header eures

Условия на живот и труд

Ирландия

Обща информация


Площ: 70,273 km2 
Население: 4,857 милиона
Езици: Английски, галски
Валута: Евро

Регистрация и установяване

Ако искате да се установите за повече от 3 месеца в Ирландия, трябва в рамките на 3 месеца от пристигането си в страната, да направите искане за разрешение за установяване (Garda Síochána District) в местното полицейско управление или в отговорната служба за регистрация по местоживеене. Това е възможно, ако работите или имате достатъчно средства да издържате себе си и членовете на своите семейства, така, че да не изпаднете във финансово затруднение и да не започнете да разчитате на финансова подкрепа от ирландските социални фондове. 

Търсене на работа

Всеки, който търси работа в Ирландия, трябва да кандидатства за ирландски социално-осигурителен номер – PPS (Personal Public Service) номер. Той се издава в местните офиси на Министерството на социалната закрила и улеснява достъпа до социални, здравни грижи и образование. Допълнителна информация ще намерите в интернет на https://www.gov.ie/en/service/12e6de-get-a-personal-public-service-pps-number/.

За да започнете работа в Ирландия, не е необходимо разрешение за работа. Преди да заминете за Ирландия, е необходимо, първо да проверите възможностите за работа там и да потърсите съвет от EURES съветниците в България.
При пристигане, един от първите Ви контакти за съдействие за осигуряване на работа и друга информация относно Ирландия трябва да бъде офис на Службите за обучение и заетост - FÁS (Foras Aiseanna Saothair). Тези офиси се намират във всеки по-голям град из цяла Ирландия. На интернет страницата на FÁS (www.fas.ie) може да се намери информация за обявените свободни работни места.
 
Националната Федерация за подбор на персонал не взима такси за посреднически услуги: http://www.nrf.ie/.
При частните агенции за подбор на персонала има еднократна такса в размер от 12% до 20% от първоначалната заплата. Те трябва да имат лиценз от Министерството на труда, бизнеса и иновациите (Department of Jobs, Enterprise and Innovation). Списък с лицензирани частни посредници може да намерите сайта на министерството https://dbei.gov.ie/en/, а също и в асоциацията на агенциите Национална Федерация за подбор на персонал.
Ако се нуждаете от информация относно правата Ви по време на работа, обърнете се към Министерството на труда, бизнеса и иновациите - https://dbei.gov.ie/en/.
Някои по-популярни местни издания, предлагащи обяви за търсене на работа са: Irish Times: www.irish-times.com; Irish Independent: www.independent.ie; Sunday Business Post: http://www.businesspost.ie; Irish Examiner: http://www.examiner.com.
Полезни сайтове за предлагане на работа са: www.jobsireland.iewww.euresireland.iehttps://www.jobs.ie/https://www.irishjobs.iе.
Сезонна работа в областта на хотелиерство, кетъринг и ресторантьорство: www.skillsireland.iehttps://www.irishjobs.ie/Hotel-Jobs[Z2] [a3] .
Интернационални сайтове: 
За да се упражнява самостоятелна заетост в Ирландия, не се изисква разрешение, но е задължително нейното регистриране. Българските граждани в този случай следва да плащат всички такси и данъци, произтичащи от своята самостоятелна дейност, наравно с ирландските граждани.
Минималната почасова работна заплата за 2019 г. е 9,80 €.

Социално осигуряване и здравеопазване

Министерството на социалната закрила (Department of Social Protection) е отговорно за социалното осигуряване в Ирландия. Ирландската социалноосигурителна система предлага закрила при старост, болест, инвалидност, при общо заболяване и безработица. Общественото здравеопазване обхваща осем регионални здравни служби (Health Boards), които са подчинени на Министерство на здравеопазването. С помощта на PPS номера от заплатата Ви се отчисляват вноските за социално и здравно осигуряване. Сумите се определят според размера на дохода - по системата Pay Related Social Insurance (PRSI). Те се удържат от работодателя. За актуална информация посетете www.welfare.ie (Социалното осигуряване).
Ако се наложи да ползвате здравни услуги в Ирландия, трябва първо да се свържете с местния орган по здравеопазване (Health Board), който ще уреди вашето посещение при лекар или стоматолог. Необходимо е да притежавате Европейска Здравноосигурителна Карта (ЕЗОК). Лечението в частните лекарски практики се заплаща изцяло от пациента.
Амбулаторните услуги в държавните болници са безплатни, но някои хора може да трябва да платят първоначална такса, ако не са били препратени от лекар (общопрактикуващ лекар). Ако се намирате в частна болница или на частно легло в обществена болница, трябва да платите за поддръжка и лечение. Ако имате допълнителна здравна застраховка, тя може да покрие някои или всички разходи.
За изчерпателна информация за болничните услуги в Ирландия можете да разгледате уебсайта www.citizensinformation.ie.
Частни здравноосигурителни дружества:
VHI Healthcare: www.vhi.ie
Laya Healthcare: www.layahealthcare.ie
AVIVA Health: www.avivahealth.ie
 
Всички самонаети лица се осигуряват сами. По-подробна информация  в www.welfare.ie.

Данъци

Ако започнете работа в Ирландия, трябва да се обърнете към местната данъчна служба (Tax Office), за да се регистрирате. Доходите, които получавате през финансовата/данъчната година са облагаеми. Работодателят прави удръжките от заплатата на работника. Данъчното облагане в Ирландия е организирано по системата PAYE = Pay as you earn (плащай както получаваш). Това означава, че плащането на данък върху дохода е пропорционално и става периодично през цялата данъчна година. С PPS номера работникът може да кандидатства за данъчни кредити, като попълни формуляр 12А (Заявление за сертификат за данъчен кредит и стандартна тарифа за минимално заплащане) и го изпрати в данъчната служба. Добре е това да се направи веднага при започване на работа, дори да е само за половин работен ден или сезонна работа.
Данъкът върху дохода се удържа още от първата заплата. Размерът му зависи от нивото на заплатата и размера на данъчния кредит. Данъчната ставка е следната: за несемеен - 20 % върху първите заработени до 35 300 €; за самотен/овдовял родител- 20% върху сумата до 39 300€; за семейна двойка (с един доход) - 20% върху сумата до 44 300€ и за семейна двойка (с два дохода) - 20% върху сумата до 70 600€. Относно сумите от приходите, надвишаващи гореспоменатите стойности за всяка отделна категория, процентната данъчна ставка е 40%.
За актуална информация  посетете интернет страницата www.revenue.ie.
 
Можете да проверите как да погасите данъчните си задължения и да си възстановите надвнесените данъци, ако се обърнете към Dendax com. Всеки, който се интересува, може да се регистрира в сайта www.dendax.comи да провери, дали има надплатени данъци и колко от тях може да си възстанови. По време на престоя в Ирландия следва задължително да получите Personal Public Service (PPS) номер в Department of Social & Family Affairs и да уведомите вашия работодател за PPS номера веднага след като го получите. За да може да подадете данъчната си декларация и да си възстановите данъците трябва да имате формуляр P45, който получавате от работодателя си, след като приключи работния ви период или Р60 - издава се в края на данъчната година. За да проверите дали имате надвнесени данъци в Ирландия и каква част от тях може да възстановите проверете във: http://euresbg.dendax.com/bg/registracia/danachno-vazstanoviavane-ot-irlandia
За повече информация: www.dendax.com Tel.  +02/ 49 25 466
 
Живот
 
Делът на къщите в Ирландия е 95%, докато апартаментите са само 5%. Обичайно е да се купи къща. Само 18% от жилищата са под наем. По-трудно се намира жилище в университетските градове (Дъблин, Корк, Голуей, Лимерик) и регионалните центрове. Обяви се публикуват в местните/регионалните вестници (вечерните издания) и агенциите за недвижими имоти. Една изгодна алтернатива са съжителствата. Жилищата се предлагат най-често мебелирани. Обикновено се сключват договори за период от 6 месеца до 1 година, но е възможно и по-краткосрочни. Някои приблизителни цени за месечен наем в Дъблин: 1-стаен апартамент – € 1000; 2-стаен апартамент – € 1300; 3-стаен – от € 1650;
В Корк приблизителните цени са следните: Единична стая: - € 300; 1- стаен апартамент € 600; 2- стаен апартамент € 850. В началото на наемното отношение ще трябва да платите депозит, равняващ се на наема за 1 месец. За по-подробна информация относно намирането на квартира посетете полезните сайтове: www.daft.iewww.rent.iewww.myhome.ie. Могат да ви бъдат от полза и: www.hostelbookers.comwww.hosteldublin.com
Фирми, отговорни за доставката на газ, електричество, вода и телефонни услуги:
GAS: Irish Gas Board ('Bord Gais Eireann') http://www.bordgais.ie/corporate/index.jsp
Electricity: Electricity Supply Board (ESB) http://www.esb.ie/main/home/index.jsp
Telephone: Eirhttps://www.eir.ie/
Water: Irish Water: https://www.water.ie/
При проблеми можете да се обърнете към центровете за безплатна консултация (Free Legal Advice Centres - FLAG) или към центровете за жилищна консултация.
Допълнителна информация: www.environ.ie.

Образование

Ирландското правителство осигурява безплатно образование на основно и средно ниво. Задължително е училищното образование за децата и младежите от 6 до 16 годишна възраст. Учебниците и училищния транспорт се предоставят срещу ниски такси.
Основното образование в Ирландия (First Level Education) се предоставя главно от държавните училища. В края на това ниво се полагат тестове за оценка. Второто ниво на образование се придобива в три вида училища: средни, професионални и общообразователни училища. Това образователно ниво се състои от 3 години начален цикъл (junior cycle) и от 2 - 3 години напреднал  цикъл (senior cycle).
Одобрените курсове за трето (висше) ниво също се предлагат безплатно. Приемането в тези курсове е изключително конкурентно и местата се разпределят според оценките от крайните изпити от средното училище.
Системата на висшето образование в Ирландия е изградена от 7 университета, технологични институти и колежи.

Признаване на дипломи и други квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.
1.Посетете www.qqi.ie.
2. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net. Националния център в Ирландия можете да намерите на: www.hea.iewww.qqi.ie. Повече информация можете да получите при: Higher Education Authority, Marine House, 3rd floor, Clanwilliam Court, Lower Mount street, IRL –Dublin 2, тел. +353 1 661 2748. За признаване на дипломи в сферата на здравеопазването - в Дирекция Здраве – Department Health, Hawkins House, IRL-Dublin 2, тел. +353 1 671 47 11
3. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europass.cedefop.europa.eu/.
     
 
Интернет адреси:
http://www.fas.ie/ - Ирландската организация за заетост и обучение
https://www.djei.ie - Министерство на труда, бизнеса и иновациите           
http://www.revenue.ie - Данъци                                       
http://www.doh.ie/ - Министерство на здравето и децата       
http://www.welfare.ie -  Социална сигурност                              
http://www.irish-times.com - Преса                                                
http://www.hea.iewww.ictu.ie - Профсъюзи                                          
http://www.enic-naric.net/ - Образование                                     
http://www.irlgov.ie  - Признаване на дипломи              
www.dohc.ie - Здравеопазване      
 
Други полезни интернет адреси, на които могат да се търсят свободни работни места:
www.indaver.ie  - Международната компания „Indaver” за преработване на отпадъци с поделения в Ирландия, Белгия, Германия, Италия, Холандия, Португалия, Великобритания – с най-различни технически, инженерни и мениджърски позиции
www.penseurope.com - за специалисти в областта на рекламните материали – международната компания National Pen Ltd.;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   и  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - за медицински персонал -  Болнична агенция (Nursing Agency)
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - за пакетиране на плодове и зеленчуци и контрол на качеството – фирма Nature’s Best 
www.meadepotato.com; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - за най-различни позиции при един от най-големите доставчици на картофи и други зеленчуци и плодове в Ирландия -  Meade Potato Co. Ltd.   
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - MFG - международна компания за наемане на персонал за квалифицирани специалисти и с различни езици за целия свят
http://www.recruitmentplus.ie - фирма за наемане на персонал Recruitment Plus за счетоводители, офис администратори, инженери, медицински специалисти, специалисти по продажби и маркетинг и др.
http://prestige-employment.com - фирма Prestige Еmployment Solutions за наемане на персонал  специалисти по продажби, консултанти в застрахователни компании, персонал в кухня и др.

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES