header eures

Условия на живот и труд

Италия

Обща информацияфлаг Италия

Площ: 301 336 кв.км

Жители: 60,391 млн.

Официален език: италиански

Столица: Рим

Валута:Евро (EUR)

 

1.Регистрация и установяване

2.Търсене на работа

3.Кандидатстване за работа

4.Жилище – намиране на жилище, цени на жилища, наеми на жилища

5.Признаване на дипломи и квалификации

6.Условия на труд и заплащане

7.Сезонна работа

8.Здравна система и социална сигурност

9.Данъци

10.Образование

11.Живот – цени на основни стоки и комунални услуги

12.Интернет адреси

Регистрация и установяване

Всички европейски граждани имат право свободно да влизат и пребивават в Италия до 3 месеца, без никакви формалности освен това, че е необходимо да притежават валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт. Би трябвало да се обърнете към териториалното поделение на полицията и да попълните декларация за влизане/пребиваване в Италия. В противен случай ще се счита, че пребивавате в страната повече от 3 месеца. 

За период над 3 месеца е необходимо разрешение за пребиваване, за което трябва да се обърнете към местната полицейска служба: http://questure.poliziadistato.it/ , като е необходимо да представите документи доказващи, че работите, учите или сте включен в професионално обучение. В случай, че не попадате в горните три категории, трябва да докажете притежаване на достатъчно финансови средства за живот, както и медицинско осигуряване за престоя Ви в Италия.

Кандидатстване за разрешение за постоянно пребиваване в Италия може да направите, ако сте пребивавали постоянно повече от 5 години /преди изтичане на разрешението за временно пребиваване/. Съответният документ може да се подаде в местната полицейска служба. При поискване, общината по местоживеене може да издаде на заявителя заверено заявление, че отговаря на условията.

Търсене на работа

Достъпът до пазара на труда в Италия за български граждани е свободен, включително и за работещите на свободна практика.

За да търсите работа е добре да се регистрирате в най-близкия Център за работа (Centro per l’impiego). На сайта на Национална агенция по заетостта (National Agency for Active Employment Policies- ANPAL) www.anpal.gov.it  могат да се намерят адресите на Центровете за работа в цялата страна.

Ако решите да търсите работа чрез частна посредническа агенция, може да ползвате услугите на регистрираните частни агенции в регистъра на Министерство по заетостта и социална политика в Италия www.lavoro.gov.it .

Работа може да се търси и чрез обяви в пресата: Corriere della Sera, La Repubblica и La Stampa; в интернет: Pagine GialleGuida Monaci and Kompass,  в различни интернет сайтове като http://www.jobonline.it/http://www.job-net.it/ и чрез частни посреднически агенции - http://www.monster.it/http://www.adecco.it.

Кандидатстване за работа

Вие може да кандидатствате за конкретно работно място или да създадете автобиография във Ваш профил, чрез който работодателите могат по-лесно да се свържат с Вас.

Обикновено процедурата за кандидатстване за рабтното място е описана в обявата за работа. Винаги трябва да разполагате с актуална автобиография за конкретната позиция, за която кандидатствате.

Мотивационното писмо е препоръчително, тъй като то носи допълнителна информация за Вашата личност и Вашите цели. Също така може да опишете причините, поради които сте най-добрият кандидат за конкретната работа.

Жилище – намиране на жилище, цени на жилища, наеми на жилища

Цените на жилищата в Италия варират в зависимост от региона, В големите градове и туристическите райони цените за наем са по-високи. За да наемете жилище трябва да сключите договор за наем, който съдържа периода, за който наемате жилището, месечния наем, срока на предизвестие в случай на прекратяване и вашите задължения по поддръжката на жилището. Обикновено се иска предплащане в размер на 3 месечни наема, чиято сума се връща при изтичане на договора. Когато се купува жилище, сделката се регистрира от хазяина до 20 дни от сключването на договора, като се дължи такса в размер на 2% от годишния наем. При наемане или купуване, може да се консултирате с агенции за недвижими имоти, да потърсите обяви в пресата и в списания като Ville e casali или в интернет: www.immobiliare-italia.comwww.portaportese.it

Признаване на дипломи и квалификации

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП:www.enic-naric.net. Националния център в Италия / Информационния център за академична мобилност и равностойност/ можете да намерите на: www.cimea.itили на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. / Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа. Във всяка държава са установени места за информация относно системата Europass – за повече информация: https://europa.eu/europass/en

Условия на труд и заплащане

Стандартното работното време е 40 часа на седмица. Възможно е работното време да бъде по-малко от 40 часа на седмица и това да бъде договорено чрез колективен трудов договор или  в зависимост от условията на работа/ при сумирано работно време/. От друга страна, работните часове не могат да надвишават 48 часа на седмица. Работниците имат право на почивка поне 24 часа през последните 7 дни, както и на платен годишен  отпуск общо 4 седмици.

Основните видове трудови договори в Италия са :

  1. Безсрочните и срочните трудови договори съдържат задължително брой работни часове, място на работа и трудови задължения.
  2. Гражданските трудови договори са предназначени за определени свободни професии и занаяти и се сключват за определена работа.
  3. Временните трудови договори са приложими само за работещите в микропредприятията /с численост на персонала под 5 души/ и публичната администрация само в определени категории и проекти.

Заплащане

В Италия няма установена минимална работна заплата. Средната нетна годишна работна заплата е 20977,86 EUR (2020 г.).

Считано от 09.03.2020 г. правителството на Италия въведе редица ограничения в различни сектори на икономиката с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19.

Секторите „Селско стопанство” „Транспорт”, „Информационни технологии”, „Финансови и застрахователни дейности, „Държавен сектор”, „Образование” „Здравеопазване” и „Услуги” остават активни, но в някои от тях е въведена дистанционна форма на работа.

Сезонна работа

Сезонната заетост в сектора в Италия беше драстично засегната от кризата с Covid-19 там и наложените ограничения. Извънредната ситуация и последвалия локдаун засегнаха броя на сезонните работници, тъй като трябваше да се спазва карантинният период или защото работниците решиха да се върнат в страната си на произход и след това, защото не можеха или не искаха да влязат обратно.

Броят на сезонните работници в селското стопанство в Италия през 2020 г. намалява значително поради периода на карантина. По-подробна информация може да се намери на следния линк: http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

Орган, който отговаря за спазването на трудовото законодателство

Органът, който отговаря за спазването на трудовото законодателство в Италия, се нарича „Национална инспекция по труда” и може да бъде намерен на следния линк: https://www.ispettorato.gov.it/.

Инспекторатът упражнява и координира на националната територия функцията на надзор по въпросите на работата, вноските, задължителното осигуряване и социалното законодателство, включително надзор по отношение на опазването на здравето и безопасността на работното място, в границите на правомощията, предоставени на инспекционния персонал на Министерството на труда и социалната политика.

Полезна информация може да видите във видеопрезентацията „Права на сезонните работници в ЕС”, създадена от Агенция по заетостта като водещ партньор за България в общоевропейската кампания на Европейския орган по труда за повишаване на осведомеността сред трансграничните сезонни работници с наименование „Права през всички сезони”.

Здравна система и социална сигурност

Европейските граждани, които пътуват до Италия с европейска здравноосигурителна карта, имат право на спешна медицинска помощ. Чрез предоставянето на тази карта в съответната здравна служба те ще получат същите медицински грижи както италианските граждани.

Социално-осигурителната система в Италия Ви дава право на закрила при болест и инвалидност, старост, безработица, трудови злополуки и професионални заболявания и право на семейни добавки. Работодателят е задължен да регистрира работещите в социално-осигурителния институт. Осигуровките са за сметка, както на работодателя, така и на работника. Те се прeвеждат от работодателя, като той ги удържа от възнаграждението на работника. Застраховките срещу трудова злополука са за сметка само на работодателя. Самонаетите лица трябва сами да се регистрират и плащат осигуровките си. Те нямат право на помощи при безработица. 

Обезщетението за безработица се изчислява на база на 75 % от месечното трудово възнаграждение, като максималното месечно обезщетение може да достигне 1335,740 EUR (2020 г.). От първия ден на четвъртия месец размерът на обезщетението се намалява с 3% на всеки следващ месец. За да получите обезщетение Вие трябва да подадете заявление в местната служба по заетостта в рамките на 68 дни след датата на освобождаване от работа.

Всички лица, легално пребиваващи в Италия, имат право на лечение при заболяване и майчинство от Италианската национална здравна система, като за целта трябва да се регистрират в местната здравна каса. Здравните застраховки се изплащат от Националния социално-осигурителен институт (www.inps.it). За повечето категории, сумата е равна на 50% от средната обща дневна работна заплата за първите двадесет дни на болест и 66,66% за следващите дни от същата болест или рецидив. Обикновено се заплаща от работодателя.

Данъци

Данъците в Италия са преки и непреки. Преки са данъците за собственост и доход. ДОД се удържа от възнаграждението на работещия и се прeвежда заедно с вноските за социално осигуряване в данъчните служби от работодателя. Самонаетите лица трябва да внaсят в течение на данъчната година предварителни плащания, като големината на предварителната вноска на данъка се измерва според приходите. Всички данъкоплатци имат индивидуален данъчен номер, който позволява незабавно проверяване на данъчното им състояние. Непреки данъци се плащат при прехвърляне на активи, сделки, консумация и други.

Данък доход варира в размер на 23% - 43 %. Данък добавена стойност е 22%.

За възстановяване на данък общ доход от Италия, следва да имате формуляр CUD, който е последният платежен документ, издаван от работодателя и изпращан най-късно до 15 март на следващата година или най-много 12 дни след приключване на работа. Този документ показва размера на доходите и платените данъци за съответната година. 

Образование

Посещението на детска градина (от 3 до 5 годишна възраст) се заплаща. Обучението в обществените училища е безплатно. Разходите за закупуване на учебници и работни материали в средното училище са за сметка на родителя на детето. Задължителното образование е от 6 до 16 годишна възраст. Университетското образование е разделено на два учебни цикъла: тригодишен (бакалавърска степен) и магистърска степен. Повече информация може да намерите на: www.istruzione.it/

Живот – цени на основни стоки и комунални услуги

Средният разход за храна на едно домакинство в Италия е по-висок с 2,1 % спрямо средния разход за храна на домакинство в Европа. Този разход заема повече от 1/6 от общия доход на.домакинството и достига EUR 457 или с 6% повече от средния разход за храна на домакинство в Европа.

В действителност разходите за живот (храна, битови сметки, данъци и т.н) заемат повече от 70 % от дохода на едно домакинство в Италия.

Обществен и културен живот

Италия е известна със своята уникална природа, историческо и културно наследство. Нейните прекрасни исторически градове като Венеция, Равена, Флоренция, Рим, Неапол, Палермо и др. привличат милиони туристи всяка година.

Италия предлага голямо разнообразие за прекарване на свободното време: различни видове спорт, концерти, традиционни фестивали и спортни събития, посещения на исторически градове, църкви и дворци, археологически места, музеи и др.

Информация за COVID-19

Информацията за  COVID-19 сe променя непрекъснато. По-долу може да намерите връзка в интернет, където може да следите ситуацията с COVID в Италия и Европа.

Официален източник е Европейският център за превенция и контрол на заболяванията:

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19

Интернет адреси

http://www.governo.it   - Правителство                                        

http://www.welfare.gov.it   - Служба по труда                                         

http://www.lavoro.gov.it  - Министерство на труда                            

http://www.agenziaentrate.it - Данъци                                                      

http://www.inps.it - Социална сигурност                                     

http://www.salute.gov.it   - Здравеопазване                                     

http://www.istruzione.it ,  www.miur.it - Образование                                                

http://www.cimea.it   - Признаване на дипломи       

http://www.poliziadistato.it - Полиция 

 Ако имате нужда от допълнителна информация можете да се свържете с EURES съветниците ни за Италия.

Последна актуализация: май 2022

Анкети

Nothing found!

Получавайте актуална информация свързана с услугите на EURES