header eures

Условия на живот и труд

Исландия

Обща информация:

Площ 103 000 кв.км

Жители: 350 710

Езици: исландски

Регистрация и установяване

Гражданите от държавите от Европейското икономическо пространство / EEA/EFTA / не се нуждаят от специално разрешение за пребиваване, но трябва да се регистрират в Регистрите на Исландия. При първо пристигане в страната се присвоява идентификационен номер.  Когато влезете в страната е необходимо да се попълни формуляр  А-261 (исландски) / А-262 (английски), както и да се приложи трудов договор за наемане на работа или потвърждение от работодателя изразено във  формуляр А-265 (исландски) / A-266(английски).  Документите се подават лично в Регистрационната  служба , не се допуска изпращане по електронна поща, факс и т.н. Регистрационните документи могат да се получат от Националната Регистрационна Служба или да намерите необходимите формуляри на web страницата й - www.utl.is.  Гражданите, които възнамеряват да останат по- дълго от периода 3-6 месеца е необходимо също така да имат и адресна регистрация.  Необходимо е да кандидатствате за потвърждение на правото Ви да пребивавате в Исландия за повече от 3 месеца, като се попълни формуляр А-271 заедно с всички необходими документи. Това е електронна форма, която може да бъде попълнена и потвърдена преди пристигането Ви в Исландия. Когато пристигнете е задължително да отидете в офисите на Регистрите Исландия или в най-близката полицейска служба и да представите паспорта си и другите необходими документи в зависимост от причината за подаване на заявлението. Ако отговаряте на изискванията за пребиваване ще Ви бъде издадено удостоверение за регистрация и ще бъдете регистриран в регистъра на населението за местожителство в страната. При всяка последваща смяна на адреса се изготвя и изпраща уведомление за промяната.

Българските граждани могат да получат разрешително за пребиваване, ако имат разрешително за работа и са наети от работодатели или са се регистрирали и започнали собствен бизнес в Исландия. То се издава от Имиграционната служба. Когато се кандидатства за първи път процедурата може да отнеме до 180 дни от датата на подаване заявлението и и заплащане на съответната такса. Заявленията за подновяване се обработват в рамките на 90 дни от подаването и заплащането. С издаденото разрешително за пребиваване в Исландия, притежателят му има всички права произтичащи от него без ограничения в рамките на неговата валидност.

              

Търсене на работа

Желателно е да започнете да търсите работа преди да се преместите в Исландия. Има няколко начина за търсене на работа. Порталът EURES съдържа всички обявени в дирекциите по труда в Исландия работни места. Работата на EURES е специално маркирана с европейското знаме.  Можете също така да се свържете със съветник на EURES Исландия, като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Друга възможност за намиране на работа е като си направите регистрация в частни посреднически агенции, като услугата е напълно безплатна. Информация за такива агенции може да намерите съответно на линк  https://vinnumalastofnun.is/en/job-search/other-recruitment-agencies.  В местната преса също се обявявят свободни работни места. Двата най-големи вестника в Исландия са  Morgunblaðið със  сайт (www.mbl.is),  и  Fréttablaðið  със сайт (www.visir.is). В съботното издание на вестниците има специална секция за търсене и предлагане на работа, като обявите главно са на исландски език.

В Исландия обичайна практика е молбата за работа, да бъде придружена с  автобиография и мотивационно писмо. За предпочитане е CV-то Ви, да бъде не повече от две страници, но да съдържа основната информация за Вас / като лични данни, образование и квалификации, трудов стаж и други и не на последно място, желателно е да посочите поне двама души, които ще дадат добра препоръка за Вас/.  Мотивационното писмо не трябва да бъде по дълго от една страница.

По-големите работодатели в страната често използват стандартни формуляри за кандидатстване. Може да ги намерите на уебсайтовете на посредническите агенции или на уебсайта на съответната компания, които обикновено са достъпни само на исландски, освен формуляра за кандидатстване на EURES - www.vinnumalastofnun.is/eures., който е на английски език.  Желателно е да изготвите своето CV на исландски език.   Препоръчително е, преди да тръгнете от България,  да изискате в писмен вид условията на договора. Уверете се, че разбирате всичко, което е написано, преди да го подпишете. Проверете начина на заплащане. Поинтересувайте се за чия сметка са разходите по преместването,  как е уредено настаняването и дали ще ви бъдат покрити тези разходи. Обикновено плащанията са по банков път, затова проучете какво е необходимо за откриване на банкова сметка.

Социална и здравна сигурност

Преди да започнете работа в чужбина, трябва да знаете дали ще бъдете осигурен. Това е най-важно не само за плащането на социалноосигурителни вноски, но и за вашето право на обезщетения и придобиване на бъдещи пенсионни права.Започвайки работа в Исландия, Вие се включвате в исландската социално-осигурителна система и съответно добивате право на обезщетения. Ако няма да оставате повече от 3 месеца в страната, е достатъчно да носите със себе си Европейската здравносигурителна карта, която ще ви осигури здравно осигуряване за този период. След 6 месеца легален престой в страната всички лица придобиват право на пълен достъп до исландското здравеопазване. Полезна информация може да намерите на съответния линк https://www.sjukra.is/english/workers/

Социално осигурените граждани в Исландия имат право на безплатни хоспитализация, общо и специализирано медицинско обслужване, домашни медицински грижи, рентгенов преглед, физиотерапия, лекарства, детска стоматологична помощ, както и на обезщетение за болест, злополука, инвалидна пенсия, пенсия за старост и помощи при смърт. На този линк може да откриете пълният списък на здравните услуги които бихте могли да получите:  https://www.sjukra.is/english/social-insurance-in-iceland/

Ако отивате да работите в Исландия, преди да тръгнете, е необходимо да изискате от НОИ формуляр S 041 /бивш E-104/. Той ще ви осигури прехвърляне на здравното осигуряване. Ако възнамерявате да останете над три месеца в Исландия, трябва да кандидатствате за разрешително за пребиваване пред имигрантските служби, както и своевременно да представите формуляр S 041 /бивш E-104/ пред Социално осигурителния институт (SSSI -State Social Security Institute, Tryggingastofnun: www.tr.is.). След това SSSI издава сертификат за здравно осигуряване. За да си осигурите здравна осигуровка веднага при започване на работа, е добре да имате разрешително за пребиваване още преди да дойдете в Исландия.( www.utl.is ).

За да получите информация за районните здравни центрове посетете http://www.heilsugaeslan.is/?PageID=14. За да получите спешна помощ извън работното време на тези центрове, може да посетите т.нар. “Læknavakt” (Smáratorgi 1) или да позвъните на 8482600 или на 112.

Всички работещи и работодатели в Исландия са задължени да внасят минимално установени вноски в пенсионния фонд. От този фонд се изплащат пенсии за старост, инвалидност и помощи, отпускани на деца при смърт на родител. Работодателят прави вноските  според договореностите в колективния договор. Всички родители, легално пребиваващи в Исландия, имат право на детски добавки. Те зависят от броя на децата, възрастта им, семейното положение и доходите на родителите. Не е нужно родителите да кандидатстват за тези добавки, тъй като те се калкулират ежегодно в Националния Регистър.

Данъци

По принцип гражданите на Исландия подлежат на пълно данъчно облагане върху всичките си приходи, независимо къде са придобити. Лицата, които не са граждани на Исландия плащат определени данъци за приходите си, произлизащи от страната, освен ако не е предвидено друго със закон. Данъкът върху дохода се дължи за приход от Исландия. Работодателят го удържа на работника и го превежда на държавата.

Данъчната система в Исландия се основава на принципа PAYE (Pay-As-You-Earn; плащай колкото печелиш). Работодателите изчисляват и внасят данъчните вноски на своите работници. Има данъчна скала, която е диференцирана според доходите, както следва: 36.94% за месечен доход до   893713 ISK, 46.24% за месечен доход  над 834707 ISK. Всички, които притежават данъчна карта имат право на месечен данъчен кредит от 53895 ISK.  Картите се издават от местните звена на службата за вътрешни приходи Internal Revenue (Ríkisskattstjóri) www.rsk.is. Кандидатите трябва да имат персонален идентификационен номер (kennitala). Данъчната карта се представя на работодателя. По-подробна информация ще намерите на: www.rsk.is Има две нива на данък добавена стойност, 24% и 11%. Общото ниво е 24% и се прилага за всички продукти и услуги, които не са конкретно дефинирани от закона за определено ниво 11% / например продажбите на храни, книги и списания, топла вода, електричество и други/ или които са освободени от ДДС. Здравните услуги, услугите на училищните и образователните институции, социалните услуги са освободени от ДДС. Данакът върху доходите от лихви, печалбата от продажби и приходите от наем са 20%.

Живот

Важно е да се има впредвид, че в Исландия е доста скъпо и разходите за живот са високи.  Цените на храните, дрехите, електроуредите и транспорта са изключително високи. Приблизителният месечен разход за живот е около 190 000 ISK, но тази сума може да варира в зависимост от място, начин на живот и различните потребности на лицата. Пазарът за отдаване под наем в Исландия е труден, поради факта че хората там живеят главно в собствени жилища. Търсенето на жилища под наем е по-голямо отколкото предлагането и съответно цените са високи, особено в столицата. Месечният наем средно е около 90 000 / 100 000 ISK. Този разход също може да варира в зависимост от големината и местоположението на жилището. Обяви за жилища под наем може да намерите в местните вестници, социалните медии и разбира от онлайн реклами. Чуждестранни граждани, които имат регистрирано местожителство в Исландия, могат да закупуват жилища. Средната цена за квадратен метър за тристаен апартамент в Рейкявик за 2016г. е приблизително 350 000 ISK.  Когато наемате жилищепрепоръчително е да сключите договор.

Образование

Общообразователната система в Исландия е разделена на четири части: предучилищно, задължително училище, гимназиално  и университетско.  Предучилищното образование в Исландия няма задължителен характер и обикновено се осъществява от общински служби, но разбира се има и частни предучилищни заведения. Всички деца на възраст от 6 до 16 години трябва да посещават задължително училище в Исландия. Родителите са длъжни и отговорни за записването на детето в училище. Средното /гимназиалното/ образованиеследва задължителното училище, но посещаването не е задължително. Продължителността на средното образование варира в зависимост от академичната програма или професионалното направление. Средните училища са всеобхватни, колежи, търговски училища или професионални колежи. След завършването на средното образование може да се продължи обучението в университет. В Исландия има седем университета. Най-добрият източник на информация, относно всички аспекти на образованието в Исландия е порталът PLOTEUS на Европейската Комисия: www.ploteus.netwww.europa.eu.int/ploteus. Там ще намерите информация за образователната система, възможностите за обучение, полезни сайтове, както и основна информация, касаеща преместването Ви в Исландия. 

Признаване на дипломи:

 С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. 1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Исландия /Kennslusvid Haskola Islands- Office for Academic Affairs, University of Iceland, Office for Academic Affairs, University of Iceland, v. Sudurgotu, 101Reykjavik, Iceland/ можете да намерите на :  https://english.hi.is/school_of_education/support_services/school_office 2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация:   https://europass.cedefop.europa.eu/

Интернет адреси:

www.vinnumalastofnun.is - Бюро по труда

www.chamber.is - Търговската камара в Исландия

www.utl.is - Имиграционна служба

www.government.is  – Правителството на Исландия

www.humanrights.is – Исландски център за правата на човека

www.mcc.is -Тук можете да намерите обща информация за здравеопазване, работа, данъчно облагане, наемане на жилище, образование, административно обслужване и др.

www.asi.is - Тук можете да намерите информация на английски език относно правата и задълженията на исландския пазар на труда.

www.skra.is  - Тук можете да намерите информация и формуляри за кандидатстване на английски език за регистрация и идентификационен номер за чужденци.

www.tr.is - Социално осигурителния институт

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES