header eures

Условия на живот и труд

Естония

Обща информация
Площ: 45 227 кв. км.
Жители: 1,3 млн. души
Езици: естонски

Регистрация и установяване
 
Българските граждани имат право да работат в Естония до три месеца от влизането в страната (без разрешение за работа). Нужна им е само валидна лична карта. До изтичане на тримесечния период трябва да получат разрешение за пребиваване. Съпругът/съпругата (ако не е гражданин на държава членка на ЕС) има право да остане в Естония за период от 3 месеца, през който трябва да подаде заявление за временно пребиваване. Член на семейството на гражданин на ЕС има право да работи само ако е получил разрешение за пребиваване (не се изисква разрешение за работа).
За да получат разрешение за временно пребиваване, гражданите трябва да направят адресна регистрация в местната администрация, намираща се най-близко до мястото на живеене не по-късно от 3 месеца след пристигането в Естония. Разрешението за временно пребиваване се издава за срок от 5 години, което автоматично се удължава за срок от 5 години, ако местоживеенето е все още в Естония. В срок от 1 месец от получаване на разрешителното за временно пребиваване гражданите трябва да подадат документи в Службата за гражданство и миграция на префектура на Полицията и Гранична охрана за издаване на документ за пребиваване /ID-карта/.
Българските граждани могат да кандиданстват за разрешение за постоянно пребиваване, ако са живяли в Естония постоянно в продължение на пет години на основание разрешение за временно пребиваване.
 
Търсене на работа
 
Естонският осигурителен фонд за безработица посредничи за намиране на работа чрез своя портал и бюрата по труда, паралелно с няколко информационни портала, портали за работни места и посреднически агенции. Най-известните естонски портали за търсене на работа са CV Keskus, CV-Online, Hyppelaud, EkspressJob, уебсайта на естонската служба по заетост и др. EURES съветниците, които работят в бюрата на Естонския осигурителен фонд за безработица в Талин и окръг Харю, окръг Тарту и окръг Ида-Виру, могат да дадат информация на чуждестранни граждани за работните места и условията за живот и работа в Естония.
 
За да кандидатствате за работа, обикновено трябва да представите на работодателя Вашето СV (автобиография) и заявление. Снимката не е задължителна. В някои случаи е необходимо да приложите и мотивационно писмо
В Естония работодател може да бъде както юридическо лице, така и физическо лице, регистрирано като предприемач.
Трудовите договори са писмени и по подразбиране са безсрочни, освен ако не е уговорен срок, оправдан от характера на работата. Срочен договор обикновено може да се сключи за срок до 5 години. Може да бъде сключен устен трудов договор за изпълнение на конкретна работа, ако срокът на договора не надвишава 2 седмици.
 
Може да се регистрирате като самонаето лице в Търговския регистър. Подробна информация за самонаемането може да получите от Entrprise Estonia (EAS), Министерство на правосъдието и Данъчния и митнически съвет. Полезна информация може да намерите също и в порталите Enterpreneurs’ Information Gateway и Company Registration Portal.  
 
Стандартното работно време в Естония е 8 часа на ден или 40 часа седмично. Стандартните почивни дни са събота и неделя. Работното време заедно с извънредния труд не може да надвишава 48 часа средноседмично за период от 4 месеца. Намаляването на работното време с 3 часа преди Нова година, годишнината на Република Естония, Деня на победата и Бъдни вечер е задължително за работодателите.
 
Годишният отпуск в Естония е 28 календарни дни (изключващи националните празници и почивните дни). На удължен годишен отпуск имат право: непълнолетни лица – 35 календарни дни, лица с право на инвалидни добавки или национална пенсия – 35 календарни дни, държавни служители и служители на местното самоуправление – 35 календарни дни, членове на академични и изследователски състави – 56 календарни дни. През първата година може да се ползва отпуск, пропорционо на отработените месеци, не по-рано от 6 месеца след постъпване на работа. Неизползваният годишен отпуск може да се прехвърли за следващата година. При прекратяване на трудовия договор се заплаща от работодателя. Правото на платен годишен отпуск се губи след изтичане на 1 година от края на календарната година, за която се полага.
Естонският национален празник е Денят на независимостта на 24 февруари. Други официални празници са: 1 януари, Нова година; Разпети петък; Великден; 1 май; Петдесетница; 23 юни, Ден на победата; 24 юни, Еньовден; 20 август, Ден на възстановяване на независимостта; 24 декември, Бъдни вечер; 25 декември, Коледа; 26 декември, Вторият ден на Коледа.

Обикновено основната заплата се договаря. Някои работодатели предлагат заплащане, базирано на резултатите от работата. Заплатата се получава обикновено веднъж в месеца, като се превежда по банкова сметка. Компанията издава електронен фиш с информация за начислената заплата и направените удръжки. Ако е в сила изпитателен срок, може да се заплаща по-ниска заплата през този период.
Минималната работна заплата в Естония от 1 януари 2018г. е 540 евро на месец, или 3.21 евро на час. Средната брутна заплата в Естония през 2018г. е 1 291 евро (или 7.51 евро на час), като най-висока е в сектор „Информация и комуникации” (2 181 евро), а най-ниска – в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” (858 евро).

За прекратяване на трудовия договор и двете страни трябва да връчат писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати трудовия договор поради изтичане на срока, за който е сключен, като извести за това си намерение. Работодателят трябва да връчи на работника предизвестие, като срокът му зависи от продължителността на прослуженото време: до 1 година – 15 календарни дни; от 1 до 5 години – 30 календарни дни; от 5 до 10 години – 60 календарни дни; повече от 10 години – 90 календарни дни. Работникът трябва да подаде предизвестие, ако желае да прекрати трудовия договор, в срок от 30 календарни дни. По време на изпитателния срок и двете страни могат да прекратят договора с 15-дневно предизвестие.

Данъци
 
Не дължите данък общ доход в Естония, ако престоят Ви в Естония е по-малко от 183 дни за всеки 12-месечен период и възнаграждението Ви се изплаща извън Естония от работодател, който не е постоянно установен в Естония. Ако само едно от тези условия не е изпълнено, следва да плащате данък общ доход в Естония. Ако престоят Ви в Естония е повече от 183 дни в рамките на всеки 12-месечен период, трябва да декларирате в Естония всички доходи, които сте получили през данъчната година (доходи както от Естония, така и от други страни).
Данък общ доход през 2018г. е 20%. От 1 януари 2018г. унифицираният размер необлагаем доход се прилага за всички доходи до 6 000 евро за година, или до 500 евро на месец. Точната сума на необлагаемия доход зависи от размера на обложения с данък доход на лицето. Ако целият доход (заплати, бонуси, наеми, дивиденти и др.) е под 1 200 евро на месец, то освободеният от данък доход е 500 евро от общия. Ако доходът надвишава 2 100 евро на месец, не може да бъде приспаднат необлагаем доход, а ако доходът е между 1 201 и 2 099 евро, необлагаемият доход, който ще се приспадне от дохода, постепенно ще намалее от 500 до 0 евро.
Физическите лица трябва да подадат данъчна декларация в регионалната данъчна служба за всички доходи, получени през облагаем период, не по-късно от 31 март в годината, следваща края на въпросния период.
 
Социално осигуряване
 
Социално-осигурителните вноски се дължат от данъкоплатците и се плащат от работодателите и самонаетите лица. Размерът на социалната осигуровка в Естония е 33% от облагаемия доход. Разпределят се, като 20% се прехвърлят в пенсионните осигурителни фондове, а 13% се прехвърлят в държавните здравно-осигурителни фондове.
Осигуряването за безработица е задължително за работещите в Естония. Процентът на вноските се определя от Надзорен съвет на Осигурителния фонд за безработица. През 2018г. вноските за служителите са 1.6% от заплатата и други възнаграждения, а за работодателите – 0.8%.
Вноските за задължителния пенсионен фонд са 2% от облагаемия доход. Задължението възниква от 1 януари в годината, следваща годината, когато лицето навърши 18 години. Лицата, родени преди 1 януари 1983 г. имат правото и задължението да внасят в задължителния пенсионен фонд, ако са подали заявление да се присъединят към фонда по тяхно желание. Вноските се удържат от всички работодатели на територията на Естония.
Информация за данъци и удръжки от заплатата: http://www.emta.ee

Живот

В Естония е възможно да купиш или наемеш апартамент или къща. Можете да наемете жилището обзаведено или не, направо от собственика или чрез посредническа фирма. Приятели или познати могат да Ви помогнат за намиране на жилище. Работодателят също може да съдейства, като Ви намери или препоръча жилище. В някои случаи настаняването е осигурено с работата. Това се случва предимно в селските райони и е обичайно за учителски или селскостопански позиции например. Може да ползвате услугите на агенция за недвижими имоти, които ще Ви предоставят професионално съдействие, но това, разбира се, е най-скъпият вариант. Жилище може да си намерите и чрез обяви във вестниците или в интернет на: www.kv.ee; www.city24.ee. Добра идея е да се присъедините към съответна група в социалните мрежи, където потребителите често намират оферти директно от собствениците, без да плащат комисионни
Цените на жилищата варират в различните региони на Естония. Цените на имотите в окръг Харю (Талин) достигат средно 1500 - 3000 евро за квадратен метър. Наемите на апартамент в Талин варират от 350 до 2000 евро месечно в зависимост от местоположението, състоянието и големината на апартамента.
Цените на стоките варират в различните региони, като най-скъпият град в Естония е столицата, Талин. Според проучване на Естонския институт за икономически проучвания, през декември 2018г. цената на потребителската кошница с основните хранителни продукти е 76 евро на човек. Месечните консумативи (газ, електричество, вода) за двустаен апартамент са средно 100 евро, въпреки че в Талин цифрата е по-голяма.
Цените на горивата варират и се различават и на различните бенциностанции. Средната цена за литър бензин 95 е около 1.30 евро (януари 2019г.).
Тристепенно меню в обикновен ресторант струва около 25-30 евро на човек.
Стандартен билет за кино струва между 3 и 9 евро.
 
Здравеопазване

По правило, за да получавате медицински грижи в Естония, трябва да сте здравно осигурени Всеки гражданин, който плаща социални осигуровки, е здравно осигурен.. Здравното осигуряване е гарантирано за всички до 19-годишна възраст, независимо дали родителите им работят или са безработни.
Естонската здравна система се основава на семейни лекари. Те осигуряват профилактика и основна грижа за Вашето здраве. При необходимост, те ви изпращат при специалист за консултация или хоспитализация. За да изберете семеен лекар, трябва да подадете писмено заявление, за да бъдете включени в неговия списък. Той може да Ви откаже в 7-дневен срок (ако, например, списъкът му е пълен). Ако не сте доволни от семейния се лекар, имате право да изберете друг.
Можете да повикате линейка, като наберете спешен номер 112. Има национална телефонна линия за медицинска помощ на кратък номер 1220. На този номер можете да получите съвет по всеки здравен проблем. През първите 5 минути разговорът е безплатен от стационарен телефон.

Образование

Образователната система в Естония включва 4 нива: предучилищно, основно, средно и висше образование. Децата са задължени да посещават училище от 7 до 17 годишна възраст. Децата на чужденците, живеещи в Естония, също са задължени да посещават училище. Езикът, на който се преподава, е естонски, но има основни училища и гимназии, в които се преподава на руски език.
Основното образование включва от 1-9 клас.
Средното образование (10 – 12 клас) се дели на общо средно и професионално средно образование. Получаването на общо средно образование дава възможност за продължаване на образованието за придобиване на висше или професионална квалификация. Професионалното средно образование се придобива след основното образование или общото средно образование, като дава правото да се упражнява избраната професия или да се продължи обучението за придобиване на по-висока квалификация.
висшето образование в Естония е два вида: професионално висше образование, което се получава в професионални висши институти, и академично образование, което се получава в университетите. По правило, обучението в държавните висши заведения е безплатно. Частните университети и институти имат такси.
Има три степени на висше образование: бакалавър, магистър и доктор.
 
Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1. Европейската квалификационна рамка (EQF) функционира като инструмент за съпоставка на квалификациите, придобити в различните страни. Тя прави паралел между различните национални квалификационни системи, за да улесни признаването на дипломи.
2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Естония / Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC/ можете да намерите на: http://www.archimedes.ee/enic/ или на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) улеснява признаването на периоди обучение в чужбина, като позволява прехвърлянето на обучение между различни обучаващи институции за по-гъвкав начин за дипломиране.
4. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: http://www.europass.cedefop.europa.eu
 
Интернет адреси:

www.haigekassa.ee - Здравно осигурителен фонд
www.hm.ee - Министерство на образованието и науката
http://ehis.hm.ee - Информационна система за образование
www.siseministeerium.ee - Министерство на вътрешните работи
www.vm.ee- Министерство на външните работи
www.ensib.ee - Министерство на социалните грижи
www.ti.ee - Инспекция по труда
 
Важни телефони: 112 – спешен случай.
 
В края на 2011г.  посолството в Талин бе закрито. Оттогава българските граждани, пребиваващи в Естония, се обслужват от Посолството на България в Хелзинки, което е акредитирано и за Естония.
Посолство на Република България в Хелзинки, Република Финландия
Адрес: Kuusisaarentie 2B, 00340 Helsinki
Тел.: +358 9 458 40 55; +358 9 458 40 35
Мобилен тел.: +358 44 055 0547 (за спешни случаи)
Факс: +3589 458 45 50
Консулска служба
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Website: www.mfa.bg/embassies/finland
 
Почетен консул на Република Естония в София
Борис Емилов Халачев
Канцелария: 1404 София, бул. “Тодор Каблешков”, бл. 114, вх. Б, ет. 6, ап. Б19
Тел: +359 2 986 16 61
Факс: +359 2 987 86 63
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Почетен консул на Република Естония в Бургас
Петко Русинов
Канцелария: 8000 Бургас, ул. “Адам Мицкевич”, № 1, вх. Г, ет. 4, офис 15
Тел: +359 56 919 22 55
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES