Автобиографията трябва да е напечатана на формат А4, в обичайните шрифтове, размер 10-12. Препоръчително е да се побира в максимум 2 страници. Посочването на контакти за препоръка не е задължително, но може да увеличи шансовете на кандидата. Контактите могат да бъдат на бивши работодатели или от училище, или университета, които да потвърдят написаното в автобиографията и да дадат професионална информация за кандидата.

По-големите компании може да имат техен формат на автобиография, който може да се намери на сайта на съответната компания.

Жилище

Цените на жилищата варират значително в зависимост от местоположението и размера. Къщите и апартаментите – за продажба и под нем – обикновено се рекламират чрез посреднически фирми или чрез неформални мрежи. Най- добрият начин да намерите какво се предлага, е да посетите сайтовете за имоти като www.kv.ee или  www.city24.ee, които групират офертите на различни брокери.

Цените варират в различните региони, като най-скъпият град е Талин, столицата на Естония. Когато преценявате цената на жилището, имайте предвид, че зимите в Естония са дълги и може да са доста студени, което се отразява на цената електричеството и отоплението. Месечната консумация (газ, електричество, вода) за двустаен апартамент възлиза средно на 160 евро, въпреки че цифрата е по-висока в Талин.

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската квалификационна рамка (EQF) функционира като инструмент за съпоставка на квалификациите, придобити в различните страни. Тя прави паралел между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи.

2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Естония / Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC/ можете да намерите на: http://www.archimedes.ee/enic/ или на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) улеснява признаването на периоди обучение в чужбина, като позволява прехвърлянето на обучение между различни обучаващи институции за по-гъвкав начин за дипломиране.

4. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

Условия на труд и заплащане

Трудови договори:

За да бъде наето на работа в Естония, лицето трябва да е навършило 18 години и да има активна правоспособност или ограничена активна дееспособност.

В Естония работодател може да бъде както юридическо лице, така и физическо лице, регистрирано като предприемач.
Трудовите договори са писмени и по подразбиране са безсрочни, освен ако не е уговорен срок, оправдан от характера на работата. Срочен договор обикновено може да се сключи за срок до 5 години. Може да бъде сключен устен трудов договор за изпълнение на конкретна работа, ако срокът на договора не надвишава 2 седмици.

Изпитателен срок от 4 месеца важи за всички трудови правоотношения. Работодателят и работникът могат да се договорят за намаляване или отпадане на изпитателния срок, като това споразумение трябва да бъде писмено. По време на изпитателния срок трудовият договор може да бъде прекратен с предизвестие от 15 календарни дни.

Колективният договор е доброволно споразумение между служителите и техния работодател, което може да уреди условията за работа.

Сключването, срока, прекратяването и съдържанието на колективните трудови договори се уреждат от Закона за колективните трудови договори. Основното предимство на колективен договор в сравнение с трудов договор е участието на представителите на служителите в сключването на споразумението. Колективен договор се сключва в резултат на колективно договаряне и може да бъде сключен и изменен само в писмена форма.

С договор за услуги изпълнителят се задължава да извърши някакъв вид работа и клиентът се задължава да изплати съответното възнаграждение. Договорът за услуги описва работата, която трябва да бъде предоставена, посочва възнаграждението и срока на работата.

Здравното осигуряване е валидно, когато социален данък се плаща поне в минималната ставка на месечното задължение за социален данък.

Лице, което работи по договор за услуги, няма право на отпуските, предвидени в Закона за трудовите договори (като основна ваканция, отпуск за обучение). В същото време служителят извършва работа в свободно избрано време, но навреме.

Дейност като самостоятелно заето лице:

В Естония всяко лице може да бъде самостоятелно заето лице, което предоставя стоки или услуги от свое име и продажбата на стоки или предоставянето на услуги е негова постоянна дейност. За да започнете дейността си като самостоятелно заето лице, трябва да се регистрирате в Регионалния данъчен център на Данъчния и Митническия съвет като самостоятелно заето лице. След това сте задължен да се регистрирате в Търговския регистър. Подробна информация за самонаемането може да получите от Entrprise Estonia (EAS), Министерство на правосъдието и Данъчния и митнически съвет. Полезна информация може да намерите също и в порталите Enterpreneurs’ Information Gateway и Company Registration Portal.  

През 2014 г. Естония стартира своята програма за електронно пребиваващи, която позволява на неестонците да имат достъп до електронните услуги на Естония и да управляват естонска компания от разстояние. Повече информация е налична тук: https://e-resident.gov.ee/

Работно време и отпуск:

Стандартното работно време в Естония е 8 часа на ден или 40 часа седмично. Работодателят и работникът могат да договорят и непълно или намалено работно време. Стандартните почивни дни са събота и неделя.. Намаляването на работното време с 3 часа в работни дни, предхождащи Нова година, годишнината на Република Естония, Деня на победата и Бъдни вечер е задължително за работодателите. 

Годишният отпуск в Естония е 28 календарни дни (изключващи националните празници и почивните дни). На удължен годишен отпуск имат право: непълнолетни лица – 35 календарни дни, лица с право на инвалидни добавки или национална пенсия – 35 календарни дни, държавни служители и служители на местното самоуправление – 35 календарни дни, членове на академични и изследователски състави – 56 календарни дни. През първата година може да се ползва отпуск, пропорционо на отработените месеци, не по-рано от 6 месеца след постъпване на работа. По споразумение между двете страни отпускът може да бъде предоставен изцяло през първата работна година, независимо от отработеното време.

Работодателите плащат за годишен отпуск и допълнителен отпуск на служителите. Изплащането е изцяло не по-късно от предпоследния работен ден преди началото на почивката.

Служителят трябва да подаде молба до работодателя си за отпуск, ако е установена такава процедура от работодателя. Графикът на отпуските за всяка календарна година обикновено се изготвя през месец януари, но по споразумение с работодателя отпускът може да се ползва и във време, различно от предвиденото в графика. Работодателите имат право да откажат да разделят годишните ваканции на периоди, по-кратки от седем дни. Неизползваният годишен отпуск може да се прехвърли за следващата година. При прекратяване на трудовия договор се заплаща от работодателя. Правото на платен годишен отпуск се губи след изтичане на 1 година от края на календарната година, за която се полага.

Естонският национален празник е Денят на независимостта на 24 февруари. Други официални празници са: 1 януари, Нова година; Разпети петък; Великден; 1 май; Петдесетница; 23 юни, Ден на победата; 24 юни, Еньовден; 20 август, Ден на възстановяване на независимостта; 24 декември, Бъдни вечер; 25 декември, Коледа; 26 декември, Вторият ден на Коледа.

Заплащане:

Обикновено основната заплата се договаря. Някои работодатели предлагат заплащане, базирано на резултатите от работата. Заплатата се получава обикновено веднъж в месеца, като се превежда по банкова сметка. Компанията издава електронен фиш с информация за начислената заплата и направените удръжки. Ако е в сила изпитателен срок, може да се заплаща по-ниска заплата през този период.

Законноустановената минималната работна заплата в Естония през 2021 г. е 584 евро.През 3-то тримесечие на 2019 г. средната месечна брутна заплата е 1 397 евро, или 8.01 евро на час, според статистиката на Естония. Заплатите са най-високи във финансовите и осигурителните дейности и информацията и комуникацията (ИТ). По градове средните месечни брутни заплати и заплати са най-високи в градовете Харджу (вкл. Талин) и Тарту и най-ниски в градовете Хийу и Сааре.

Прекратяване на трудовия договор:

За прекратяване на трудовия договор и двете страни трябва да връчат писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати трудовия договор поради изтичане на срока, за който е сключен, като извести за това си намерение. Работодателят трябва да връчи на работника предизвестие, като срокът му зависи от продължителността на прослуженото време: до 1 година (включително изпитателния период) – 15 календарни дни; от 1 до 5 години – 30 календарни дни; от 5 до 10 години – 60 календарни дни; повече от 10 години – 90 календарни дни. Работникът трябва да подаде предизвестие, ако желае да прекрати трудовия договор, в срок от 30 календарни дни. По време на изпитателния срок и двете страни могат да прекратят договора с 15-дневно предизвестие.

Сезонна работа

Сезонната работа е зависима от сезона дейност, която е включена в Регламента на правителството на републиката: риболов и аквакултури; горско стопанство и дърводобив; растениевъдство и животновъдство, лов и свързани с тях услуги; услуги по настаняване; дейности по обслужване на храни и напитки; хранителна продукция; производство на безалкохолни напитки.

Гражданите на ЕС и ЕАСТ не се нуждаят от специална регистрация за сезонна работа. Работниците могат да работят в Естония без регистрация и имат правото на временно пребиваване за срок до 3 месеца при същите условия като естонските граждани.

Предложения за работа в селскостопанския сектор, са достъпни тук: www.tootukassa.ee.

Орган, който отговаря за спазване на трудовото законодателство

Инспекцията по труда (Tööinspektsioon) е държавна агенция, действаща в областта на управление на Министерството на социалните въпроси. Основните задачи на Инспекцията по труда са прилагането на политиката на работната среда, държавният надзор за спазване на изискванията на законодателството, регулиращо здравето на труда, безопасността и трудовите отношения в работната среда, информиране на обществеността, служителите и работодателите за рисковете на работната среда и решаване на индивидуални трудови спорове при досъдебни трудови спорове. Информацията, която Ви интересува, ще намерите на сайта: www.ti.ee.

Порталът за клиенти eTI - https://www.eesti.ee/en/ на Инспекцията по труда е среда за обмен на информация между Инспекцията по труда, работодателите и служителите. Чрез портала работодателят или служителят може да прегледа процедурите, свързани с него, и да подготви и изпрати известия и отчети.

Телефон за консултации:
(+372) 640 6000 - в работни дни 9.00-16.30

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на адвокат: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Подаване на заявление до Комитета по трудови спорове : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сигнали за нарушения: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес :
Mäealuse 2/3, 12618 TALLINN
Регистрационен код 70001969

Здравна система

По правило, за да получавате медицински грижи в Естония, трябва да сте здравно осигурени. Всеки гражданин, който плаща социални осигуровки, е здравно осигурен. Здравното осигуряване е гарантирано за всички до 19-годишна възраст, независимо дали родителите им работят или са безработни.

Естонската здравна система се основава на семейни лекари. Те осигуряват профилактика и основна грижа за Вашето здраве. При необходимост, те ви изпращат при специалист за консултация или хоспитализация. За да изберете семеен лекар, трябва да подадете писмено заявление, за да бъдете включени в неговия списък. Той може да Ви откаже в 7-дневен срок (ако, например, списъкът му е пълен). Ако не сте доволни от семейния си лекар, имате право да изберете друг.
Можете да повикате линейка, като наберете спешен номер 112. Бързата помощ дава първоначална медицинска помощ на всеки, който е на територията на Естония, независимо от неговата националност или гражданство. Има национална телефонна линия за медицинска помощ на кратък номер 1220. На този номер можете да получите съвет по всеки здравен проблем. През първите 5 минути разговорът е безплатен от стационарен телефон.

Социално осигуряване

Социално-осигурителните вноски се  заплащат от работодателите и самонаетите лица. Размерът на социалната осигуровка в Естония е 33% от брутната заплата. Разпределят се, като 20% се прехвърлят в пенсионните осигурителни фондове, а 13% се прехвърлят в държавните здравно-осигурителни фондове.

Осигуряването за безработица е задължително за работещите в Естония. Процентът на вноските се определя от Надзорен съвет на Осигурителния фонд за безработица и се разпределя между работодателя и работника: 1.6% се удържат от брутната заплата на работника, а 0.8% се заплаща от работодателя.Информация за данъци и удръжки от заплатата: http://www.emta.ee

Данъци

Данъчната система в Естония е съставена от държавни и местни данъци. Не дължите данък общ доход в Естония, ако престоят Ви в Естония е по-малко от 183 дни за период от 12 месеца и възнаграждението Ви се изплаща извън Естония от работодател, който не е постоянно установен в Естония. Ако само едно от тези условия не е изпълнено, следва да плащате данък общ доход в Естония. Ако престоят Ви в Естония е повече от 183 дни в рамките на всеки 12-месечен период, трябва да декларирате в Естония всички доходи, които сте получили през данъчната година (доходи както от Естония, така и от други страни). Периодът на данъчно облагане е календарна година, а размерът е 20%. От 1 януари 2018г. общата необлагаема сума от 6 000 евро за година, или 500 евро на месец се прилага за всички доходи. Точната сума на необлагаемия доход зависи от размера на обложения с данък доход на лицето. Ако целият доход (заплати, бонуси, наеми, дивиденти и др.) е под 1 200 евро на месец, то освободеният от данък доход е 500 евро от общия. Ако доходът надвишава 2 100 евро на месец, не може да бъде приспаднат необлагаем доход, а ако доходът е между 1 201 и 2 099 евро, необлагаемият доход, който ще се приспадне от дохода, постепенно ще намалее от 500 до 0 евро.Физическите лица трябва да подадат данъчна декларация в регионалната данъчна служба за всички доходи, получени през облагаем период, не по-късно от 31 март в годината, следваща края на въпросния период.Естония има сключени споразумения за двойно данъчно облагане с всички държави-членки на ЕС / ЕИП, Швейцария и много други страни.

 Допълнителна информация за различните данъци може да бъде получена от данъчния и митнически съвет и https://www.eesti.ee/et/.

Образователна система

Образователната система в Естония включва 4 нива: предучилищно, основно, средно и висше образование. Основното и средното образование в държавните и местните общински училища е безплатно. Децата са задължени да посещават училище от 7-годишна възраст до завършване на основно образование (9-ти клас) или до навършване на 17годишна възраст. Децата на чужденците, живеещи в Естония, също са задължени да посещават училище. В общообразователните училища езикът, на който се преподава, е естонски или руски, но има училища, в които някои предмети се изучават на английски, немски или шведски език.
Основното образование включва от 1-9 клас.

Средното образование (10 – 12 клас) се дели на общо средно и професионално средно образование. Получаването на общо средно образование дава възможност за продължаване на образованието за придобиване на висше или професионална квалификация. Професионалното средно образование се придобива след основното образование или общото средно образование, като дава правото да се упражнява избраната професия или да се продължи обучението за придобиване на по-висока квалификация.
Висшето образование в Естония е два вида: професионално висше образование, което се получава в професионални висши институти, и академично образование, което се получава в университетите. По правило, обучението в държавните висши заведения е безплатно. Частните университети и институти имат такси.

Има три степени на висше образование: бакалавър, магистър и доктор.

Живот

Цените на стоките варират в различните региони, като най-скъпият град в Естония е столицата, Талин. Според проучване на Естонския институт за икономически проучвания, през декември 2018г. цената на потребителската кошница с основните хранителни продукти е 76 евро на човек. През третото тримесечие на 2019г. цената на потребителската кошница според Естонския институт за икономически изследвания се е увеличила с 3,9%, или 2,94 евро, и до 78,49 евро в годишното сравнение.

Месечните комунални услуги (газ, електричество, вода) за двустаен апартамент са средно 100 евро, въпреки че цифрата е по-висока в Талин.

Средни цени на дребно за млечни продукти в обикновените магазини в Естония, декември 2019 г.:

 • мляко 1 л. - 0,68 евро;
 • кефир 1 л - 0,81 евро;
 • заквасена сметана 20% млечна мазнина 1 кг - 2,31 евро;
 • масло 1 кг - 9,88 евро;
 • сирене 1 кг - 8,54 евро.

Средна цена на дребно на зеленчуци в обикновените магазини в Естония, декември 2019 г.

 • картофи 1 кг - 0,66 EUR;
 • моркови 1 кг - 0,77 EUR;
 • краставици 1 кг - 5,62 EUR;
 • домати 1 кг - 2,18 евро.

Средна цена на дребно на плодове в обикновените магазини в Естония, декември 2019 г.:

 • банани 1 кг - EUR 1,30;
 • ябълки 1 кг - 1,49 евро.

Средна цена на дребно на месни продукти в обикновените магазини в Естония, декември 2019:

 • свинско месо 1 кг - EUR 6,75;
 • говеждо месо 1 кг - EUR 11,33;
 • кайма (смес от говеждо и свинско месо) 1 кг - EUR 4.28;
 • пиле 1 кг - 2,73 евро;
 • яйца 10 бр. - 1,71 евро.

Средна цена на дребно на прясна риба в обикновените магазини в Естония, декември 2019:

 • пъстърва филе 1 кг - EUR 11.04;
 • филе от сьомга 1 кг - EUR 13,15.

Средна цена на дребно на зърнени продукти в обикновените магазини в Естония, декември 2019 г.:

 • хляб 1 кг - 1,96 евро;
 • бял хляб 1 кг - 1,85 евро.

Цените на горивата варират и се различават и на различните бенциностанции. Средната цена за литър бензин 95 е около 1.40 евро (януари 2020г.).

Тристепенно меню в обикновен ресторант струва около 25-30 евро на човек.

Стандартен билет за кино струва между 3 и 9 евро.

Повече информация за доходите и нивата на цените в Естония можете да намерите чрез уебсайтовете на статистика Естония, Естонския институт за икономически изследвания и компанията за проучване на пазара TNS Emor.

Културен и социален живот:

Естонският културен и социален живот е много разнообразен и основан на дълготрайни традиции, с неразделни елементи като театър, музика, кино, изкуство и др. През лятото в Естония се провеждат представления и концерти на открито, популярни са също панаирите и празниците на градовете. Редица културни събития са се превърнали в традиции и са широко известни извън Естония. Един от тях е фестивалът за фолклорна музика Вилянди, който се провежда всяка година през втората половина на юли. В Естония има голямо разнообразие от музеи и художествени галерии. Всеки голям град има собствено кино, прожектиращо както международни, така и естонски филми.

Интернет адреси:

https://haigekassa.ee/ - Здравно осигурителен фонд
https://www.hm.ee/et - Министерство на образованието и науката
http://www.ehis.ee/ - Информационна система за образование
https://www.siseministeerium.ee/et - Министерство на вътрешните работи
https://vm.ee/et- Министерство на външните работи
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et - Министерство на социалните грижи
https://www.tootukassa.ee - Естонския осигурителен фонд за безработица
https://www.ti.ee/et - Инспекция по труда
Важни телефони: 112 – спешен случай.
В края на 2011г.  посолството в Талин бе закрито. Оттогава българските граждани, пребиваващи в Естония, се обслужват от Посолството на България в Хелзинки, което е акредитирано и за Естония.
Посолство на Република България в Хелзинки, Република Финландия
Адрес: Kuusisaarentie 2B, 00340 Helsinki
Тел.: +358 9 458 40 55; +358 9 458 40 35
Мобилен тел.: +358 44 055 0547 (за спешни случаи)
Факс: +3589 458 45 50
Консулска служба
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: https://www.mfa.bg/embassies/finland
Почетен консул на Република Естония в София
Канцелария: 1404 София, бул. “Тодор Каблешков”, бл. 114, вх. Б, ет. 6, ап. Б19
Тел: +359 2 986 16 61
Факс: +359 2 987 86 63
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Почетен консул на Република Естония в Бургас
Канцелария: 8000 Бургас, ул. “Адам Мицкевич”, № 1, вх. Г, ет. 4, офис 15
Тел: +359 56 919 22 55
 
Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Естония.

Анкети

Анкета - Доволни ли сте от услугите на EURES България?

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES